Dr n. med. Violetta Szycik – Prezes Zarządu VIVADENTAL otrzymała prestiżową nagrodę „Kobieta Sukcesu 20-Lecia w Województwie Pomorskim”. Nagrodę wręczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Hanna Zych – Cisoń oraz Jerzy Karkoszka Przewodniczący Konwencji Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego . Uroczysta Gala odbyła się w dniu 26 kwietnia 2015 roku w historycznym Dworze Artusa w Gdańsku.

 

 

Dr Violetta Szycik, nagrodzona statuetką w roku 2014, została obecnie wybrana spośród grona ponad 100 laureatek, które w ciągu 20 lat tego Konkursu otrzymały nagrodę KOBIETA SUKCESU. To wyjątkowe wyróżnienie i nobilitacja, bowiem tryumfatorki Plebiscytu to najwybitniejsze kobiety Pomorza odnoszące sukcesy we wszystkich dziedzinach życia, od biznesu, polityki, kultury, nauki, sztuki aż po sport i działalność społeczną.

 

Dr Violetta Szycik odnosi sukcesy w wielu dziedzinach, a jednocześnie udziela się społecznie. Jest specjalistą w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, obroniła doktorat z implantologii. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Posiada tytuł lidera implantologii stomatologicznej nadany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej oraz akredytację MZiOS uprawniającą do szkolenia podyplomowego lekarzy dentystów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Jest autorką licznych publikacji naukowych, wykładowcą na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw stomatologicznych. Dr Szycik propaguje implantologię w społeczeństwie jako najlepszą metodę leczenia utraconych zębów. Dla studentów Politechniki Gdańskiej wiążacych przyszłość z zastosowaniem biomateriałów w medycynie prowadzi wykłady z implantologii.

 

Zarządzana przez dr Szycik Spółka VIVADENTAL otrzymaując prestiżową nagrodę Pracodawcy Roku 2014, dołączyła do najlepszych firm Wybrzeża, stając się wyróżniającym podmiotem w dziedzinie medycyny, nawiązującym do najlepszych tradycji polskiej stomatologii.

 

Działający w strukturach firmy Instytut Vivadental rozwija działalność edukacyjną i naukowo-badawczą w kraju i za granicą, a kierunki rozwoju w tych dziedzinach obejmują Francję, Niemcy, Rosję, Kazachstan, Uzbekistan oraz Chiny. Wraz z Politechniką Gdańską prowadzi zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu. Wspólnie utworzone partnerstwo a następnie konsorcjum, zostało wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego jako jedna z czterech inteligentnych specjalizacji dla województwa pomorskiego pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”.

 

Powołana w 2014 roku Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL to kolejna, a zarazem najważniejsza inicjatywa dr Violetty Szycik zorientowana na cele społeczne, która stanowi egzemplifikację misji wykonywanego zawodu lekarza, koncentrująca się na pomaganiu najbardziej potrzebującym w zakresie jasno i dokładnie zdefiniowanych potrzeb, w tym rozwiązania wszechobecnego problemu próchnicy.

 

„Dr Violetta Szycik:
„Bardzo się cieszę z tak zaszczytnego wyróżnienia. To jest motywacja do jeszcze większej aktywności. Mam wiele planów, na których realizację ciągle brakuje czasu. Będę na pewno dalej powiększać struktury firmy. Jestem szczęśliwa, że moje idee służenia społeczeństwu m. in. poprzez kreowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie medycyny zyskują coraz większe poparcie, a w działalności filantropijnej wspiera mnie mój zespoł, który bez wahania przystąpił do Fundacji na zasadzie wolontariatu. Wspólnie tworzymy nowe standardy życia w zdrowiu, które dedykujemy obecnym i przyszłym pokoleniom Polaków. Dzisiaj budujemy lepszą przysłość dla nas wszystkich.”