VIVADENTAL jest liderem w dziedzinie innowacji i stosowania najnowocześniejszych rozwiązań terapeutycznych dostępnych we współczesnej medycynie. Jednocześnie wspólnie z Politechnika Gdańską prowadzi badania naukowe i prace badawczo – rozwojowe nad stworzeniem unikalnych technologii produktowych i procesowych w stomatologii i innych dziedzinach medycyny. W naszych projektach biorą udział lekarze i naukowcy o najwyższej kulturze zawodowej ukierunkowani na rozwój i doskonalenie. Tworzymy kreatywny zespół zorientowany na aktywność i urzeczywistnianie najśmielszych koncepcji, które stają się dla nas wyzwaniem i celem, który realizujemy dla naszych Pacjentów.

 

07 LIPCA 2016 ROKU W KLINICE VIVADENTAL PRZEPROWADZILIŚMY PIERWSZY W POLSCE ZABIEG REKONSTRUKCJI TKANKI KOSTNEJ ŻUCHWY W WYKORZYSTANIEM PRZESZCZEPU AUTOLOGICZNEGO KOMÓREK MACIERZYSTYCH POCHODZENIA TŁUSZCZOWEGO

 

 


Jako pierwsi w Polsce i jedni z nielicznych na świecie, wprowadziliśmy technologię zabiegową komórek macierzystych do leczenia naszych Pacjentów w zakresie jamy ustnej.

To przełomowy moment w polskiej stomatologii i stworzenie zupełnie nowych możliwości dla wszystkich Pacjentów.


Zapraszamy do zapoznania się z tą innowacyjną w stomatologii metodą leczenia.

 

 

Dzięki komórkom macierzystym spodziewamy się uzyskiwać fenomenalne rezultaty w rekonstrukcji tkanek miękkich i twardych w obszarze jamy ustnej i twarzy, dokonując korekcji wad wrodzonych i nabytych i otrzymując efekt w postaci pełnowartościowych tkanek o najwyższej jakości i całkowitej biozgodności z organizmem Pacjenta.

 

 

Przeszczepy komórek macierzystych to innowacyjna metoda rehabilitacji uzębienia i szansa uzyskania spektakularnych efektów przez wielu pacjentów, dla których droga do uzyskania pięknego uśmiechu była dotąd zbyt trudna, albo całkowicie zamknięta. Metoda szczególnie dedykowana jest implantologii, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej oraz parodontologii.

 

Zapraszamy na konsultacje i specjalistyczne leczenie.

 

 

NA CZYM POLEGA ZABIEG? 

Zabieg  odbywa się jednoczasowo w specjalnie przygotowanej sali zabiegowej Kliniki Vivadental i trwa ok. trzech godzin.

Może być przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym, ale dla większego komfortu naszych Pacjentów proponujemy znieczulenie ogólne w sedacji dożylnej zabezpieczony przez lekarza specjalistę anestezjologii.

Zabieg polega na pobraniu tkanki tłuszczowej z brzucha, ud lub bioder metodą Coleman’a za pomocą liposukcji, wykorzystując specjalne kaniule o małym rozmiarze. Ma to na celu jak najmniejszą inwazję, aby komórek nie uszkodzić i osiągnąć maksymalny potencjał transferu komórkowego. Należy podkreślić, że pobieramy jedynie od 100 do 360 ml, więc tyle ile mieści się w przeciętnym kubku. Delikatna ingerencja to także większy komfort pozabiegowy Pacjentów, którzy w krótkim czasie, około tygodnia,  wracają do pełnej formy.

Następnie pobrany tłuszcz zostaje wprowadzony do urządzenia Celution 800CRs, w którym w technologii Cytori pozyskujemy komórki macierzyste i regeneracyjne. Dzięki zaś odczynnikowi Celaze będącego mieszaniną kilku enzymów zostają wyizolowane komórki macierzyste. W trwającym około 90 minut procesie urządzenie koncentruje dojrzałe komórki macierzyste i inne powiązane z nimi komórki progenitorowe zawierające komórki frakcji stromalnej (SVF), które zawierają mezenchymalne komórki macierzyste – komórki z potencjałem regeneracyjnym /MSC/.

W efekcie uzyskujemy  ok. 5 ml komórek macierzystych i regeneracyjnych w postaci standaryzowanej, homogennej zawiesiny zawierającej do 20 mln ADRCs (Adipose Derived Regenerative Cells), oczyszczonej z komórek tłuszczowych, elementów morfotycznych krwi, zastosowanych enzymów i innych zanieczyszczeń procesowych. Cały proces przebiega w systemie zamkniętym i sterylnym, eliminując możliwość przypadkowej kontaminacji, zapewniając pełną sterylność i najwyższą jakość otrzymanego produktu.

 

 

W kolejnym etapie przeszczepiamy pozyskane komórki macierzyste i regeneracyjne w miejsca niedoboru tkanek.

W przypadku tkanek miękkich przeszczepienie materiału do powłok twarzy odbywa się za pomocą narzędzia Celbrush, które zapewnia kontrolowane i równomierne rozprowadzenie przeszczepu w miejscu ubytku tkankowego.

W przypadku odbudowy kości konieczne jest zastosowanie syntetycznych lub naturalnych , autogennych lub allogennych materiałów regeneracyjnych, które pełnią rolę specjalnego rusztowania zw. skafoldem, na którym mają osiedlić się komórki macierzyste.

Aby wzmocnić efekty terapeutyczne wykorzystujemy naturalne czynniki wzrostu występujące w krwi własnej pacjenta. W tym celu przed zabiegiem pobieramy od pacjenta krew, z której za pomocą odpowiedniego zestawu do separacji otrzymujemy bogatopłytkową fibrynę / PRF, Platelet Rich Fibrin / .Zaletą zastosowania takiego koncentratu jest szybsze i lepsze gojenie ran.

 

 

ETAPY ZABIEGU:

 • Znieczulenie
 • Pobranie tkanki tłuszczowej – liposukcja
 • Separacja komórek macierzystych
 • Przeszczep komórek macierzystych w zaplanowane miejsce
 • Opieka pozabiegowa
 • Opieka następowa

 

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU 

Zabieg poprzedza staranna, wieloetapowa kwalifikacja, w tym badania kliniczne i laboratoryjne oraz diagnostyka radiologiczna 3D tomografem komputerowym New Tom 5G z zastosowaniem skali Hounsfielda – pomiaru opisującego gęstość radiologiczną kości. W uzasadnionych przypadkach po rekonstrukcji tkanki kostnej, może być przeprowadzona mikrotrepanacja kości w celu pozyskania jej do badań histopatologicznych, pozwalająca na obiektywną ocenę skuteczności procedury zabiegowej z wykorzystaniem komórek macierzystych.

 

ZESPÓŁ ZABIEGOWY 

Zespół zabiegowy składa się z prowadzącego – koordynatora, lekarza anestezjologa, chirurga plastycznego, chirurga stomatologicznego, zespołu asystentów do poszczególnych etapów.

 

DLACZEGO KOMÓRKI MACIERZYSTE Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ?

Tkanka tłuszczowa jest obecnie najlepszą alternatywą na pozyskanie dojrzałych komórek macierzystych i najbogatszym jej źródłem w organizmie człowieka, choć nic nie jest w stanie zastąpić krwi pępowinowej, ale niewiele osób skorzystało z jedynej możliwości jej pobrania zaraz po narodzinach. Następny w kolejności szpik kostny ma ich ponad 2500 razy mniej niż tkanka tłuszczowa. Pozyskiwanie komórek macierzystych ze szpiku kostnego wymaga separacji z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń w doświadczonym laboratorium, a następnie prowadzenie hodowli i namnażania komórek w celu uzyskania odpowiedniej ich ilości, co trwa nawet  21 dni.

 

Tkanka tłuszczowa zawiera frakcję stromalną SVF, która stanowi naturalne środowisko komórek biorących udział w intensywnych procesach regeneracji i przyspieszający procesy gojenia i odbudowy tkanek. Przewaga komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej nad innymi źródłami pozyskiwania, polega przede wszystkim na tym, że nie wymagają one hodowli komórek w celach terapeutycznych, co trwa w zależności od źródła od kilku dni do kilku tygodni, albowiem tkanka tłuszczowa zawiera bardzo dużo komórek macierzystych i regeneracyjnych.

 

Dzięki eliminacji tego etapu, zastosowanie komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w procesach regeneracyjnych jest nieporównywalnie wygodniejsze i bardziej komfortowe dla pacjentów i zespołów zabiegowych, ponieważ daje możliwość jednoczasowego przeprowadzenia całego procesu od pobrania w czasie rzeczywistym autologicznych komórek macierzystych i regeneracyjnych, poprzez separację, aż do aplikacji, skracając czas oraz eliminując udział jednostek pośrednich, szpitali, czy laboratoriów hodowli komórek. Jest więc to metoda ze wszech miar korzystna i ekonomicznie i procesowo.

 

TECHNOLOGIA

W przeszczepach tkanek posługujemy się aparaturą biomedyczną najnowszej generacji, w tym zaawansowaną technologią amerykańskiej firmy Cytori. Oprócz Kliniki Vivadental, najwyższa jakość technologii Cytori została w Polsce potwierdzona w kilku dziedzinach medycyny, w tym m.in., w chirurgii rekonstrukcyjnej – Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie, w kardiologii interwencyjnej w przypadku zawału mięśnia sercowego – Klinika Kardiologii Centralny Szpital Kliniczny WUM oraz w terapii oparzeń w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Technologia Cytori i urządzenie do pozyskiwania komórek ADRCs posiada badania kliniczne  w warunkach GMP z certyfikatami CE na urządzenie Celution 800CRs, technologię oraz procedurę pobierania i podawania komórek ADRCs, co jest unikalne w skali światowej. Urządzenie Calution 800/CRS posiada wszelkie certyfikaty,  niezbędne do użytkowania na terenie Polski i Unii Europejskiej.

 


BAZA WIEDZY:


KOMÓRKA

po łacinie cellul – jest podstawową, najmniejszą strukturalną i funkcjonalną jednostką morfologiczno−czynnościową każdego żywego organizmu, w tym człowieka. Posiada zdolność do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie. Przestrzeń komórki  jest ograniczona błoną komórkową, a wypełnia ją protoplazma, w której znajdują się organelle pełniące rozmaite funkcje życiowe komórki  oraz jądro. Komórki różnych organizmów różnią się od siebie pod względem morfologicznym i biochemicznym, mogą żyć samodzielnie albo stanowić skład organizmu wielokomórkowego. Komórki tworzą tkanki, tkanki – organy, organy – organizmy.

 

TKANKA

to zespół komórek o podobnej budowie, czynnościach, pochodzeniu, przemianie materii,  przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu. Nauką o tkankach zajmuje się dział biologii zwany histologią.

 

Ze względu na cechy morfologiczne i fizjologiczne komórek, a właściwie ich zespołów tworzących tkanki, dzieli się je w następujący sposób:

 • tkanka nabłonkowa
 • tkanka łączna i podporowa
 • tkanka mięśniowa
 • tkanka nerwowa

 

KOMÓRKI MACIERZYSTE

zwane komórkami pnia – to komórki posiadające zdolność do jednoczesnej proliferacji, samoodnawiania i tworzenia potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów oraz do w różnicowania się do innych typów komórek organizmu na każdym etapie życia. Po podziale komórki macierzystej nowopowstałe  komórki mają potencjał do pozostawania komórkami macierzystymi albo przekształcenia się w komórki o bardziej wyspecjalizowanych funkcjach.  W dorosłych organizmach pełnią funkcję  utrzymania homeostazy oraz regeneracji uszkodzonych narządów. W związku z tymi cechami mogą być wykorzystywane do regeneracji tkanek i całych organów. Najnowsze badania wskazują, że komórki macierzyste ulegają starzeniu, co niewątpliwie stanowi jedną z przyczyn starzenia się organizmu.

 

RODZAJE KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Ze względu na pochodzenie komórki macierzyste dzieli się na:

 

 • Embrionalne, czyli zarodkowe, komórki macierzyste (ECS – embryonic stem cells) – pochodzą z komórek zarodka. Otrzymuje się je z embrionów  jajeczek zapłodnionych metodą in vitro. Mogą ulec zróżnicowaniu w dowolne komórki macierzyste, ponieważ są pluripotencjalne – gdy pochodzą z węzła zarodkowego blastocysty, albo totipotencjalne – gdy pochodzą z zarodka kilkukomórkowego. Pomimo, iż ESC, posiadają wysoki potencjał do różnicowania się w każdy rodzaj komórek, teoretycznie dając możliwość zastąpienia każdej tkanki posiadającej jakikolwiek defekt, to zastosowanie ESC na skalę rosnących potrzeb ludzkości jest jeszcze niemożliwe.
 • Somatyczne, czyli dorosłe, komórki macierzyste (ASC – adult stem cells) – znajdują się i pochodzą z  niezróżnicowanych komórek znajdujących się wśród zróżnicowanych komórek w tkance lub organie dojrzałych organizmów. Mają one  ograniczoną zdolność zróżnicowania się tylko w kilka typów komórek – są multipotencjalne – np. komórki krwiotwórcze lub unipotencjalne – posiadają zdolność do różnicowania się jednego rodzaju komórek w ściśle określony inny rodzaj komórek.

 

PODZIAŁ KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Komórki macierzyste mają różną zdolność do różnicowania się, co sprawia, że można je podzielić na:

 

 • totipotencjalne – mogą różnicować się do każdego typu komórek, w tym komórek tworzących łożysko
 • pluripotencjalne– mogą różnicować się do każdego typu komórek dorosłego organizmu z wyjątkiem komórek łożyska
 • multipotencjalne– mogą dać początek kilku różnym typom komórek, z reguły o podobnych właściwościach
 • unipotencjalne – mogą dać początek tylko jednemu typowi komórek.

 

CECHY KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Komórki macierzyste różnią się od innych  typów komórek trzema zasadniczymi cechami:

 

 • mają zdolność regeneracji i podziałów po długim okresie braku aktywności
 • są niezróżnicowane.
 • mogą ewoluować  w dowolne wyspecjalizowane komórki

 

W organach  takich jak szpik kostny, komórki macierzyste ulegają regularnym podziałom, regenerując uszkodzone frakcje. Natomiast w organach takich jak serce, komórki macierzyste dzielą się wyłącznie w  swoistych warunkach.

Komórki macierzyste odgrywają kluczową rolę w życiu organizmów.  W blastocyście, kilkudniowym embrionie , dzieląc się tworząc organy i cały organizm. W  tkankach zaś dorosłych organizmów podział komórek macierzystych pozwala na regenerowanie się narządów / mózg , układ nerwowy, skóra, krew, szpik kostny, mięśnie, siatkówka, rogówka,  wątroba, trzustka, jelita/.

W hodowli komórkowej embrionalne komórki macierzyste są znacznie łatwiejsze do prowadzenia niż  somatyczne komórki macierzyste, co wynika z faktu, że w tkankach, w przeciwieństwie do embrionów,  znajduje się niewiele komórek macierzystych. Metody izolacji komórek macierzystych zależą więc wprost od typu tkanki i ilości znajdujących się w nich komórek macierzystych. W obecnym stanie wiedzy najwięcej komórek macierzystych znajduje się w tkance tłuszczowej. W medycynie regeneracyjnej, terapii komórkowej  i transplantologii większe zainteresowanie budzą somatyczne komórki macierzyste, albowiem pobrane do transplantacji własne komórki zróżnicowane do macierzystych, są znacznie bardziej bezpieczne dla pacjenta, w zasadzie wykluczając ryzyko odrzucenia  przeszczepu przez system immunologiczny. Poza tym pozyskanie komórek dorosłych nie budzi wątpliwości etycznych, albowiem  nie wymaga zniszczenia zarodka jak w ECS.

 

KOMÓRKI PROGENITOROWE GRANULOCYTÓW I MONOCYTÓW  

(z angielskiego – granulocyte and monocyte progenitor, GMP) – komórka macierzysta prekursorowa zawarta w szpiku kostnym, potomna wspólnej komórki progenitorowej linii granulocytarnej i mieloidalnej, daje początek komórkom krwi linii granulocytarnej, czyli granulocytom i makrofagom.

 

KOMÓRKI FRAKCJI STROMALNEJ (macierzy) SVF

zawierają elementy immunomodulujące, zapobiegające śmierci komórek, tworzące nowe prawidłowe naczynia krwionośne, czynniki odpowiedzialne za regenerację tkanki oraz najważniejsze – substancje parakrynowe służące do komunikowania się komórek.