fbpx Ważne informacje - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Ważne informacje

 1. Dane osobowe

  Przed przystąpieniem do leczenia, prosimy naszych Pacjentów o zapoznanie się z następującymi informacjami:

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) jest: VIVADENTAL Spółka z o.o. Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadająca NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416, Telefon: 58 346-15-66, e-mail: vivadental@vivadental.pl, witryna internetowa: https://vivadental.pl.

  Informacje na temat polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się na stronie: https://vivadental.pl/polityka-prywatnosci/

  REJESTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

  W celu rejestracji Państwa danych oraz ułatwienia Państwu wszelkich kontaktów z Kliniką Vivadental, przesyłania Państwu ważnych informacji dotyczących leczenia, terminów wizyt, przeglądów, środków do pielęgnacji jamy ustnej, promocji oraz innych informacji handlowych, poprosimy Państwa o wyrażenie poniższych zgód:

  1. na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu -handlowych i marketingowych, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  2. na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
  3. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym rejestracją w systemie informatycznym Vivadental w związku z przeprowadzanym leczeniem mojego uzębienia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Informacja o zgodzie na badanie

  1. Przed przystąpieniem do leczenia, Pacjent każdorazowo jest informowany przez lekarza lub inny personel medyczny Vivadental o szczegółach danego zabiegu oraz o jego cenie.
  2. Warunkiem przystąpienia do leczenia, jest wyrażenie przez Pacjenta pisemnej zgody na jego przeprowadzenie. W przypadku leczenia osób niepełnoletnich zgodę udzielają prawni opiekunowie, w przypadku Pacjentów powyżej 16 roku życia zgodę na leczenie udzielają prawni opiekunowie oraz sam Pacjent.
  3. Konieczność uzyskania zgody Pacjenta na leczenie wynika z następujących aktów prawnych: Konstytucja RP – Art. 41, ust.1, Kodeks Etyki Lekarskiej, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii I Medycyny, Ustawa o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty, Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Informacja o płatnościach w Vivadental Spółka z o.o.

  1. Akceptacja ceny za leczenie odbywa się wraz z udzieleniem zgody na przeprowadzenie zabiegu. Cena wyliczana jest indywidualnie w oparciu o cennik oraz plan leczenia.
  2. Cena zabiegu może ulec zmianie w przypadku konieczności poszerzenia jego zakresu, zastosowania innych materiałów lub rozwiązań medycznych – czego nie można było przewidzieć w momencie sporządzenia planu leczenia i rozpoczęcia procesu leczenia.
  3. Cennik załączony jest do niniejszych dokumentów. Cennik ponadto znajduje się w Dziale Rejestracji Pacjentów oraz opublikowany jest na stronie https://vivadental.pl/cennik/
  4. Należności za usługi medyczne w Vivadental Spółka z o.o. podlegają zapłacie od razu po wykonaniu usługi w Dziale Rejestracji Pacjentów – gotówką lub kartą płatniczą.
  5. Decydując się na zabieg Pacjent zobowiązany jest sprawdzić swoje możliwości płatnicze, a w przypadku braku wystarczających środków, przełożyć zabieg na termin, w którym będzie możliwe dokonanie zapłaty od razu po wykonaniu zabiegu.
  6. Płatność przelewem bankowym jest możliwa wyłącznie w przypadku przedpłaty przed wykonaniem zabiegu, dokonywanej na podstawie faktury pro forma.
  7. W przypadku prac protetycznych obowiązuje:
   1. przedpłata w wysokości 60% ceny leczenia
   2. zapłata pełnej ceny przed zabiegiem ostatecznego osadzenia pracy w ustach Pacjenta.
  8. W przypadku leczenia ortodontycznego obowiązuje pełna przedpłata na zamówione indywidualne części ortodontyczne.
  9. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych, obowiązuje zapłata z góry.
  10. W przypadku zabiegu chirurgicznego zaplanowanego z wyprzedzeniem czasowym, każdorazowo obowiązuje zapłata z góry za przygotowanie Sali zabiegowej. Opłata ta wynika z zastosowania kosztownych materiałów i procedur. W przypadku przeprowadzenia zabiegu zgodnie z planem, cena za leczenie będzie pomniejszona o dokonaną zapłatę. W przypadku nie odbycia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, Pacjent jest zobowiązany do wniesienia kolejnej opłaty na kolejny termin wyżej wymienionych warunkach.
 4. Informacja o gwarancji w Vivadental Spółka z o.o.

  Przejdź do gwarancji