CHIRURGIA VIVADENTAL

To jedna z naszych ścisłych specjalizacji. Najwyższy poziom kompetencji i umiejętności, wspomagany planowaniem opartym o precyzyjną tomografię komputerową New Tom 5 G, zapewnia naszym Pacjentom profesjonalne, sprawne i bezpieczne wykonanie wszelkich procedur chirurgicznych. Są one całkowicie bezbolesne, a mogą być wykonane w znieczuleniu ogólnym w formie analgosedacji. Jakość zabiegów przekłada się na komfort i zadowolenie naszych Pacjentów. Ma też fundamentalne znaczenie w perspektywie dalszego leczenia protetycznego.

VIVA ESTETICA

Centrum Medycyny Estetycznej Viva Estetica, to luksusowe miejsce, w którym nasi Pacjenci korzystają z metamorfozy estetycznej nie tylko uzębienia, ale twarzy, ciała i całego wyglądu. Oferujemy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii i dermatologii w pięknych i ciepłych wnętrzach wykonywane przez profesjonalny i kompetentny zespół lekarzy i kosmetologów. Zabiegi wykonujemy z wykorzystaniem najlepszych materiałów i najnowocześniejszych technologii sprzętowych jakie może zaoferować dzisiejsza medycyna estetyczna i kosmetologia.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 3D

Nowoczesna radiologia 3D umożliwia wnikliwą diagnostykę struktur anatomicznych kości twarzoczaszki, a w kolejnym etapie precyzyjne zaplanowanie zabiegów w środowisku wirtualnym za pomocą specjalnego oprogramowania. W klinice Vivadental badania wykonują specjaliści elektroradiologii posługując się tomografem New Tom 5G, który uważany jest za najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie obrazowania 3D – CBCT. Badanie w pozycji leżącej, automatyczne dostosowywanie dawki do wagi i wieku pacjenta oraz czas ekspozycji trwający niespełna 4 sekundy, to komfort, bezpieczeństwo i zadowolenie naszych Pacjentów.

TELEWIZJA MEDYCZNA

Telewizja Medyczna Vivadental, to projekt zorientowany na promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, kształtowanie właściwej kultury zdrowotnej poprzez prawidłowe wzorce żywienia, higieny i czystości przestrzeni, po to aby najważniejszy dla życia nurt zdrowia integrować z wszechogarniającą modą na piękno. Celem naszego kanału telewizyjnego jest edukacja w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

BLOG VIVADENTAL

Blog Vivadental, to platforma, na której dzielimy się naszym bogatym doświadczeniem, solidną i rzetelną wiedzą, którą nieustannie doskonalimy, pokazując nie tylko zalety, ale też wady rozmaitych rozwiązań. Konfrontujemy aksjomaty funkcjonujące w medycynie z najnowszymi osiągnięciami nauki, aby kreować najlepsze rozwiązania w dziedzinie zdrowia i rekomendować je naszym Pacjentom. Powierzając nam to co najcenniejsze – własne zdrowie, obdarzacie nas bowiem największym zaufaniem.

IMPLANTY POLSKA

Leczenie implantologiczne, to najnowocześniejsza metoda uzupełniania utraconych zębów. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych rekonstrukcji protetycznych opartych o mosty i protezy ruchome. Zapewnia znacznie wyższy komfort użytkowania, estetykę, pewność siebie, wyraźną mowę, odczuwanie smaku, funkcjonalność i to co dla wielu jest najważniejsze – zadowolenie z własnego pięknego uśmiechu. Nasi Pacjenci korzystają z implantów AXIOM, jednego z najlepszych systemów implantologicznych na świecie i najdłuższej tradycji, którego dystrybutorem w Polsce jest nasz portal www.implantypolska.pl

INSTYTUT VIVADENTAL

Międzynarodowy ośrodek szkoleniowy Vivadental prowadzi zaawansowane szkolenia dla lekarzy dentystów w zakresie implantologii, chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki oraz sterowanej regeneracji kości, a od niedawna także w zakresie medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Szkolenia odbywają się w przestronnych i skomunikowanych ze sobą salach zabiegowych oraz sali warsztatowej i wykładowej z wykorzystaniem zaawansowanej metodyki zorientowanej na umiejętności praktyczne. Szkolenia mogą się odbywać jednocześnie na wszystkich salach z przekazem toru wizyjnego z lampy operacyjnej i kamery zbliżeniowej oraz komunikacją audio-video w czasie rzeczywistym. Z naszych szkoleń skorzystało ponad 600 lekarzy dentystów i wiele asystentek stomatologicznych.

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik. To najlepsza i unikalna edukacja implantologii stomatologicznej. Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości. www.practiculum.pl

KONGRES VIVADENTAL

 

7 lipca 2016 roku dr n.med. Violetta Szycik przeprowadziła pierwszy w Polsce i drugi na świecie, prekursorski zabieg przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją. Zorganizowany na tym gruncie Kongres Viva Health Future zgromadził najwybitniejszych klinicystów i naukowców oraz dostawców nowoczesnych technologii rozwijających tę perspektywiczną terapię w wielu dziedzinach medycyny.

 

FUNDACJA DLA DZIECI

Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL to nasza najważniejsza inicjatywa zorientowana na cele społeczne, która stanowi prawdziwą egzemplifikację zawodu lekarza. Przynosi nam satysfakcję o głębokim ładunku emocjonalnym, bo wynikającym z naszego człowieczeństwa, wrażliwości oraz woli pomagania i dzielenia się z najbardziej potrzebującymi. Beneficjentem Fundacji są przede wszystkim dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej czynnikami społecznymi, zdrowotnymi czy ekonomicznymi. To podopieczni domów dziecka, dzieci przebywające w domowych hospicjach, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz osoby chorujące oligodoncję. Zapewniamy im nieodpłatną pomoc w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia stomatologicznego.

I BAL CHARYTATYWNY

Pierwszy Bal Charytatywny Fundacji dla Dzieci Vivadental – Z Uśmiechem w Życie zorganizowaliśmy 12 listopada 2016 roku w Hotelu Sheraton w Sopocie. Jego celem było zebranie środków na sfinansowanie kompleksowego leczenia trojga naszych podopiecznych dotkniętych wrodzonym mnogim brakiem uzębienia oraz współtowarzyszącym znaczącym zanikiem tkanki kostnej. Bal zgromadził blisko 300 Gości, którzy przybyli w jednym celu, pomóc podopiecznym Fundacji. Gwiazdą Wieczoru była Grażyna Łobaszewska, a niepowtarzalny nastrój umilała doskonała muzyka w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Aukcja prowadzona przez Iwonę Guzowską i Krzysztofa Skibę okazała się absolutnym przebojem Balu. Specjalny utwór dla naszych podopiecznych zagrała gdańska skrzypaczka Marta Nanowska.

II BAL CHARYTATYWNY

Drugi Bal Charytatywny Fundacji dla Dzieci Vivadental „Z Uśmiechem w Życie” odbył się 18 listopada 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Łącząc dobrą zabawę z filantropią naszych wspaniałych Gości, zebraliśmy środki na kompleksowe leczenie zębów naszych podopiecznych, w tym najmłodszych mieszkańców pomorskich domów dziecka oraz kolejnych pacjentów naszej Fundacji cierpiących na oligodoncję. Przedstawiliśmy efekty leczenia u trojga z nich, którzy otrzymali nowy piękny uśmiech. Gwiazdą wieczoru była Małgorzata Ostrowska, a pozdrowienia uczestnikom przesłał Klaus Maine z Zespołu Scorpions.

KONCERT CHARYTATYWNY

Pierwszy Koncert Charytatywny Fundacji dla Dzieci Vivadental, odbył się 3 czerwca 2017 r . w Filharmonii Bałtyckiej. Jego gwiazdą był Grzegorz Turnau. W pierwszej części wystąpił zespół Boogie Boys, Koncert poprowadziła Beata Szewczyk, dziennikarka Radia Gdańsk. Do pomysłu zorganizowania koncertu skłonili nas nasi mali Pacjenci - podopieczni pomorskich domów dziecka, Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz osoby chorujące na oligodoncję. Koncert stał się inspiracją do zauważenia wartości zdrowego, pięknego uśmiechu w życiu codziennym między ludźmi jest więcej życzliwości, przyjaźni i sympatii.

Vivadental - Nauka

Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie implantologii, biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu, to bardzo istotny obszar aktywności inwestycyjnej i funkcjonalnej VIVADENTAL. Spółka upatruje dla siebie szansy wykorzystania zarówno potencjału intelektualnego i technologicznego, jak i niebagatelnego doświadczenia i znajomości przedmiotu i oczekiwań w zakresie nowatorskich rozwiązań dla lekarzy i pacjentów. Zachowując konsekwencje tych nakładów spółka ma szanse uzyskać poważne efekty biznesowe i wzmocnić wizerunek dla działalności klinicznej i dydaktycznej. Wstępem było podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Gdańską oraz zatrudnienie pierwszych pracowników naukowych. Pierwsze sukcesy na tym gruncie odniesione w zespole, którego kierownictwo objął Pan Profesor dr hab. Inż. Andrzej Zieliński z Politechniki Gdańskiej, to przede wszsystkim przygotowywany obecnie wniosek patentowy wypracowanego wspólnie nowatorskiego rozwiązania personalizowanych implantów stomatologicznych o budowie anatomicznej.

Zęby w 1 dzień

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu kompletnej metamorfozy uzębienia wykonywanej w ciągu jednego dnia przez interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów. Obejmują one wszystkie dziedziny stomatologii i implantologii przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny XXI wieku oraz innowacyjnych metod zabiegowych. Posiadamy olbrzymie doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz najnowocześniejsze technologie, którymi biegle się posługujemy, w tym digitalizację procesową.