Współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a VIVADENTAL / PGV / rozpoczęła się zanim jeszcze została sformalizowana umową o współpracy, którą zawarto 17 lutego 2014 roku. W tamtym czasie odbyto wiele spotkań. Kadra naukowa przyszłego Zespołu wywodząca się z PG często brała udział w szkoleniach implantologicznych prowadzonych w Instytucie VIVADENTAL, zaś pracownicy VIVADENTAL zapoznawali się z zasobami technicznymi i możliwościami realizacji badań w PG.

Od momentu podpisania Umowy współpraca nabrała właściwej formy oraz impetu.

Partnerzy mają ambitne zamierzenia oraz konkretne cele badawcze, a ich beneficjentem jest zarówno polska nauka jak i polskie społeczeństwo. Chodzi bowiem o to, aby wyniki badań, które okażą się zgodne z założeniami, przetransponować bezpośrednio dla potrzeb służby zdrowia i nowoczesnego leczenia pacjentów. Badania obejmują zatem także opatentowanie wypracowanych wzorców oraz wdrożenie do produkcji przemysłowej. To wyzwanie, dla którego partnerzy łącząc siły i środki stworzyli potencjał zdolny do ich urzeczywistnienia. Profesjonalna realizacja każdego projektu wymaga ustalenia priorytetów i porządku, wiedzą o tym zarówno inżynierowie, jak i lekarze, dlatego na wstępie:

  • ustalono zasady współpracy

  • powołano zespół

  • wyłoniono szefa zespołu

  • opracowano strategię funkcjonowania

  • zdefiniowano obszar działania

  • wyznaczono kierunki badań

  • sprecyzowano potencjalnych partnerów

  • wytyczono cele i działania

  • określono miejsca i sposoby pozyskiwania środków

  • rozplanowano działania do końca roku 2014

Nie stoimy w miejscu – VIVADENTAL kreuje nowe trendy

Na początku października odbędzie się seminarium naukowe „Przyszłość implantologii stomatologicznej”, na którym zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki współpracy oraz najnowsze trendy w Stomatologii.
Instytut VIVADENTAL i Politechnika Gdańska wraz z partnerami biznesowymi składają wniosek w konkursie organizowanym, przez Zarząd Województwa Pomorskiego, na Inteligentną Specjalizację Pomorza. Według organizatorów strategia inteligentnej specjalizacji powinna być strategią regionalnej transformacji gospodarczej gwarantującą konkurencyjność i rozwój w długim okresie czasu, w tym dzięki budowaniu nowych przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby wiedzy.

Proponowana Inteligentna Specjalizacja bazuje na oczekiwaniach społeczeństwa oraz wyzwaniach światowej gospodarki. Instytut VIVADENTAL pragnie kreować i wytwarzać produkty o wysokiej innowacyjności i konkurencyjnych cenach, zapewniając tym samym nie tylko swoim pacjentom, ale całemu społeczeństwu usługi na najwyższym światowym poziomie w cenach przystępnych dla wszystkich. Instytut VIVADENTAL nieustannie dąży do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom swoich pacjentów. To co dla innych możliwe będzie jutro dla nas stanowi wyzwanie już dzisiaj.

Wykłady z implantologii stomatologicznej dla studentów Politechniki Gdańskiej

Na przełomie maja i czerwca 2014 roku ruszył specjalnie przygotowany program edukacyjny dla studentów Politechniki Gdańskiej. Przeznaczony on jest dla osób wiążących swoją przyszłość z biomateriałami i badaniami naukowymi w tym zakresie, a obejmuje dalszą perspektywę. Pierwsza grupa studentów była zachwycona wykładami prowadzonymi przez dyrektora Instytutu VIVADENTAL dr n. med. Violettę Szycik, która poza kwestiami stricte merytorycznymi podzieliła się swoim 20 letnim doświadczeniem na niwie implantologii i wskazała kluczowe elementy pracy lekarza stomatologa z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, w tym tych związanych z odbudową uzębienia za pomocą implantów oraz rekonstrukcją tkanki kostnej z wykorzystaniem biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu. Studentom towarzyszyli Asystenci PG z Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania należący do Zespołu naukowo badawczego PGV.

Program edukacyjny przygotowany przez VIVADENTAL przy współudziale Politechniki Gdańskiej ma na celu wyłonienie, pozyskanie i zmotywowanie do przyszłej pracy w zespole naukowo badawczym PGV najbardziej uzdolnionych i utalentowanych studentów.