Piezosurgery to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań stosowane przez nas w zabiegach z chirurgii stomatologicznej, implantologii, periodontologii i ortodoncji. Służy do precyzyjnego, selektywnego, mikrometrycznego i kontrolowanego cięcia tkanki kostnej z minimalizacją ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich, co jest typowe dla tradycyjnego cięcia wiertłami i piłkami, w trakcie którego wydziela się znaczna ilość ciepła i może dochodzić do martwicy kości. Efekt kawitacji powstający dzięki ultradźwiękom sprawia, że pole zabiegowe jest wolne od krwi, zapewniając doskonałą widoczność. Piezosurgery jest szczególnie przydatny w zabiegach implantologicznych, gdzie np. w przypadku podnoszenia dna zatoki szczękowej prawie całkowicie ogranicza ryzyko perforacji błony śluzowej, zaś osteointegracja implantów z kością odbywa się szybciej i z większą siłą. Ta innowacyjna technologia zwiększa możliwości zabiegowe umożliwiając jednoczasowe wprowadzenie wielu implantów. Zapewnia bezpieczeństwo śródoperacyjne, precyzję, oraz znacznie większy komfort pozabiegowy pacjentowi, co jest związane także z mniejszą ilością powikłań, niewielkimi obrzękami i odczynami zapalnymi oraz szybszym gojeniem.