Ewolucje czy rewolucje materiałowe w stomatologii?

Aktywnie uczestniczymy w najważniejszych sympozjach naukowych na całym świecie. Przedstawiamy tam własne osiągnięcia i dorobek naukowy oraz pilnie przypatrujemy się światowym trendom, aby do własnej pracy adaptować najlepsze wzorce i doskonalić warsztat pracy. Na kongresach pozyskujemy też partnerów do prowadzonych przez nas badań naukowych.

 

Odbywający się co rok Kongres OSIS, to najważniejsze wydarzenie w polskiej implantologii, integrujące środowisko lekarzy wokół tej najbardziej zaawansowanej technologicznie dziedziny stomatologii. Wiodące ośrodki, najlepsi wykładowcy i największe światowe autorytety prezentują tutaj swoje dokonania.

 

Podczas XI Kongresu OSIS wspólnie z Politechniką Gdańską i Prof. dr hab. inż. Andrzejem Zielińskim przedstawiliśmy wyniki naszych badań w obszarach związanych z powierzchniami implantów oraz ich ewolucji. Przede wszystkim zaprezentowaliśmy perspektywy zastosowań nowatorskich powierzchni w kontekście kreowania zupełnie nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania i technologii wytwarzania oraz będących ich konsekwencją metod zabiegowych. Prowadzone przez nas badania strony materiałowej pod kierownictwem Prof. Andrzeja Zielińskiego mają kluczowy wpływ na zwiększenie żywotności implantów, ich stabilizację pierwotną i wtórną oraz obniżenie kosztów w stosunku do stosowanych obecnie rozwiązań.

 

Konfrontacja medycyny zabiegowej z inżynierią materiałową, zaprezentowana przez Prof. Andrzeja Zielńskiego w tak interesujący sposób, oceniona została jako cenna inicjatywa, upatrując w niej szanse na dalszy rozwój implantologii, której ewolucja zależna jest od rewolucyjnych zmian w stosowanych materiałach.