Stosujemy najbardziej zaawansowaną metodę leczenia implantologicznego wykorzystującą istniejącą tkankę kostną Pacjenta, nawet w przypadku znacznego deficytu kości. W wielu przypadkach optymalizacja warunków kostnych i zastosowanie elastycznego systemu implantologicznego Axiom, pozwala uniknąć rekonstrukcji tkanki kostnej i tym samym obniżyć koszty leczenia oraz przyspieszyć cały proces. Dzięki planowaniu zabiegu w środowisku wirtualnym, mamy szereg możliwości zastosowania mniejszej ilości implantów o określonej długości i średnicy oraz kącie wprowadzenia, zapewniając stabilne zakotwiczenie implantów w kości własnej Pacjenta.

Już na 4 implantach  możemy odbudować pełny łuk zębowy w żuchwie lub w szczęce.

 

 

 

 

Czytaj dalej: Violetta Szycik

 

 

 

 

 

 

Nasza koncepcja pozwala na odbudowę pełnego łuku zębowego żuchwy i szczęki na już 4  implantach.

 

Nasza koncepcja może być stosowana z powodzeniem nawet w bardzo trudnych warunkach anatomicznych, czyli w przypadkach, kiedy w bocznych odcinkach na skutek braku zębów doszło do dużych zaników kości ograniczających implantację. Zamiast wykonywać czasochłonne i kosztowne zabiegi odbudowy kości, wykorzystujemy przednie odcinki szczeki i żuchwy i tam wprowadzamy implanty, na których osadzamy stały-niewyjmowany most odbudowujący cały łuk zębowy.

 

 

 

 

 

Zaawansowana procedura wszczepienia implantów z natychmiastową odbudową protetyczną jest naszą specjalizacją, która towarzyszy nam każdego dnia już od ponad 25 lat. Posiadamy olbrzymią wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz nowoczesne zaplecze diagnostyczne i zabiegowe, dzięki czemu nasi Pacjenci otrzymują najnowocześniejsze rekonstrukcje protetyczne w ciągu jednego zabiegu.