Jest ono unikalne w skali światowej i nie ma odpowiedników w stosowanych obecnie technologiach produktowych i procesowych. Otwiera całkowicie nowe możliwości zastosowań materiałowych oraz materiałów najnowszej generacji, które stworzyć mogą zupełnie nową jakość implantologii, w szczególności przedłużenie żywotności, poszerzenie wskazań do leczenia oraz redukcję cen. W kwietniu 2014 roku Instytut VIVADENTAL rozpoczął nowy projekt naukowo-badawczy wspólnie z Wydziałem ETI PG – zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w stomatologii. W planie jest kolejny realizowany wspólnie Uniwersytetem w Bordeaux nad stworzeniem implantu stawu skroniowo-żuchwowego, wykorzystujący doświadczenia kliniczne Kliniki VIAVADENTAL w leczeniu zachowawczym tych dolegliwości, które dotyczą ponad 1/3 pacjentów.