Personalizowane implanty stomatologiczne o budowie anatomicznej.

 

Jego celem jest opracowanie polskiego systemu implantów, które dzięki innowacyjnej technice mocowania i zastosowaniu polskich komponentów, będzie charakteryzować większa trwałość, estetyka oraz niższe koszty wytworzenia. Projekt obejmuje zarówno implanty, jak i oprogramowanie do jego projektowania i wizualizacji. Poddanie ich badaniom naukowym w obszarze laboratoryjnym i klinicznym będzie stanowić szansę na wdrożenie do praktyki medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową. Zakres badań obejmuje zastosowanie biomateriałów, komórek macierzystych oraz czynników wzrostu. Projekt wychodzi naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na nowoczesne uzupełnienia protetyczne i zwiększeniu dostępności tego rodzaju leczenia dla wszystkich grup naszego społeczeństwa.

 

Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w stomatologii i implantologii. Realizowany wspólnie z Zespołem dra inż. Marcina Strąkowskiego, z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej, mający na celu stworzenie alternatywnej, nieinwazyjnej i całkowicie nieszkodliwej dla organizmu człowieka metody diagnostycznej procesu gojenia się implantów stomatologicznych.

 

Krajowy system sterowanej regeneracji tkanki kostnej (Guided Bone Regeneration – GBR). W jego skład wchodzą cztery elementy: materiał kościozastępczy i kościotwórczy, chitozanowa membrana zaporowa, tytanowa siatka podtrzymująca, opatrunki przyspieszające proces gojenia. W projekcie planowane jest także włączenie komórek macierzystych i czynników wzrostu. Jest to alternatywa dla systemów zagranicznych, które będąc niewspółmiernie drogie, tworzą barierę dla włączenia procesów regeneracyjnych kości niezbędnych w ponad połowie przypadków leczenia implantoprotetycznego.