Leczenie ortodontyczne pozwala uniknąć wielu komplikacji takich jak wada wymowy, nasilenie próchnicy, ścieranie się, nadwrażliwość, czy wypadanie zębów.

Zajmujemy się leczeniem wad zgryzu i wad w obrębie szczękowo – twarzowym Pacjentów w każdym wieku. Zapewniamy spełnienie marzeń o wzorowym zgryzie, przynosząc satysfakcję zarówno w wymiarze estetycznym, jak i funkcjonalnym. Nieustannie doskonalimy naszą ofertę, dając naszym Pacjentom możliwość korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań terapeutycznych w dziedzinie ortodoncji.

APARAT ORTODONTYCZNY

Obecnie najbardziej skutecznym sposobem leczenia wad zgryzu są aparaty ortodontyczne stałe, czyli system specjalnych zamków przyklejanych do zębów. Jednak wielu pacjentów broni się przed tego typu leczeniem ze względów estetycznych czy z obawy o uszkodzenie zębów na które przyklejane są zamki. Dlatego niektórzy pacjenci decydują się na leczenie za pomocą przezroczystych nakładek na zęby w systemie Clear Aligner. Te specjalne szyny wykonywane są w laboratorium ortodontycznym na podstawie wycisków szczęki i żuchwy i stosowane są w przypadku bardzo niewielkich przemieszczeń zębów.

 

 

Najnowocześniejszym w tej chwili produktem z którego mogą korzystać nasi Pacjenci jest innowacyjny system Invisalign.

Leczenie ortodontyczne pozwala uniknąć wielu komplikacji takich jak wada wymowy, nasilenie próchnicy, ścieranie się, nadwrażliwość, czy wypadanie zębów.

W leczeniu ortodontycznym znajduje zastosowanie przede wszystkim aparat ortodontyczny ruchomy lub aparat ortodontyczny stały z dystraktorami umożliwiającymi korygowanie siły nacisku na poszczególne zęby w trakcie leczenia. Stosuje się też samodzielne ćwiczenia wykonywane przez Pacjenta zgodnie ze wskazówkami lekarza.

 

PRZEBIEG LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

Przebieg leczenia ortodontycznego poprzedza precyzyjne badanie, obejmujące wywiad, analizę rysów twarzy, badanie łuków zębowych, badanie czynnościowe, wykonanie wycisków i gipsowych modeli oraz badanie radiologiczne tomografem komputerowym, które eliminuje konieczność wykonania zdjęcia pantomograficznego i cefalometrycznego. Konieczne jest równoległe wyleczenie chorych zębów, uzupełnienie ubytków oraz ewentualne usunięcie zębów kolidujących zgodnie z planem leczenia ortodontycznego. Proces leczenia trwa od kilku do nawet 30 miesięcy i wymaga od Pacjenta regularnych wizyt kontrolnych w celu przeprowadzania korekt oraz modyfikacji planu leczenia w zależności od postępów. Po uzyskaniu zaplanowanego efektu, aparat stały zostaje zdjęty, zaś aparat ruchomy przestaje być używany. Ten etap leczenia ortodontycznego należy zakończyć przeglądem uzębienia, wyleczeniem chorych zębów i zabiegiem higienizacyjnym obejmującym skaling, piaskowanie i wybielanie. Ostatni etap leczenia ortodontycznego to utrwalenie osiągniętych efektów estetycznych i funkcjonalnych poprzez retencję, stała lub ruchomą. W stałej stosowany jest metalowy drut do wewnętrznej powierzchni zębów, od strony języka. W ruchomej płytka retencyjna, którą można wyjmować w dowolnej chwili. Zadaniem retencji nie jest wywieranie nacisku na zęby w celu ich przesunięcia, ale zapobieżenie możliwości cofnięcia się zębów do stanu sprzed podjęcia leczenia.

Leczenie ortodontyczne jest długotrwałe, wymaga dyscypliny, ale przynosi wspaniałe efekty i całkowicie odmienia uśmiech, który ozdabiają piękne w kształcie i kolorze zęby, w pełnych, idealnie dolegających do siebie łukach zębowych.

 


WSKAZANIA DO LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

DZIECI:

 • Stale otwarte usta
 • Oddychanie przez usta
 • Wadliwa wymowa
 • Asymetria twarzy
 • Dysfunkcja języka
 • Stłoczenia lub szpary między zębami
 • Przedwczesna utrata zębów spowodowana próchnicą

DOROŚLI:

 • Stłaczanie się zębów
 • Ścieranie się zębów
 • Zgrzytanie zębami
 • Odkładanie się kamienia
 • Odsłanianie się szyjek zębów

 

Dr n. med. Marcin Stasiak
Specjalista Ortodoncji