O magazynie

 

Magazyn Vivadental, Technologie dla Zdrowia i Piękna, to periodyk przeznaczony dla Czytelników interesujących się najnowocześniejszymi technologiami w medycynie. Chcemy prezentować najnowsze osiągnięcia nauki, które powstają na styku medycyny i techniki i są na dzisiaj szczytowym osiągnięciem myśli człowieka i jego intelektu, potwierdzającym optymalne wykorzystanie możliwości istniejących w zasobach ludzkości.

 

Niezależnie czy będą to technologie sprzętowe, materiałowe, farmakologiczne czy procesowe, stanowią dla nas wszystkich szansę na coraz doskonalsze leczenie, a także poszerzenie wskazań do leczenia najtrudniejszych przypadków, na które dotąd nie było skutecznej recepty. To także szansa na inspiracje i poszukiwanie kolejnych innowacji.

Nauka nieustanie ewoluuje i przynosi nam coraz nowsze rozwiązania, właściwie wszystkiego, co znajduje się wokół nas. Ludzkość znajduje się na schodach postępu od zarania dziejów. I tak będzie zawsze, bo w naszej naturze jest potrzeba polepszania. Dlatego człowiek wynalazł koło, odkrył drogę do gwiazd, ale też wciąż zgłębia sekrety swojego powstania, ludzkiego organizmu i ewolucji.

 

Latamy w kosmos, posługujemy się prawami, które porządkują nasz świat, ale jednocześnie odkrywamy mikrokosmos i niepewność tych aksjomatów, które rodzą się na gruncie mechaniki kwantowej. Odkrycia Mikołaja Kopernika, Alberta Einsteina, Maxa Plancka, czy Nielsa Bohra albo teoria Karola Darwina, to tylko stopnie po których się wspinamy, aby wiedzieć więcej, myśleć szybciej, a na tej opoce tworzyć świat coraz doskonalszy. Chcemy więc prezentować także technologie dnia codziennego, dzięki którym żyje nam się lepiej, wygodniej i bardziej komfortowo. Ten niezwykle interesujący świat odkryć będziemy pokazywać także w zaawansowanych formach użytkowych, które zostały stworzone, aby nam służyć. Zapraszamy do lektury, na początku co kwartał i w formie popularno-naukowej. Wkrótce także w formie niezależnego apendyksu prezentującego dokonania naukowców i publikacje prac naukowych.

 

Dr n.med. Violetta Szycik