Koncepcja inteligentnych specjalizacji została zainicjowana przez Komisję Europejską w celu identyfikacji wyróżniających się obszarów specjalizujących się w wybranych dziedzinach, opierających swój rozwój na innowacyjnych pomysłach, nowoczesnych technologiach i współpracy naukowej, posiadających potencjał zdolny do dynamicznego wzrostu, ekspansji i konkurowania na rynkach międzynarodowych.