W piątek 9 września 2016 roku w Dworze Artusa na Długim Targu w Gdańsku, odbyło się uroczyste wręczenie Nagród w Konkursie Dziennika Bałtyckiego – Hipokrates Pomorza 2016. W kategorii Lekarz Stomatolog Roku 2016 zwyciężyła dr n.med. Violetta Szycik, zdobywając 3704 głosów, tj. ponad 50 % wszystkich głosów. W podobnym stylu tryumf odniosła zarządzana przez dr Violettę Szycik Klinika Vivadental w kategorii Placówka Medyczna 2016 roku, zdobywając 2033 głosów. Nagrody w imieniu zwycięzców odebrał Jerzy Ejmont, Manager Vivadental. Piękna gala i uroczysta aura sprzyjała nawiązywaniu znajomości. Sympatia, trzeba powiedzieć, że wzajemna, stała się udziałem nowego Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dr hab. Marcina Gruchały, prof. nadzw. GUMed. W tym duchu mamy nadzieję na nawiązanie owocnej współpracy z korzyścią dla naszego społeczeństwa. Pierwsze spotkanie już wkrótce.

 

Obie nasze Nagrody HIPOKRATES POMORZA 2016 dedykujemy naszym Pacjentom, którzy powierzając nam swoje Zdrowie, obdarzają nas codziennie swoim zaufaniem. To dla nas największa Nagroda.
Serdecznie Dziękujemy.