Aktywna diagnostyka video Full HD 3D pozwala zidentyfikować z niespotykaną dotąd dokładnością potencjalne patologie i nieprawidłowości struktury. Przekroje poprzeczne oraz pantomogram umożliwiają wykonanie rożnych obliczeń takich jak: wysokość i szerokość implantu, wymiary bezzębnej części szczęki, ilość miejsca obok otworów bródkowych i gęstość warstwy korowej kości. Trójwymiarowe obrazy uwydatniają grubość warstwy korowej kości i gęstość kości gąbczastej oraz lokalizację nerwów zębodołowych i otworów bródkowych. Dzięki temu można prawidłowo dobrać implant, miejsce jego wszczepienia, jego szerokość oraz określić odległość krytyczną od warstwy korowej kości.

Projektowanie odbudowy uzębienia na implantach odbywa się z trzech poziomów:

  • 1. Oprogramowania NewTom Implant Planning pozwala zaplanować wstawienie implantu poprzez określenie jego pozycji oraz przebiegu kanału żuchwowego. Umożliwia dokładne pomiary wielkości i gęstości kości oraz sprawia, że zabieg jest bardziej efektywny i szybszy. Umożliwia przeprowadzenie trójwymiarowej symulacji umieszczenia implantu, określenie przebiegu kanału żuchwowego, pokazanie pantomogramu oraz przekrojów poprzecznych kości. Pokazuje trójwymiarowy model układu kostnego oraz oblicza gęstość tkanki kostnej. Pozwala zaplanować zabieg wstawienia implantu tak, aby był szybszy, bezpieczniejszy i bardziej efektywny. Oprogramowanie umożliwia eksportowanie danych w formacie stl.Pozyskane trójwymiarowe obrazy są kompatybilne i  mogą być eksportowane za pomocą standardu DICOM 3.0, w celu ułatwienia wymiany danych pomiędzy poszczególnymi lekarzami i gabinetami.  Można je łatwo adaptować oraz importować i wykorzystywać do nieograniczonej ilości celów diagnostycznych i naukowych.Rożnego rodzaju aplikacje umożliwiają tworzenie realistycznych modeli, nanoszonych na pozyskane podczas skanowania obrazy, co pomaga w diagnostyce, planowaniu zabiegów, analizie chirurgicznej i edukacji pacjenta.CB3D jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi do oceny umiejscowienia implantu. Zdjęcie 3D pozwala zidentyfikować z niespotykaną dotąd dokładnością potencjalne patologie i nieprawidłowości struktury. Przekroje poprzeczne oraz pantomogram umożliwiają wykonanie rożnych obliczeń takich jak: wysokość i szerokość implantu, wymiary bezzębnej części szczęki, ilość miejsca obok otworów bródkowych i gęstość warstwy korowej kości. Trójwymiarowe obrazy uwydatniają grubość warstwy korowej kości i gęstość kości gąbczastej oraz lokalizację nerwów zębodołowych i otworów bródkowych. Dzięki temu można prawidłowo dobrać implant, miejsce jego wszczepienia, jego szerokość oraz określić odległość krytyczną od warstwy korowej kości.

 

  • 2. Oprogramowania NobelClinician wywodzącego się z koncepcji Nobel Guide. Jest to unikalne rozwiązanie pozwalające na projektowanie i wizualizację wszelkich uzupełnień protetycznych instalowanych na implantach oraz prezentację procesu leczenia Pacjentowi. Łączy w sobie szczegółowe informacje kliniczne na temat pacjenta oraz dane radiograficzne 3D w zaawansowanym środowisku wirtualnym, do którego eksportowany jest obraz przestrzennej tomografii komputerowej 3D. Zaprojektowana praca uwzględnia wszelkie szczegóły anatomiczne. Umożliwia pełną kontrolę wszystkich parametrów związanych z leczeniem implantologicznym, systemem i pozycjonowaniem. W szczególności pozwala na analizę ilości i jakości tkanki kostnej w miejscu planowanego zabiegu. Wykorzystując zaawansowaną diagnostykę cyfrową ułatwia diagnostykę i planowanie metod leczenia opartych na implantach. Umożliwia analizę wszelkich szczegółów przed przystąpieniem do zabiegu. System oferuje idealne rozwiązanie dedykując wiertła przystosowane do wszczepienia implantu przy pomocy szablonu chirurgicznego, który jest w pełni kompatybilny z systemem implantów. System jest niezwykle elastyczny, daje możliwości pełnego zakresu obciążeń: natychmiastowe, wczesne lub odroczone. Umożliwia stworzenie elementów tymczasowych przed zabiegiem. Planowanie w wirtualnym środowisku 3D obrazu radiologicznego umożliwia ulokowanie implantu z anatomicznego punktu widzenia. Generowany równolegle wirtualny obraz osadzenia korony zęba, umożliwia umiejscowienie implantu według wskazań protetycznych. W wyniku projektowania dochodzi do optymalizacji całego układu. Program generuje rzuty oraz przekroje równoległe i prostopadłe do osi implantu, który za pomocą suwaka obraca się i porusza wzdłuż osi implantu. Posiada również narzędzie, które mierzy w 3D kąt pomiędzy osiami implantu oraz bezpieczną strefę wokół każdego implantu, uwzględniającą dostateczne otoczenie przez tkankę kostną. Na etapie planowania powstają optymalne wyniki estetyczne, które zawiera wymagania w typie odbudowy. Bezpieczne i przewidywalne leczenie będące efektem planowania, zapewnia sukces przyszłej rekonstrukcji protetycznej i zadowolenie Pacjenta. Program daje możliwość włączenia w proces planowania i leczenia innych specjalistów zespołu VIVADENTAL i ich zaangażowanie poprzez Internet w proces leczenia dzięki zastosowaniu skutecznego narzędzia w postaci NobelConnect.

 

  • 3. Oprogramowania skanera Trios 3Shape Implant Bars