Firmy inwestujące w inteligentne specjalizacje będą mogły skorzystać z unijnych funduszy, m.in. z Programu Operacyjnego “Inteligentny Rozwój”, na który przeznaczono blisko 8,6 mld euro. Będą także premiowane w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami w ramach regionalnych programów operacyjnych.