Po upływie ponad 18 miesięcy od rozpoczęcia Konkursu, Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 9 kwietnia 2015 roku podjął Uchwałę nr 316/31/15 w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Wybrane zostały cztery obszary, a wśród nich znalazł się obszar zdefiniowany przez nasze Konsorcjum pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”. Został on uznany za istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie; będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym. Pozostałe wybrane specjalizacje to: technologie off-shore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw.