Skaner protetyczny TRIOS 3Shape służy do idealnego odwzorowania obrazu zębów za pomocą optoelektronicznego skanowania łuków zębowych wraz z tzw. układem zwarcia zębów. Pozawala na skanowanie i trójwymiarową wizualizację w czasie rzeczywistym. Pobiera dane do stworzenia dokładnego modelu całego łuku zębowego szczęki i żuchwy w czasie nie przekraczającym nawet jednej minuty. Umożliwia złożenie zeskanowanych obrazów w doskonałej okluzji i pełną analizę okluzji, filarów protetycznych oraz wszelkich innych szczegółów.

 

TRIOS 3Shape na każdym etapie pracy zachowuje możliwość korekty wykonanego skanu i doskanowywania obrazu bez konieczności wykonywania procesu od początku. Wykonuje do 1000 trójwymiarowych obrazów dla odwzorowania pełnej geometrii łuków zębowych zapewniając doskonałą ostrość obrazu przez cały proces skanowania niezależnie od odległości od skanowanego obiektu. Konfiguracja karty pacjenta oparta na Windows 7 daje nieograniczone możliwości współpracy z systemem informatycznym. Dotykowy ekran skanera oparty na technologii Android pozwala na płynną analizę danych i ich omówienie z Pacjentem.

 

Wszelkie dane Pacjentów są katalogowane i archiwizowane w skanerze oraz duplikowane w systemie informatycznym VIVADENTAL. Gotowy skan, idealnie odwzorowujący uzębienie w ciągu kilku sekund przesyłany jest do laboratorium, gdzie bezpośrednio z pliku wykonuje się projekt pracy i samą pracę protetyczną.

 

Zastosowanie skanera TRIOS 3Shape w większości przypadków eliminuje pobieranie tradycyjnych wycisków, kęsków zwarciowych oraz kalki antyrefleksyjnej, które są niekomfortowe dla Pacjentów i związane z ryzykiem powstania ewentualnych błędów także na etapie wieloetapowych prac laboratoryjnych, co niejednokrotnie jest powodem konieczności wykonania kolejnych wycisków i wydłużenia czasu oczekiwania.

 

Dzięki skanerowi wykonanie pracy protetycznej zostaje przyspieszone do kilku godzin w przypadku pojedynczych koron i kilku dni w przypadku prac rozległych, dając Pacjentowi maksimum komfortu oraz perfekcyjne dopasowanie pracy do warunków anatomicznych.

 

Wykonane w ten sposób uzupełnienia protetyczne są niezwykle dokładne i estetyczne.

 


W praktyce, nawet w ciągu 1 dnia jesteśmy w stanie wykonać pracę protetyczną i pacjent wyjdzie z VIVADENTAL z nowym uzębieniem i pięknym uśmiechem.