Już 2 października 2015 roku, o godzinie 10.00, w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbędzie się II Seminarium naukowe Politechniki Gdańskiej i Instytutu VIVADENTAL pt.:

 

„Nowe perspektywy poprawy stanu uzębienia mieszkańców Województwa Pomorskiego dzięki integracji środowiska i komercjalizacji wiedzy w ramach Inteligentnych Specjalizacji”.

 

Współpraca pomiędzy PG i VIVADENTAL pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego nieustannie się rozwija, czego odzwierciedleniem są nie tylko nowe kierunki badawcze, ale także dywersyfikacja form kooperacji i zakończony sukcesem wspólny udział w najważniejszym przedsięwzięciu społeczno -gospodarczym tej dekady, jakim jest wybór Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego.

 

„Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”, to inteligentna specjalizacja współtworzona przez Politechnikę Gdańską i Instytut VIVADENTAL, która ma sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

 

Seminarium poświęcone będzie prezentacji dotychczasowych efektów współpracy zintegrowanego środowiska na rzecz rozwoju nowych materiałów, technologii i procedur w ramach nawiązanego partnerstwa „Long Healthy Life” oraz perspektyw korzyści dla społeczeństwa naszego regionu.

 

Sukcesy partnerstwa Politechniki Gdańskiej i Instytutu VIVADENTAL stają się dzisiaj synonimem wspólnoty celów społecznych i potwierdzeniem możliwości jakie daje synergia nauki i biznesu oraz medycyny i techniki. To potwierdzenie zasadności polityki regionalnej stawiającej komercjalizację wiedzy i nauki, jako jednego z kluczowych kierunków rozwoju Regionu Pomorza, tak skutecznie egzemplifikowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz organizację Pracodawców Pomorza. To właśnie dzięki takim inicjatywom i wsparciu, Polska zajmuje w Unii Europejskiej wiodącą pozycję w dziedzinie stosowania nowoczesnych technologii, a hasło „innowacyjna gospodarka” jest obecna w świadomości nas wszystkich jako synonim współczesnych przemian, rozwoju i wzrostu komfortu życia.

 

Seminarium towarzyszyć będzie Wernisaż prac studentów z ASP w Gdańsku stanowiący artystyczny wyraz stosowanych obecnie implantów różnych części ludzkiego organizmu.

 

Reportaż z II seminarium naukowe Instytutu Vivadentral i Politechniki Gdańskiej

“Nowe perspektywy poprawy stanu uzębienia mieszkańców Województwa Pomorskiego dzięki integracji środowiska i komercjalizacji wiedzy w ramach Inteligentnych Specjalizacji”.

 

Seminarium otworzył Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, który z nadzieją na lepsze jutro polskiego społeczeństwa odniósł się do prac badawczych prowadzonych przez Zespół PGV. Następnie głos zabrała Wice Marszałek WP Pani Hanna Zych-Cisoń, która przedstawiła korzyści dla mieszkańców Województwa Pomorskiego, wynikające z wyłonienia Inteligentnych Specjalizacji, a w szczególności nowych perspektyw komercjalizacji wiedzy i nauki. Powitanie podsumował Prezes Pracodawców Pomorza dr Zbigniew Canowiecki, wskazując na doniosłą rolę aliansu nauki i biznesu, koncentrującą się na pełnym wykorzystaniu potencjału intelektualnego i gospodarczego, a w efekcie przyspieszenie rozwoju Pomorza i wzrost jakości życia jego mieszkańców.

 

Pierwszą sesję prowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, który na wstępie z uznaniem, ale i z pewną krytyką odniósł się do Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji. Następnie głos zabrali prelegenci. Dr n. med. Violetta Szycik przedstawiła innowacje w leczeniu implantologicznym i medycynie regeneracyjnej z wykorzystaniem komórek macierzystych i czynników wzrostu oraz biotechnologii. Dr inż. Leszek Dąbrowski wraz mgr inż. Mileną Supernak-Marczewską zaprezentowali kolejne zagadnienia związane z personalizowanym implantem stomatologicznym opartym o innowacyjną metodę mocowania z zastosowaniem druku 3 D. Z kolei dr inż. Marcin Strąkowski przedstawił wyniki prac nad wykorzystaniem Optycznej Tomografii Koherentnej w diagnostyce stomatologicznej.

 

Przerwa w obradach była okazją do podziwiania prac studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, z Wydziału Rzeźby i Intermediów, którzy pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kręckiej-Rozenkranz stworzyli artystyczną wizję stosowanych obecnie implantów różnych części ludzkiego organizmu.

 

Drugą sesję prowadziła dr n. med. Violetta Szycik. Jako pierwszy wykład wygłosił jeden z największych autorytetów polskiej implantologii, prof. dr hab. n.med. Andrzej Wojtowicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, zapoznając zebranych z problemami implantologii stomatologicznej od jej powstania po dzień dzisiejszy. Duże zainteresowanie wywołał wykład prof. dr. hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, którego współautorka byłą mgr inż. Milena Supernak-Marczewska z Instytutu Viavadental. Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania wspomagające sterowaną regenerację tkanki kostnej. Regeneracja kości dotyczy potrzeb ponad połowy przypadków leczenia implantologicznego, stąd kluczowe dla tego procesu jest uzyskanie doskonałości materiałowej i procesowej. Kontynuacja kluczowych obszarów implantologii znalazła swój wyraz w wykładzie wygłoszonym przez dr inż. Tomasza Seramaka oraz tech dent. Jerzego Andryskowskiego, którzy przedstawili wyniki wspólnej pracy nad technologią projektowania i wytwarzania metalowych podbudów pod korony dentystyczne przez selektywne przetapianie laserem proszku stopu Ti13Zr13Nb. Ciekawy wykład wygłosił tech. dent. Robert Michalik, prekursor technologii CAD/CAM w Polsce, ukazując spektakularne efekty terapeutyczne i estetyczne modelowej współpracy zespołu lekarz stomatolog – technik dentystyczny w oparciu o nowoczesne technologie. Seminarium zakończyło wystąpienie mgr inż. Anny Liby z firmy Bowil Biotech, która zaprezentowała wszechstronne zastosowania bionanocelulozy w medycynie.

 

W Seminarium wzięło udział wielu Gości i Przyjaciół, przedstawiciele Uczelni oraz naukowcy zaangażowani w prace badawczo rozwojowe w medycynie, z Politechniki Gdańskiej, z Kliniki Vivadental oraz laboratoriów dentystycznych innych ośrodków akademickich. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani prof. dr hab. med. Katarzyna Emerich oraz doc. dr hab. Tadeusz Morawiec ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz ze swoim zespołem. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, twórczą dyskusję i cierpliwość, albowiem nasza debata trwała blisko 6 godzin.

 

Temat naszego seminarium nie przechodzi do przeszłości. Postawione przez nas tezy stanowią przesłanie naszych działań zorientowanych na stworzenie lepszej alternatywy dla zdrowia mieszkańców Pomorza Gdańskiego i na jego rozwój zgodnie z ideą Inteligentnych Specjalizacji.

 

Zobacz na wykłady, które zaprezentowali prelegenci.