Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki podkreślił, że:

„Przedsiębiorstwo to nie tylko liczby na rachunku ekonomicznym, to przede wszystkim ludzie. Zadaniem pracodawcy jest dbanie nie tylko o te liczby, ale także o etykę i odpowiedzialność społeczną, szczególnie w stosunku do swoich pracowników. Menedżerów i firmy kierujące się tymi standardami należy wyróżniać, promować w regionie, kraju i za granicą. Tego typu postawy staramy się promować organizując nasz konkurs. Każdy z pracodawców wskazany przez Komisję Konkursową to Primus Inter Pares. Laureatami tegorocznej edycji są wszyscy wyróżnieni i nominowani, choć postanowiliśmy wyróżnić po jednej w każdej kategorii.”

 

Te najwyższe wyróżnienia przypadły trzem przedsiębiorstwom: VIVADENTAL, Zakład Usług Inżynierskich Eldro-FL i Prime Food.

 

 

Prowadzący Galę redaktor Piotr Świąc z Telewizji Gdańskiej tak zaprezentował gdańską klinikę:

„VIVADENTAL Sp. z o.o. to międzynarodowy ośrodek kliniczny, edukacyjny i naukowo badawczy, specjalizujący się w implantologii stomatologicznej i leczeniu estetycznym. Obszar działalności jest szeroki i obejmuje leczenie pacjentów, podyplomowe szkolenie lekarzy i kadr medycznych, badania naukowe oraz działalność charytatywną. Działalność firmy zorientowana jest na wdrażanie innowacyjnych procesów i produktów w obszarach związanych z metamorfozą uzębienia oraz całokształtem czynników akcentujących estetykę twarzy w celu kompleksowego leczenia najbardziej wymagającej grupy Pacjentów. Podstawą strategii firmy jest egzemplifikacja idei „badania – nauka – rozwój”, a podstawą długofalowego rozwoju nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług, przy stałym spełnianiu najważniejszego kryterium, jakim jest zadowolenie Pacjentów.”

 

 

Odbierając nagrodę dr Violetta Szycik stwierdziła:

„Bardzo dziękuję komisji konkursowej za przyznanie tak zaszczytnego tytułu. Proszę Państwa, działalność naszej firmy przełamuje stereotyp prywatnej placówki medycznej, która zajmuje się wyłącznie leczeniem pacjentów. My leczymy, szkolimy i prowadzimy badania naukowe, bo sami chcemy być współtwórcami postępu w medycynie. Połączyliśmy ogromny potencjał naukowy Politechniki Gdańskiej z naszym bogatym doświadczeniem klinicznym i nowoczesnym wyposażeniem diagnostycznym oraz terapeutycznym i obecnie pod kierunkiem Prof. Andrzeja Zielińskiego, prowadzimy badania nad innowacyjnymi biomateriałami i nowoczesnymi implantami stomatologicznymi. Spełniając swoje marzenia o niesieniu pomocy potrzebującym i wpisując się w hasło społecznej odpowiedzialności biznesu, powołaliśmy Fundację dla dzieci VIVADENTAL. Beneficjentem pomocy są głównie dzieci przebywające w hospicjach, sieroty i młodzież, ale opieką obejmiemy również dorosłych chorych i wykluczonych, nie zapomnimy też o seniorach. Wszystkie nasze starania podporządkowane są jednemu celowi – dobru pacjenta. Swoją działalnością pragniemy również promować nasz pomorski region jako ośrodek nowoczesnej stomatologii i implantologii. Budujemy nową rzeczywistość polskiej stomatologii, której motorem napędowym są innowacje, a to możliwe jest dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu całego zespołu VIVADENTAL, któremu dedykuję tę wspaniałą nagrodę.”

 

 

W wywiadzie dla prasy Dr Violetta Szycik dodała: „To zaszczytne wyróżnienie stanowi potwierdzenie dotychczasowych dokonań i właściwego kierunku rozwoju firmy, przyjaznej polityki personalnej, tworzenia szerokich perspektyw rozwojowych dla pracowników oraz zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację zadań biznesowych, jak również wielu projektów zorientowanych na cele społeczne”.

 

W tegorocznej Gali wzięło udział ponad 600 osób. Oprócz przedsiębiorców byli to przedstawiciele władz lokalnych, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, a także Marszałek Senatu RP Bogdan Borysewicz, prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt Senator RP oraz eurodeputowany Janusz Lewandowski. Gościem specjalnym Gali była nasza wspaniała aktorka Krystyna Janda.

 

 

“Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego, zrzeszająca ponad 700 przedsiębiorstw z regionu Pomorza. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w województwie pomorskim oraz nagradzanie najlepszych przedsiębiorców.

 

 

 

Galeria

Zdjęcia – Kosycarz Foto Press KFP