Połączenie sił nauki i biznesu na gruncie techniki i medycyny

 

17 lutego 2014 roku w siedzibie Pracodawców Pomorza podpisana została umowa między Politechniką Gdańską a European Dental Implant Institute Vivadental o współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie implantologii.

 

Podpisanie umowy będzie zaczątkiem do prowadzenia wspólnych prac badawczych w oparciu o innowacyjne technologie w zakresie doskonalenia metod zabiegowych z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych oraz czynników wzrostu. Umowa docelowo przewiduje również wypracowanie całkowicie nowych produktów, które charakteryzować będzie trwałość, estetyka oraz niskie koszty wytworzenia. Poddanie ich badaniom naukowym w obszarze laboratoryjnym i klinicznym będzie stanowić szansę na wdrożenie do praktyki medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.

 

PRZEŁOMOWY MOMENT W IMPLANTOLOGII POLSKIEJ

 

Połączenie sił nauki i biznesu i ich wykorzystanie w praktyce przyniesie wymierne korzyści społeczne, wśród których wymienić należy zwiększenie dostępności do leczenia implantologicznego oraz jego upowszechnienie, szczególnie wśród osób w wieku okołoemerytalnym w największym stopniu zainteresowanych komfortowym i estetycznym zaopatrzeniem protetycznym, które już niedługo będą mogły korzystać z nowoczesnej i tańszej metody leczenia utraconych zębów bez występujących obecnie  ograniczeń.

 

PIERWSZY ALIANS NAUKI I BIZNESU, MEDYCYNY I TECHNIKI

 

Umowa stanowić będzie pierwszy tego typu projekt nawiązania szerokiej współpracy między światem nauki i biznesu – współpracy promowanej przez Pracodawców Pomorza.

Implantologia to obecnie najbardziej rozwinięta dziedzina stomatologii. Znajdują w niej zastosowanie najnowsze osiągnięcia inżynierii biomedycznej, biomateriałowej i wielu innych nauk oraz technologii. Jest ona odzwierciedleniem postępu naukowo-technicznego, który stworzył nowe możliwości terapeutyczne i rehabilitacyjne narządu żucia, zapewniając pacjentom znacznie większy komfort fizyczny i psychiczny, niż stosowane dotąd konwencjonalne metody leczenia protetycznego. Rozwój technik sterowanej regeneracji kości umożliwia leczenie trudnych do uzupełnienia braków zębowych przy współistniejących zanikach kości wyrostka zębodołowego w szczęce i w żuchwie.

 

WSPÓLNE BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE IMPLANTOLOGII.

 

Aby osiągnięcia naukowe mogły mieć zastosowanie w praktyce, celowa jest szeroka i interdyscyplinarna płaszczyzna współdziałania. Do takiej współpracy doszło dzięki połączeniu sił naukowców z Politechniki Gdańskiej i ekspertów Instytutu Vivadental, który pozyskał partnera strategicznego dysponującego niezbędnym potencjałem technologicznym do realizacji tych zadań.  Mowa tutaj o Laboratorium Biomateriałów Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE, umiejscowionym na Wydziale Mechanicznym. W laboratorium prowadzone są badania nad m.in. bioaktywnymi endoprotezami, implantami personalizowanymi, implantami kompozytowymi na elementy kostne, jak też samosmarowną endoprotezą stawu kolanowego. Te cenne doświadczenia będą wykorzystane w prowadzonych wspólnie projektach naukowo-badawczych w zakresie implantów zębowych.

 

„Wspólnie wychodzimy naprzeciw wyzwaniom stawianym przez społeczne zapotrzebowanie wyznaczając ambitne cele badawcze w zakresie doskonalenia metod zabiegowych w oparciu o innowacyjne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych oraz czynników wzrostu. W oparciu o wiedzę, doświadczenia i badania, które prowadzimy, chcemy razem rozwijać całkowicie nowe produkty, które charakteryzować będzie trwałość, estetyka oraz niskie koszty wytworzenia.” – prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, lider Zespołu Biomateriałów,  Prezydent Węzła innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Materiałów.

 

W Instytucie Vivadental w Gdańsku, międzynarodowym ośrodku klinicznym, szkoleniowym i naukowo-badawczym specjalizującym się w implantologii stomatologicznej, prowadzącym również działalność naukowo-badawczą w zakresie wykorzystania innowacyjnych procedur leczenia, te badania będą jako pierwsze wdrażane w życie.

 

„Leczenie implantologiczne nie jest tanie, co powoduje, że z jego dobrodziejstw korzystają obecnie najczęściej pacjenci o wyższych dochodach. Istnieje więc potrzeba, aby te ograniczenia znosić i dążyć do upowszechnienia najlepszej metody leczenia utraconych zębów po to, aby stała się dostępna dla szerokich grup polskiego społeczeństwa. Wierzę, że dzięki podpisanej umowie o współpracy już wkrótce będzie to możliwe” – dr n. med. Violetta Szycik, Dyrektor Naukowy EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL.

 

Wspólne badania naukowe w obszarze laboratoryjnym i klinicznym obu partnerów stanowić będą szansę na wdrożenie do praktyki medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową. To niezwykle obiecująca perspektywa dla regionu pomorskiego i jego promocji w świecie. To umocnienie rangi Trójmiasta, jako międzynarodowego ośrodka uniwersyteckiego, akcentującego swoją obecność w dziedzinie rozwoju unikalnych technologii medycznych zdolnego do konkurowania z dokonaniami światowymi.

 

TAŃSZE I LEPSZE BO POLSKIE… DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ

 

„Taka współpraca ma prekursorski charakter i wpisuje się nie tylko w nurt polityki regionalnej ale również Pracodawców Pomorza  – aliansów powstających na fundamencie medycyny i techniki oraz biznesu i nauki. Mam nadzieję już w niedalekiej w przyszłości informować o pierwszych sukcesach tej współpracy.” – dr Zbigniew Canowiecki, Prezes Pracodawców Pomorza.

 

*Laboratorium Biomateriałów powstało w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze”, który jest objęty wsparciem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.