Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz poprawę warunków pracy personelu w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz system bezpieczeństwa informacji według normy ISO/IEC 27001:2013.

Cele jakościowe oraz dotyczące bezpieczeństwa informacji stojące przed naszą Kliniką to:

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • dążenie do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa informacji,
 • prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • oferowanie stomatologom profesjonalnych kursów z zakresu implantologii,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo informacji,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
 • zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług naszym klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów i zatrudnionych pracowników,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania.

 

VIVADENTAL Sp. z o. o. w Gdańsku realizując strategię bezpieczeństwa utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych przez klientów informacji.

 

Zarządzamy ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

 

Zarząd Spółki dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości i bezpieczeństwa informacji przystosowuje ją do zmieniających się warunków.