Vivadental decyzją Międzynarodowego Jury otrzymał prestiżową nagrodę Manhattan Business – Leader of Dental Implant Solutions. Statuetkę w imieniu firmy odebrał Borys Szycik na Uroczystej Gali, która odbyła się 17 października 2015 roku w Hotelu Mercury w Gdyni. Wśród wyróżnionych znaleźli się również Pani Teresa Kamińska Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Pan Zbigniew Canowiecki Prezes Pracodawców Pomorza. Zobacz kto jeszcze otrzymał nagrody:

 

Strategia Vivadental opiera się na dywersyfikacji działalności i wdrażaniu w procedurach zabiegowych innowacji w zakresie technologii produktowych, sprzętowych, materiałowych i farmakologicznych oraz innowacyjnych metodach zarządzania. Strategia jest nieustannie modyfikowana dostosowując Firmę do bieżących możliwości rynkowych i pojawiających się szans i obecnie obejmuje także rynki zagraniczne w tym kraje Europy Zachodniej, byłego Związku Radzieckiego, Kazachstan oraz Chiny.

 

Vivadental jest marką korporacyjną, której wartość wyraża się poprzez potencjał intelektualny i poziom umiejętności, jakość świadczonych usług i zasoby technologiczne, zaplecze dydaktyczne oraz zdolność do podejmowania inicjatyw zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Vivadental leczy Pacjentów we wszystkich dziedzinach stomatologii. Stosuje przy tym szczytowe osiągnięcia medycyny zabiegowej, które dają nieograniczone możliwości leczenia Pacjentów, są to najnowocześniejsze urządzenia na świecie. Wymienić tu należy choćby tomograf komputerowy New Tom 5G, skaner protetyczny Trios 3 Shape, mikroskop zabiegowy czy oprogramowania do projektowania odbudowy uzębienia i wizualizacji efektów leczenia przed jego podjęciem.

 

Innowacyjność Vivadentalu to także zdywersyfikowana działalność, która obejmuje zarówno leczenie pacjentów, jak i szkolenie lekarzy i kadr medycznych, badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, działalność charytatywną oraz działalność edytorską i wydawniczą.