Podsumowanie pierwszego etapu współpracy w zakresie implantologii.

21 października 2014 roku w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyło się seminarium naukowe pt. ”Nowe materiały, technologie i procedury w implantologii stomatologicznej”. Było ono okazją do podsumowania pierwszego owocnego etapu współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie implantologii pomiędzy Politechniką Gdańską a European Dental Implant Institute Vivadental.

 

Instytut VIVADENTAL i Politechnika Gdańska podjęły się ambitnego zadania opracowania polskiego implantu, bardziej trwałego niż obecnie stosowane rozwiązania, ale jednocześnie także i tańszego, aby leczenie implantologiczne było dostępne dla każdej polskiej rodziny. Potrzeby społeczne są w tym zakresie olbrzymie, ponieważ próchnica sieje spustoszenie w uzębieniu Polaków i tylko niewielu z nas może poszczycić się posiadaniem kompletu zębów. Wszyscy skazani jesteśmy na protezowanie, bo utrzymywanie ubytków zębowych to dyskomfort zarówno zdrowotny, jak i estetyczny. Tradycyjne protezy ruchome to dzisiaj techniczny przeżytek i mogłyby przejść do lamusa, bo zastąpiły je implanty, czyli stała odbudowa protetyczna, zapewniająca nieporównywalnie lepszy komfort i estetykę, jednak barierą jest ich cena.

 

Połączenie sił nauki i biznesu oraz medycyny i techniki przyniosło nadspodziewanie dobre rezultaty i to w niezwykle krótkim czasie. Od podpisania umowy między partnerami w lutym br. minęło zaledwie 8 miesięcy, a zespół może się poszczycić sporymi osiągnięciami, wśród których należy wymienić przede wszystkim pierwsze zgłoszenie patentowe oparte o zupełnie nowatorską koncepcję, które znajduje się w fazie opracowania. Liderami Zespołu są: ze strony Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, który jest zarazem jego szefem, a ze strony VIVADENTAL dr n. med. Violetta Szycik.

 

Przedstawione na seminarium technologie i produkty, w tym techniki addycyjne i nanotechnologie otwierają nowe możliwości zastosowań materiałowych, które pozwolą na przedłużenie żywotności implantów, poszerzenie wskazań do leczenia oraz spadek kosztów implantów i zabiegów implantologicznych. Przyniesie to wymierne korzyści społeczne, takie jak zwiększenie dostępności do leczenia implantologicznego oraz jego upowszechnienie, szczególnie wśród osób w wieku okołoemerytalnym w największym stopniu zainteresowanych komfortowym i estetycznym zaopatrzeniem protetycznym.

 

Szansą na nową generację implantów jest wykorzystanie połączonego potencjału nowoczesnych technologii Politechniki i VIVADENTAL. Dzięki opracowanej na PG technologii wykonywania skafoldów, tj. metalowych struktur porowatych, powierzchnię implantu pokrywa się starannie opracowanymi porami, dodatkowo modyfikowanymi chemicznie, co ułatwia przyrastanie tkanki kostnej. Wpływając na porowatość można regulować sztywność metalowej struktury, zbliżając ją do sztywności tkanki kostnej, co jest korzystne dla wytrzymałości zrostu z kością. Stosowana w badaniach technologia pozwala na całkowitą swobodę kształtowania implantu, ponieważ polega na zaprojektowaniu po tomografii komputerowej kształtu implantu, a następnie jego precyzyjnym wydruku 3D z proszku tytanu lub jego stopu metodą spiekania laserem. Dane tomograficzne są używane do projektowania indywidualnie dopasowanych narzędzi oraz do obliczeń wytrzymałości tkanki kostnej współpracującej z implantem. Przestrzenny obraz gęstości radiologicznej tkanki, określony w badaniu tomograficznym, pozwala nie tylko rozpoznać kształt kości w miejscu planowanego implantu, ale także przestrzenne zróżnicowanie jej sztywności. Dzięki takim danym i metodom naukowcy zespołu mogą wskazywać warstwy mało wytrzymałej tkanki do usunięcia oraz modelować sztywność indywidualnie zaprojektowanego implantu.

 

Ambitny cel, jakim jest opracowanie nowych i tanich produktów medycznych dla stomatologii, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej wzbudziły zainteresowanie wielu środowisk i firm, które wyraziły chęć włączenia się do realizacji tej idei. Obecnie jest to już konsorcjum z udziałem ponad dziesięciu partnerów z Pomorza. Powstałe partnerstwo zgłosiło wniosek o ustanowienie inteligentnych specjalizacji Województwa Pomorskiego, która zmierzać będzie w rozwoju produkcji produktów, usług i kształcenia w obszarze Zdrowe Społeczeństwo. W pracach badawczych już obecnie udział biorą także zespoły zagraniczne z uniwersytetów w Bordeaux, Nantes, Dreźnie oraz z Kaliningradu. (Universite Bordeaux I, Laboratoire de Mecanique et e`Ingenierie, Max Bergmann Biomaterials Centre, Dresden Technsiche Universität, Institute de la santé et recherche médicale, Le Laboratoire d’Ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire, Nantés, Centrum Parodontologii w Kaliningradzie, Centrum Diagnostyki i Konsultacji Dzieci i Dorastających w Kaliningradzie). Plany przewidują utworzenie międzynarodowego konsorcjum o zasięgu globalnym pod nazwą PRODUKTY MEDYCZNE.

 

Jednym z najważniejszych efektów współpracy jest także rozbudzenie ciekawości przyszłego pokolenia naukowców, studentów wielu kierunków Politechniki, którzy biorą udział w seminariach zespołu i prowadzonych dla nich w Klinice Vivadental wykładów z dziedziny implantologii. Młodzi lekarze Kliniki wyrażają zainteresowanie rozwojem naukowym i otwarciem przewodów doktorskich w dziedzinie biomateriałów łącząc z nimi przyszłość swojej pracy zawodowej z pacjentami.

 

Już dzisiaj warto zapamiętać członków Zespołu, są to: ze strony Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, kierownik Zespołu Biomateriałów i dr Tomasz Seramak z Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania, kierujący także Laboratorium Biomateriałów w Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze, jak też dr hab. Leszek Dąbrowski i dr Grzegorz Rotha z Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Zespół Inżynierii Mechaniczno-Medycznej. Ze strony Instytutu Vivadental to dr n. med. Violetta Szycik – specjalista chirurgii stomatologicznej i lider umiejętności implantologicznych, Prezes Spółki, dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski, Profesor GUMed, Specjalista protetyk, mgr Jarosław Szycik oraz mgr inż. Milena Supernak-Marczewska, doktorantka prof. Zielińskiego i mgr Ewa Kowalska główny specjalista elektroradiologii Instytutu VIVADENTAL. Istotnym wsparciem dla Zespołu jest włączenie do jego prac firmy Usługi Protetyczne Jerzy Andryskowski, prowadzonej przez jej prezesa Jerzego Andryskowskiego przy współudziale córki Anny Adryskowskiej oraz firmy Filipa Kazimierczaka specjalizującej się w druku 3D. Tak poszerzony Zespół badawczy dzięki potencjałowi intelektualnemu i technicznemu osiągniętemu także za pomocą projektów finansowanych przez Unię Europejską, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego, posiada dużo większą zdolność zarówno do prowadzenia dalszych poszerzonych badań, jak i jako partnerstwo stwarza ogromną szansę na powstanie inteligentnej specjalizacji regionu Pomorza ściśle związanej z technologiami medycznymi i drukiem 3D.

 

Sukcesy partnerstwa wypracowane na gruncie nauki i biznesu oraz medycyny i techniki, to potwierdzenie zasadności polityki regionalnej stawiającej komercjalizację wiedzy i nauki, jako jednego z kluczowych kierunków rozwoju województwa pomorskiego, tak skutecznie egzemplifikowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz organizację Pracodawców Pomorza. To właśnie dzięki takim inicjatywom i wsparciu, Polska zajmuje w Unii Europejskiej wiodącą pozycję w dziedzinie stosowania nowoczesnych technologii, a hasło „innowacyjna gospodarka” jest obecna w świadomości obywateli jako synonim współczesnych przemian, rozwoju i wzrostu komfortu życia.

Prezentacja osiągnięć Zespołu zbiegła się z obchodami 110 rocznicy działalności najstarszej i najbardziej zasłużonej dla polskiej nauki gdańskiej uczelni. Seminarium odbyło się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska – Pana Pawła Adamowicza oraz Prezesa Zarządu organizacji Pracodawców Pomorza – Pana Zbigniewa Canowieckiego. Patronat medialny pełnił Magazyn Pomorski, który już 18 lat podejmując tematykę społeczno-gospodarczą, promuje ludzi osiągających sukcesy w biznesie i administracji publicznej.

 

Osiągnięcia w pracach naukowo – badawczych pozwalają mieć nadzieję, iż już w najbliższej przyszłości będziemy mogli informować o kolejnych sukcesach zespołu naukowo badawczego Politechniki Gdańskiej i Instytutu VIVADENTAL oraz stworzonego przez nas partnerstwa.