Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim ogłoszono w dniu 14.05.2014 roku. Wzięło w nim udział ponad 800 podmiotów zgrupowanych w 28 różnych partnerstwach:

 

 1. Materiały wielofunkcjonalne, nanomateriały i innowacyjne technologie wytwarzania dla potrzeb medycyny i środowiska
 2. Platformy bezzałogowe dual – use
 3. E-zone – prace badawcze na rzecz rozwoju nowych technologii w Województwie Pomorskim
 4. Inżynieria przyszłości w procesach ekologicznych, produkcyjnych w życiu społecznym oraz w systemach bezpieczeństwa publicznego
 5. Innowacyjna e-turystyka XXI wieku
 6. Innowacyjne Budownictwo Smart E+
 7. Zrównoważone gospodarcze wykorzystanie zasobów morza
 8. Robotyka Morska
 9. Niebieskie Miasto
 10.  Smart Craft Design – Kreatywna Sztuka Użytkowa
 11. Zintegrowane Kształcenie Wyższe
 12. Projektowanie uniwersalne (SmartQuality)
 13. Energia Plazmowa Gazyfikacja Odpadów w Procesie Plazmowym
 14. Wydobycie i rafinacja ropy naftowej
 15.  IS Mobilność Elektryczna
 16. Edukacja Samoucząca się POMORZE (EDUPOMORZE)
 17. Gospodarcze wykorzystanie zasobów morza – przemysł offshore
 18. Projektowanie, badanie i wdrażanie innowacyjnych materiałów urzadzeń i metod leczenia niewydolności układu krążenia – epidemii XXI wieku
 19.  Nowoczesne, inteligentne obiekty i urządzenia badawcze oraz aparatura pomiarowa
 20. Systemy Inteligentne i Wbudowane
 21. Energetyka prosumencka
 22.  Innowacyjne technologie w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych
 23. Zautomatyzowana logistyka i transport
 24. Mechanika precyzyjna – automatyka, przetwórstwo tworzyw sztucznych, instrumenty naukowo- badawcze oraz nanodokładne oprzyrządowanie technologiczne
 25. Badania naukowe, profilaktyka, terapia i edukacja w obszarze chorób cywilizacyjnych
 26. Zaawansowane Usługi Biznesowe
 27. Inteligentne Sieci Energetyczne
 28. SMART PORT & CITY