Vivadental otrzymał prestiżowe wyróżnienie Pomorskiej Nagrody Jakości, uzyskując maksymalne noty we wszystkich kategoriach rankingujących. Przyjmując nagrodę oraz zaproszenie do udziału w pracach nad stworzeniem najwyższych standardów jakościowych medycznej działalności usługowej dla Województwa Pomorskiego, Prezes Zarządu Spółki dr n. med. Violettę Szycik powiedziała:

 

„Jakość to w naszej działalności kluczowa wartość i macierz wszelkich działań. Kiedy w 1991 roku powoływaliśmy do życia Vivadental, to Deklaracja Jakości była naszym pierwszym manifestem sposobu funkcjonowania, a zarazem drogowskazem na przyszłość, który pozwolił nam na inteligentny i zdywersyfikowany rozwój na każdym poziomie organizacyjnym. Szybko wprowadziliśmy najwyższe standardy totalnego zarządzania jakością TQM. Nieustannie doskonalimy wszelkie procesy, działania, najprostsze nawet czynności, angażując do tego cały zespół. Racjonalizując procesy i produkty, możemy skutecznie realizować cele strategiczne, dywersyfikować formy działalności, wprowadzać kolejne innowacje. Możemy też uzyskiwać efekty synergistyczne oraz budować silną strukturę całej organizacji i markę Vivadental. Markę Premium.

 

Dla nas wszystkich Jakość to nie puste hasło, ale wielkie wyzwanie i odpowiedzialność wobec Pacjentów, to motywacja do pracy na najwyższym poziomie wiedzy i zaangażowania. Dzięki temu inwestując w najnowocześniejsze technologie istniejące we współczesnej medycynie, uzyskujemy jednocześnie wzrost poziomu wykonywanych zabiegów i świadczonych usług.

 

Dzięki TQM pojęcie jakości stało się uniwersalne, wiodące i na trwale funkcjonujące w świadomości naszego zespołu. Jest z nami każdego dnia i o każdej sekundzie. Jakość rozumiemy jako wykonywanie wszystkiego najlepiej jak się potrafi – nie dla innych, a dla nas samych. I nie dlatego, że ktoś akurat na nas patrzy, ale dlatego, że tak chcemy, bo to sprawia nam przyjemność. Lubimy być wobec siebie bardzo wymagający, ponieważ wykonujemy pracę dla naszych Pacjnetów, ale także i dla całego społeczeństwa. Niby jest oczywiste, że lekarz musi leczyć najlepiej jak potrafi. Dla nas najlepiej oznacza doskonale, dlatego ciągle wszystko ulepszamy. Taką świadomość budujemy każdego dnia i w każdym miejscu firmy, i w każdej formie działalności. Takie warunki tworzymy dla naszych Pacjentów i Klientów.

 

Pomorska Nagroda Jakości to niezwykle cenne wyróżnienie dla naszej firmy, albowiem odnosi się ona do serca naszej działalności, do naszej idei istnienia na niwie medycyny. To pewna gloryfikacja naszego zaangażowania w nieustanne doskonalenie zarówno produktów i procesów, jak i całej organizacji; wzrostu poziomu odpowiedzialności nie tylko za wyniki, ale i za najmniejsze szczegóły, czyli za wszystko w skali makro i mikro. Po prostu za całość. TQM to gwarant pomyślności i pełnego zadowolenia z pracy, a zarazem jej podstawa, przede wszystkim zaś to gwarancja najlepszych usług dla naszych Pacjentów.”