Specjalistyczna wiedza i doświadczenie

Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych, to niezwykle istotny obszar terapii uzębienia, który jest dostępny w niewielu ośrodkach. Wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 

Dolegliwości 1/3 pacjentów

Zaburzenia i dysfunkcje w obrębie stawów skroniowo – żuchwowych dotyczą ponad 1/3 pacjentów.  Stanowią jeden z trzech oprócz próchnicy i periodontopatii, kluczowych obszarów dolegliwości. Mogą być wynikiem wad wrodzonych, nabytych nawyków, urazów, operacji onkologicznych oraz innych przyczyn.

 

Objawy

 

 

 

Najbardziej typowe objawy to zmiany w uzębieniu takie jak: ścieranie, nadmierne niszczenie, bruksizm, zwiększona ruchomość, ubytki klinowe, nachylanie i rozchwianie, nadwrażliwość, ale także bóle głowy, mięśni żwaczy, stawów skroniowych, szum w uszach oraz szczękościsk. Objawy chorobowe w większości nie są jednak tak jednoznaczne, stąd istnieje potrzeba wykonania kilku różnych badań w celu wyciagnięcia prawidłowych wniosków i zaplanowania właściwego leczenia. Bardzo szerokie podłoże przyczynowe wymaga złożonej diagnostyki i jej wykorzystania w przypadku planowania i leczenia w zakresie chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki i ortodoncji.

 

Leczymy przyczyny

Wielu Pacjentów korzysta z pozornego leczenia, bowiem obejmuje ono wyłącznie skutki tych dolegliwości. My zajmujemy się przyczynami, a nasi Pacjenci przy okazji korzystania z zaawansowanego i profesjonalnego leczenia zębów, mogą pozbyć się lub znacząco ograniczyć występujące nieprawidłowości.

 

Najczęstsze przyczyny

 1. Stres
 2. Artretyzm
 3. Zmiany zwyrodnieniowe
 4. Dyslokacja krążków stawowych
 5. Żuchwa zbyt wysunięta do tyłu ze względu na:

 

 • ubytki zębów tylnych
 • ubytki zębów asymetryczne
 • pochylenie zębów górnych do tyłu
 • głęboki zgryz zębowy

 

 1. Brak równowagi mięśniowej na skutek złych nawyków:
 • zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami
 • żucie gumy
 • nagryzanie warg
 • obgryzanie paznokci i skórek

 

 1. Urazy mechaniczne:
 • wypadki komunikacyjne
 • uderzenia w twarz, w głowę, w tył głowy i podbródek
 • uderzenia w żuchwę i szczekę
 • zabiegi intubacji przy narkozie

 

Diagnostyka

Wszechstronna diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych i przeprowadzona w jej wyniku korekta i stabilizacja zgryzu, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości leczenia całego uzębienia i zachowania doskonałych efektów estetycznych na wiele lat. Takie leczenie jest w pełni przewidywalne i przynosi Pacjentom niebywały wzrost komfortu życia zarówno przez piękne uzębienie, jak i pozbycie się uciążliwych dolegliwości. Trzeba pamiętać, iż warunkiem osiągnięcia idealnej estetyki jest perfekcyjne odtworzenie funkcji zarówno zębów, jak i całego układu stomatologicznego, czyli również mięśni i stawów skroniowo – żuchwowych.

 

Diagnostyka obejmuje:

 • wywiad
 • badanie manualne stawów skroniowo-żuchwowych
 • tomografia komputerowa 3D
 • badanie aparatem dopplerowskim
 • rejestracja i analiza ruchów żuchwy
 • zastosowanie łuku twarzowego i artukulatora

 

W diagnostyce stawów wykorzystujemy szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym  wewnątrz i zewnątrz ustne metody rejestracji i analizy żuchwy w wymiarze 3D, diagnostykę obrazową TK i dopplerowską, łuk twarzowy oraz artykulator. Precyzyjne ustalenie przestrzennego położenia szczęki i żuchwy w stosunku do osi obrotu żuchwy w stawie, a także zakres i stopień wysokości zwarcia, umożliwia bezinwazyjną terapię wymuszając prawidłową konfigurację narządu żucia w odtworzonym uzębieniu, co jest szczególnie istotne w przypadku całkowitej rekonstrukcji zgryzu, jak i rozległych uzupełnień protetycznych.

 

 

Podstawowym badaniem jest wykonanie tomografii komputerowej tomografem komputerowym New Tom 3D. Już na samym wstępie otrzymujemy informacje o ewentualnych odchyleniach, zaburzeniach i nieprawidłowościach oraz miejscach i przyczynach ich występowania. Wirtualna rekonstrukcja 3D uzębienia dostarcza wszelkich informacji dotyczących stawów skroniowo-żuchwowych i kręgosłupa szyjnego oraz różnice w wysokości kłykci i gałęzi, przekroje wzdłuż płaszczyzny strzałkowej i koronowej, na których widoczne są stawy i ich patologie.

 

 

Badaniem wspomagającym tomografię jest badanie specjalistycznym aparatem dopplerowskim, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie diagnostyki ruchu stawów skroniowo – żuchwowych z uwzględnieniem ewentualnych nieprawidłowości.

 

Badanie kliniczne obejmują wewnątrz i zewnątrzustne metody rejestracji ruchów żuchwy oraz analizę naturalnych ruchów żuchwy, wytypowanych punktów bazowych w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i horyzontalnej. Jego dopełnieniem jest graficzny obraz w wymiarze 3D ruchów żuchwy – pantografia i wyrostków kłykciowych stawów – kondylografia.

 

Kluczowym elementem diagnostyki zorientowanym na znoszenie dolegliwości istniejących w obrębie stawów skroniowo – żuchwowych, potwierdzonych w diagnostyce obrazowej TK i dopplerowskiej, jest zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora. Jest to szczególnie istotne w przypadku całkowitej rekonstrukcji zgryzu, jak i rozległych uzupełnień protetycznych. Dzięki analizie przeprowadzonej tymi urządzeniami, możliwe jest precyzyjne ustalenie przestrzennego położenia szczęki i żuchwy w stosunku do osi obrotu żuchwy w stawie, a także zakres i stopień wysokości zwarcia zębów. Taka optymalizacja umożliwia bezinwazyjną terapię wymuszając prawidłową konfigurację narządu żucia w odtworzonym uzębieniu.

 

Wszechstronna diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych i przeprowadzona w jej wyniku korekta i stabilizacja zgryzu, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości leczenia całego uzębienia i zachowania doskonałych efektów estetycznych na wiele lat. Takie leczenie jest w pełni przewidywalne i przynosi Pacjentom niebywały wzrost komfortu życia zarówno przez piękne uzębienie, jak i pozbycie się uciążliwych dolegliwości. Trzeba pamiętać, iż warunkiem osiągnięcia idealnej estetyki jest perfekcyjne odtworzenie funkcji zarówno zębów, jak i całego układu stomatologicznego, czyli również mięśni i stawów skroniowo – żuchwowych.

 

Leczenie

Leczenie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego obejmuje:

 • leczenie stomatologiczne
 • fizjoterapię manualna ukierunkowana na rozluźnienie mięśni i zmniejszenie napięcia mięśni i powięzi
 • fizykoterapię z wykorzystaniem pola magnetycznego, elektroterapii, laseroterapii, terapii temperaturą
 • ćwiczenia  relaksacyjne zorientowane na zmniejszenie stresu
 • autoterapię nakładającą na Pacjenta samodzielne wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń

 

Komfort życia bez dolegliwości

Wraz z nowym uzębieniem nasi Pacjenci odzyskują komfort życia bez dolegliwości i uciążliwości. Kończą się powracające bóle głowy, migreny i zgrzytanie zębów. Korekta stawów skroniowo – żuchwowych przeprowadzona w Klinice VIVADENTAL to świadomy wybór najlepszego rozwiązania kompleksowej odbudowy protetycznej.

 

Budowa i funkcje stawu skroniowo-żuchwowego

Stawy skroniowo-żuchwowe to parta stawów, które jako jedyne w naszym organizmie pracują równolegle. Każde więc zróżnicowanie, nadmierne obciażenie jednej strony, np. ze względu na brak zębów po jednej stronie i gryzienie pokarmów drugą stroną, ujemnie wpływa na pracę całego układu i powduje jednostronne zużycie oraz asymetrię uśmiechu i całej twarzy.  Stawy te są najczęściej używane i narażone na obciążenia.  Bez zastanowienia używamy ich przy jedzeniu, mówieniu, żuciu gumy, śpiewaniu, ziewaniu, przełykaniu i odsysaniu śliny.

 

Więzadła stabilizujące żuchwę:

 • więzadło oboczne
 • więzadło torebkowe
 • więzadło klinowo- żuchwowe
 • więzadło rylcowo – żuchwowe
 • więzadło skroniowo – żuchwowe