Deklaracja jakości

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz poprawę warunków pracy personelu w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz system bezpieczeństwa informacji według normy ISO/IEC 27001:2013.

Gwarancja bezpieczeństwa

VIVADENTAL Sp. z o. o. w Gdańsku realizując strategię bezpieczeństwa utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych przez klientów informacji. Zarządzamy ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania istniejące w stomatologii i najbardziej skuteczne procedury medyczne.

Nasi Pacjenci korzystają z najnowocześniejszych rozwiązań istniejących w dziedzinie stomatologii. Dotyczy to zarówno najnowszej generacji, zaawansowanych technologicznie konfiguracji sprzętowo – materiałowo – farmakologicznych, jak i dostosowanych do nich nowatorskich i zaawansowanych procedur leczenia. Komfortowe warunki leczenia dla Pacjentów i luksusowe stanowiska pracy dla lekarzy, pozwalają spełniać oczekiwania Pacjentów na najwyższym poziomie.

Zastosowanie najnowszych zdobyczy medycyny, stanowi gwarancję uzyskiwania zachwycających efektów terapeutycznych i estetycznych.

Najnowocześniejsze technologie i metody leczenia są podstawą zaawansowanych procedur zabiegowych, które zarazem stanowią podstawę funkcjonowania Kliniki Vivadental. Oprócz procedur medycznych i organizacyjnych, fundamentalne zadania spełniają także procedury sanitarne i higieniczne.  Higiena to podstawa budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania naszych Pacjentów.

Nowoczesność

Leczymy w najlepszy możliwy sposób wykorzystując najnowsze rozwiązania istniejące w stomatologii i najbardziej skuteczne procedury medyczne, gwarantujące osiągnięcie oczekiwanych efektów terapeutycznych i estetycznych.

Profesjonalizm

Leczymy stosując zaawansowaną technologicznie APARATURĘ, najnowocześniejszy sprzęt oraz najlepsze narzędzia i materiały.

Komfort

Leczymy w luksusowych warunkach, zapewniając naszym Pacjentom miły pobyt, komfort i wygodę oraz doskonały klimat, idealną temperaturę i odpowiednią ilość świeżego powietrza.

Zorganizowanie

Leczymy w sposób systemowy i uporządkowany, a kluczowym produktem w którym koncentrują się najnowocześniejsze metody leczenia oraz technologie materiałowe, procesowe, organizacyjne i farmakologiczne jest VIVADENTAL SMILE DESIGN.

Satysfakcja klientów

Zadowolenie naszych Pacjentów stanowi dla nas najlepszą nagrodę za dobrze wykonaną pracę.

Bezbolesność

Leczymy BEZ BÓLU. Stosujemy komputerowe znieczulenie miejscowe lub ogólne.