II Seminarium Naukowe Instytutu VIVADENTAL i Politechniki Gdańskiej

 

2 października 2015 roku, o godzinie 10.00, w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyło się II Seminarium naukowe Politechniki Gdańskiej i Instytutu VIVADENTAL pt.

 

„Nowe perspektywy poprawy stanu uzębienia mieszkańców Województwa Pomorskiego dzięki integracji środowiska i komercjalizacji wiedzy w ramach Inteligentnych Specjalizacji”.

 

Współpraca pomiędzy Politechniką Gdańska i Instytutem VIVADENTAL pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego i dr n. med. Violetty Szycik nieustannie się rozwija, czego odzwierciedleniem są nie tylko nowe kierunki badawcze, ale także dywersyfikacja form kooperacji i włączanie do kolejnych projektów wybitnych przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, w tym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Universite Bordeaux (Institut de Mecanique et des Materiaux) oraz Dresden Technische Universität (Max Bergmann Biomaterials Center). Udziałem w projektach zainteresowane są także środowiska biznesowe widząc w nich realne szanse.

 

 

Partnerzy zakończyli sukcesem udział w najważniejszym przedsięwzięciu społeczno -gospodarczym tej dekady, a współtworzone przez nich partnerstwo „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”, zostało wybrane jako jedna z czterech Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego, wpisując się tym samym w strategię rozwoju na lata 2015 – 2020. Ma ona sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

 

 

 

Ten doniosły fakt otwiera nowy rozdział we współpracy Politechniki Gdańskiej i Instytutu VIVADENTAL. To zupełnie nowe możliwości komercjalizacji prac naukowo-badawczych na rzecz rozwoju nowych materiałów, technologii i procedur w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz medycynie regeneracyjnej. To konkretna perspektywa na poprawę stanu zdrowia jamy ustnej mieszkańców naszego regionu i najlepsza recepta na uśmiechnięte społeczeństwo.

 

 

Warto odnotować coraz większe społeczne zainteresowanie przedmiotem prac badawczo – rozwojowych Zespołu PGV różnych środowisk, w tym artystów z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Kierując się zasadą zachowania harmonii, dostrzegają oni potrzebę egzemplifikacji pięknego i zdrowego uzębienia, a swoimi pracami przyczyniają się do popularyzacji zarówno samej implantologii, jak i Inteligentnych Specjalizacji. Prace studentów z Wydziału Rzeźby i Intermediów pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kręckiej-Rozenkranz, stanowiące wizję stosowanych obecnie implantów różnych części ludzkiego organizmu, stały się niezwykle pięknym uzupełnieniem naszego Seminarium.

 

 

W Seminarium wzięło udział wielu Gości i Przyjaciół, przedstawiciele Uczelni oraz naukowcy zaangażowani w prace badawczo rozwojowe w medycynie, z Politechniki Gdańskiej, z Kliniki Vivadental oraz laboratoriów dentystycznych innych ośrodków akademickich.

 

 

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani prof. dr hab. med. Katarzyna Emerich oraz doc. dr hab. Tadeusz Morawiec ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz ze swoim zespołem. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, twórczą dyskusję i cierpliwość, albowiem nasza debata trwała blisko 6 godzin.

 

 

Temat naszego seminarium – Nowe perspektywy poprawy stanu uzębienia mieszkańców Województwa Pomorskiego dzięki integracji środowiska i komercjalizacji wiedzy w ramach Inteligentnych Specjalizacji – nie przechodzi do przeszłości. Postawione przez nas tezy stanowią przesłanie naszych działań zorientowanych na stworzenie lepszej alternatywy dla zdrowia mieszkańców Pomorza Gdańskiego i na jego rozwój zgodnie z ideą Inteligentnych Specjalizacji.

 

Reportaż z II Seminarium Naukowego Politechniki Gdańskiej i Instytutu VIVADENTAL.

Seminarium otworzył Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, który z nadzieją na lepsze jutro polskiego społeczeństwa odniósł się do prac badawczych prowadzonych przez Zespół PGV.

 

 

Następnie głos zabrała Wice Marszałek WP Pani Hanna Zych-Cisoń, która przedstawiła korzyści dla mieszkańców Województwa Pomorskiego, wynikające z wyłonienia Inteligentnych Specjalizacji, a w szczególności nowych perspektyw komercjalizacji wiedzy i nauki.

 

 

Powitanie podsumował Prezes Pracodawców Pomorza dr Zbigniew Canowiecki, wskazując na doniosłą rolę aliansu nauki i biznesu, koncentrującą się na pełnym wykorzystaniu potencjału intelektualnego i gospodarczego, a w efekcie przyspieszenie rozwoju Pomorza i wzrost jakości życia jego mieszkańców.

 

 

Pierwszą sesję prowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, który na wstępie z uznaniem, ale i z pewną krytyką odniósł się do Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji. Następnie głos zabrali prelegenci.

 

 

Dr n. med. Violetta Szycik przedstawiła innowacje w leczeniu implantologicznym i medycynie regeneracyjnej z wykorzystaniem komórek macierzystych i czynników wzrostu oraz biotechnologii.

 

 

 

 

 

 

 

Dr inż. Leszek Dąbrowski wraz mgr inż. Mileną Supernak-Marczewską zaprezentowali kolejne zagadnienia związane z personalizowanym implantem stomatologicznym opartym o innowacyjną metodę mocowania z zastosowaniem druku 3D.

 

 

 

 

Z kolei dr inż. Marcin Strąkowski przedstawił wyniki prac nad wykorzystaniem Optycznej Tomografii Koherentnej w diagnostyce stomatologicznej.

 

 

 

 

Temat wywołał niemałe zainteresowanie i ciekawe pytania…

 

 

 

 

Przerwa w obradach była okazją do podziwiania prac studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, z Wydziału Rzeźby i Intermediów, którzy pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kręckiej-Rozenkranz stworzyli artystyczną wizję stosowanych obecnie implantów różnych części ludzkiego organizmu. Prace rekomendowali gospodarze Seminarium.

 

 

 

 

 

 

 

Drugą sesję prowadziła dr n. med. Violetta Szycik.

 

 

Jako pierwszy wykład wygłosił jeden z największych autorytetów polskiej implantologii, prof. dr hab. n.med. Andrzej Wojtowicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, zapoznając zebranych z problemami implantologii stomatologicznej od jej powstania po dzień dzisiejszy.

 

 

Wykładu z uwagą wysłuchali wszyscy, ale najbardziej doświadczeni implantolodzy…

 

 

 

a także specjaliści leczenia estetycznego…

 

 

 

 

nie mówiąc już o uznanych protetykach.

 

 

Zadawano wiele pytań…

 

 

 

na które padały wyczerpujące odpowiedzi…

 

 

Duże zainteresowanie wywołał wykład prof. dr. hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, którego współautorka byłą mgr inż. Milena Supernak-Marczewska z Instytutu Viavadental.

 

 

 

Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania wspomagające sterowaną regenerację tkanki kostnej.

 

 

 

Zaintrygowało to lekarzy…

 

 

A także, jak widać, doświadczonych naukowców.

 

 

 

Regeneracja kości dotyczy potrzeb ponad połowy przypadków leczenia implantologicznego, stąd kluczowe dla tego procesu jest uzyskanie doskonałości materiałowej i procesowej.

 

 

Kontynuacja kluczowych obszarów implantologii znalazła swój wyraz w wykładzie wygłoszonym przez dr inż. Tomasza Seramaka oraz tech dent. Jerzego Andryskowskiego, którzy przedstawili wyniki wspólnej pracy nad technologią projektowania i wytwarzania metalowych podbudów pod korony dentystyczne przez selektywne przetapianie laserem proszku stopu Ti13Zr13Nb.

 

 

 

 

Także w tym przypadku dyskusja wydawała się nie mieć końca

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawy wykład wygłosił tech. dent. Robert Michalik, prekursor technologii CAD/CAM w Polsce, ukazując spektakularne efekty terapeutyczne i estetyczne modelowej współpracy zespołu lekarz stomatolog – technik dentystyczny w oparciu o nowoczesne technologie.

 

 

 

 

 

 

Seminarium zakończyło wystąpienie mgr Aldony Długiej z firmy Bowil Biotech, która zaprezentowała wszechstronne zastosowania bionanocelulozy w medycynie.

 

 

Po zakończeniu Seminarium nadal trwały gorące dyskusje, najpierw w kuluarach w obecnosci implantów – prac autorstwa studentów z Gdańskiej ASP, które później przeniosły się do Restauracji Gdańskiej.