NASZA KLINIKA – NASZA IDEA

Klinika VIVADENTAL to Międzynarodowy Ośrodek Kliniczny, Szkoleniowy i Naukowo – Badawczy wyposażony w najnowocześniejszą infrastrukturę technologiczną, sprzętową i farmakologiczną; stworzony dla Pacjentów oczekujących usług o walorach perfekcyjnych, będących uosobieniem wiedzy, doświadczenia, staranności, kultury zawodowej i kompetencji.

NASZA MISJA

Najważniejsze zadanie, którego podejmujemy się każdego dnia, to zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb naszych Pacjentów związanych ze zdrowiem oraz spełnianiem marzeń o pięknym uśmiechu. Zadanie to wypełniamy rzetelnie i precyzyjnie, z pietyzmem, zaangażowaniem i starannością. Medycynę bowiem wybraliśmy z głębokiego przekonania i wewnętrznej potrzeby pomagania ludziom. Dlatego nasza praca sprawia nam wielką przyjemność, wykonujemy ją z pasją i oddaniem.

NASZA TOŻSAMOŚĆ

Tworzymy kreatywny, partnerski zespół zorientowany na realizację najwyższych wymagań stawianych przez internacjonalny profil Pacjentów, w atmosferze w którego wynagradza się staranność, zaangażowanie, wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Nieograniczone możliwości rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji łączą nas w jedności celów oraz w kształtowaniu wizerunku Kliniki VIVADENTAL.

JESTEŚMY LEKARZAMI

Oferujemy kompleksowe leczenie uzębienia obejmujące wszystkie dziedziny stomatologii przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny XXI wieku. Specjalizujemy się w leczeniu estetycznym opartym o implantologię i chirurgię wraz ze sterowaną regeneracją kości oraz ortodoncję i protetykę.

WYRÓŻNIAMY SIĘ

Klinika VIVADENTAL wyróżnia się pod względem wykorzystywanych technologii i profesjonalnego przygotowania lekarzy, którzy wykonują najbardziej złożone zabiegi w zakresie wszystkich dyscyplin stomatologicznych.

INWESTUJEMY W SIEBIE I PRZYSPIESZAMY

Aktywnie uczestniczymy w najważniejszych sympozjach naukowych. Przedstawiamy własne osiągnięcia i dorobek naukowy oraz pilnie przypatrujemy się światowym trendom, aby do własnej pracy oraz dla naszych Pacjentów adaptować najlepsze rozwiązania, gwarantujące uzyskanie wspaniałych efektów.

BUDUJEMY SILNE PARTNERSTWO

Klinika VIVADENTAL realizuje strategię PARTNERSTWO DLA ROZWOJU. W jej ramach prowadzi szeroką międzynarodową współpracę z uniwersytetami i prywatnymi ośrodkami klinicznymi oraz z wiodącymi firmami dostarczającymi najlepsze produkty i rozwiązania w dziedzinie medycyny i stomatologii.

STAWIAMY NA PRZYSZŁOŚĆ

Klinika VIVADENTAL należy do elitarnej międzynarodowej grupy naukowowo – badawczej prowadzącej badania naukowe nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w implantologii z zastosowaniem biomateriałów, biotechnologii, komórek macierzystych i czynników wzrostu oraz nad rozwojem nowych procedur implantologicznych, implantoprotetycznych i chirurgicznych.

NASZ POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WYKORZYSTUJEMY W EDUKACJI KADR MEDYCZNYCH

Klinika VIVADENTAL jako jedna z nielicznych na świecie oferuje lekarzom specjalistyczne programy kursów praktycznych w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki.

Klinika VIVADENTAL organizuje również szkolenia i kursy praktyczne dla asystentek stomatologicznych, których profesjonalny udział w zaawansowanych procedurach medycznych i zabiegowych istotnie wpływa na sukces leczenia oraz komfort pracy lekarza.

Oferta edukacyjna Kliniki VIVADENTAL obejmuje także szkolenie podyplomowe lekarzy – staże podyplomowe, specjalizacyjne, kliniczne oraz rezydentury.

AKREDYTACJE

Klinika VIVADENTAL, jako jeden z nielicznych w Polsce ośrodków szkoleniowych, posiada akredytację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Certyfikat Akredytacyjny wyraża zaufanie do działania Kliniki VIVADENTAL w systemie oceny zgodności definiowanej przez OSIS. Stanowi również potwierdzenie najwyższych kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji do wykonywania działalności szkoleniowej w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada także akredytację Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku do prowadzenia działalności edukacyjnej.