W dniu 03 lipca 2014 roku w siedzibie Węzła Innowacyjnych Technologii przy Alei Zwycięstwa 27 / http://wit.pg.gda.pl / w Gdańsku odbyło się seminarium poświęcone implantom stomatologicznym oraz możliwości ich wykorzystania w terapii pacjentów we współczesnej medycynie zarówno obecnie, jak i w dalszej perspektywie czasowej.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu Naukowo Badawczego Politechniki Gdańskiej i VIVADENTAL prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński powierzając prowadzenie sesji prof. dr hab. n. med. Zdzisławowi Bereznowskiemu występującego z ramienia VIVADENTAL. Przedstawił on tematykę w szerokim spektrum koncentrując się na newralgicznych obszarach związanych z implantacją, mankamentach i niedoskonałościach określonych zabiegów, anatomii i fizjologii tkanki kostnej biorącej udział w procesie integracji implantów oraz związanych z nimi potrzebami udoskonalenia tych elementów i procesów. Padało wiele trafnych pytań wzajemnych, potwierdzających profesjonalne przygotowanie partnerów, stając się podstawą do wyciągania wniosków. Dominującą rolę ze strony Politechniki Gdańskiej mieli tutaj Panowie dr inż. Tomasz Seramak reprezentujący Wydział Mechaniczny, Katedrę Inżynierii Materiałowej i Spajania oraz dr inż. Grzegorz Rotta i dr inż. Leszek Dąbrowski reprezentujący Wydział Mechaniczny, Katedrę Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Głos w dyskusji wnosili także przedstawiciele VIVADENTAL – Jerzy Ejmont oraz Jarosław Szycik.

W szerokiej i pozbawionej ograniczeń debacie wypracowano szereg zupełnie nowych i ciekawych koncepcji rozwiązania istniejących problemów, które staną się przedmiotem kolejnych seminariów, mając szansę włączenia do przedmiotu badań. Warto nadmienić, iż do udziału w seminariach prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński asygnował grupę wyróżniających się studentek zainteresowanych zagadnieniami biomateriałów i prowadzeniem badań, do których zaliczają się Panie:

Paulina Jabłońska, Dorota Marcinkowska, Agnieszka Wasila oraz Magdalena Roman. Fakt ten świadczy o poważnym i profesjonalnym planowaniu badań i uwzględnieniu konieczności budowania podwalin pod przyszłe kadry w celu zapewnienia kontynuacji prac badawczych w oparciu o doświadczenie, prawidłowe wzorce oraz etos nauki i prawdy.