Finanse Województwa Pomorskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym /RPO/ w ramach osi priorytetowej pierwszej (komercjalizacja) – dedykowanej wyłącznie inteligentnym specjalizacjom – stanowią kwotę ok. 145 mln euro (ponad 600 mln zł). Zakłada się, że projekty z wybranych obszarów będą preferowane też w innych osiach, m.in. w drugiej osi dla przedsiębiorczości.