W lipcu 2014 roku do zespołu VIVADENTAL dołącza Pani mgr inż. Milena Supernak-Marczewska

W lipcu 2014 roku do zespołu VIVADENTAL dołącza Pani mgr inż. Milena Supernak-Marczewska, doktorantka PG, która obejmuje stanowisko koordynatora do spraw badań i rozwoju.

Pani mgr inż. Milena Supernak-Marczewska ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej na kierunku Materiały strukturalne i biomateriały. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem: „Bioaktywne membrany chitozanowe na implantach tytanowych”. Znaczna część badań do pracy została wykonana podczas stażu naukowego na Uniwersytecie w Rejkiawiku, przy udziale Bloodbank, Landspitali-University Hospital oraz Innovation Center Iceland. W trakcie pobytu stażowego miała możliwość m.in. zaznajomienia się z hodowlą komórkową, jak i również przeprowadzenia badań z użyciem wyhodowanych komórek. Doskonaliła także umiejętności z zakresu inżynierii powierzchni.

Jest stypendystką projektu InnoDoktorant na prace wspierające Regionalne Strategie Innowacji oraz kierownikiem projektu badawczego dla młodych naukowców pt.: „Technologie otrzymywania bioaktywnych powłok na porowatym, nietoksycznym stopie tytanu Ti-13Nb-13Zr.” Stale podnosi swoje kwalifikacje i rozwija się naukowo. Zajmuje się wytwarzaniem materiałów membranowych dla potrzeb rekonstrukcji kości w stomatologii oraz rozwojem nowoczesnych biomateriałów tytanowych.

Od czterech lat prowadzi zajęcia ze studentami Politechniki Gdańskiej z Laboratorium Biomateriałów oraz Laboratorium Materiałoznawstwa.

W trakcie studiów czas wolny spędzała “pod żaglami” doskonaląc uprawnienia sternika jachtowego. Obecnie poświęca go przede wszystkim rodzinie i przyjaciołom.

Pani Milenie życzymy miłej współpracy, rozwoju kariery naukowej oraz sukcesów w badaniach realizowanych w kooperacji z Politechniką Gdańską.

Zespół VIVADENTAL