W poniedziałek 21 lipca 2014r. w Instytucie VIVADENTAL odbyła się prezentację dotyczącą wykorzystania Optycznej Tomografii Koherentnej w stomatologii. Zagadnienie zostało opracowane przez Zespół dr.inż. Marcina Strąkowskiego, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska.

 

 

 

 

Optyczna tomografia koherentna (OCT) jest nieinwazyjną i bezkontaktową metodą obrazowania 2D i 3D wewnętrznej budowy szerokiej gamy materiałów i obiektów w tym także tkanek z mikrometrową rozdzielczością. W OCT badany obiekt jest skanowany wiązką promieniowania optycznego. Podobnie jak w ultrasonografii mierzone jest natężenie promieniowania wstecznie rozproszonego wewnątrz badanego obiektu oraz czas, po którym jest ono rejestrowane. Metoda ta jest już powszechnie stosowana w oftalmologii i w niektórych aplikacjach związanych z diagnostyką medyczną. Opisana technika jest bezinwazyjna.

 

W prezentacji wzięli udział przedstawiciele środowiska lekarskiego Instytutu VIVADENTAL oraz pracownicy naukowi z Politechniki Gdańskiej. Obie strony wyraziły wolę współpracy w celu przeprowadzenia wspólnych badań w zakresie wykorzystania OCT w praktyce stomatologicznej.