Dla realizacji naszych szczytnych idei uzyskaliśmy poparcie wielu zacnych osób ze świata nauki, kultury, sztuki, biznesu i sportu, osób powszechnie znanych i poważanych, cieszących się autorytetem i szacunkiem społeczeństwa, którzy stworzyli Radę Fundacji.

 

Elżbieta Hass – Darnowska – Przewodnicząca Rady

Przewodnicząca Forum Kobiet Biznesu Organizacji Pracodawców Pomorza. Podejmuje wiele działań wspierających kobiety w biznesie i w wielu innych dziedzinach życia. Swoją działalnością i zaangażowaniem zwraca uwagę społeczeństwa na rolę kobiety w dzisiejszym świecie, łączącą pracę zawodową i karierę z rolą matki. Nieustannie organizuje spotkania na wszelkich płaszczyznach zainteresowań. Założycielka i wieloletni Prezes Hotelu Haffner w Sopocie.

 

Grażyna Wiatr – sekretarz Rady

Wydawca i Prezes Zarządu Magazynu Pomorskiego, który już 19 lat podejmując tematykę społeczno-gospodarczą, promuje ludzi osiągających sukcesy w biznesie, administracji publicznej i innych dziedzinach życia. Jest organizatorem plebiscytu Orzeł Pomorski oraz Orzeł Samorządu, które honorują najwybitniejsze postaci, firmy i organizacje Regionu Pomorza.

 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich – Członek Rady

Prof. zwyczajny, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant Wojewódzki ds. Stomatologii Dziecięcej. Członek i założyciel oraz Prezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

 

Członek wielu innych bardzo ważnych organizacji – w tym – Rady Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Stomatologii Dziecięcej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego. Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Uczestniczy w pracach komitetów redakcyjnych 5 zagranicznych czasopism naukowych; autorka ponad 140 prac opublikowanych w kraju i za granicą.

 

Prof. Katarzyna Józefowicz – Członek Rady

Prof. zwyczajny, Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Polska artystka, rzeźbiarka. Jej twórczość związana jest z refleksją o rzeźbie, rysunku, piśmie oraz zapisywaniu. Tworzy rozbudowane, wieloelementowe prace wpisując je każdorazowo w zastane przestrzenie.

 

Ma w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych oraz udziałów w prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz stypendystka Fundacji Kultury. Laureatka Paszportu Polityki w kategorii sztuki wizualne (2001) oraz Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2002). W roku 2001 uhonorowana złotym medalem X Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi. Brała udział w 2 Biennale w Berlinie i Biennale w Sydney. Od lat związana z ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Intermediów.

 

Prof. dr hab. med. Jacek Jassem – Członek Rady

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUM, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

Autor ponad 500 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą, autor i współautor kilkunastu podręczników krajowych i zagranicznych oraz kilkuset doniesień zjazdowych. Członek komitetów redakcyjnych kilkunastu czasopism medycznych w kraju i za granicą. Laureat licznych nagród naukowych w kraju i za granicą, w tym prestiżowych: nagrody Prezydenta miasta Wiednia za działalność innowacyjną w dziedzinie onkologii , nagrody im. Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, nagrody Prezesa Rady Ministrów (2009) oraz Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2010).

 

Członek Zarządu największej organizacji badawczej w dziedzinie onkologii w Europie Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC),. Przewodniczący Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), ekspert Europejskiej Agencji do Badania Produktów Medycznych (EMEA), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO) Członek Rady Naukowej Instytutu Onkologii – Centrum im. Marii Skłodowskiej – Curie.

 

Jest bodaj najbardziej wpływową osobą w polskim systemie ochrony zdrowia. Znamy go z determinacji i skuteczności w walce z paleniem tytoniu, głównej przyczyny zachorowań na raka.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński – Członek Rady

Światowy autorytet w dziedzinie inżynierii biomateriałów i nowoczesnych technologii materiałowych. Specjalizuje się w zakresie niszczenia wodorowego materiałów i rozwoju biomateriałów tytanowych. Obecnie pracuje nad rozwojem nowych bioaktywnych implantów stomatologicznych; wcześniej jego prace dotyczyły endoprotez stawu biodrowego. 18 lat kierował Katedrą Inżynierii Materiałowej PG. Wieloletni wykładowca na Wydziale Mechanicznym, profesor zwyczajny. W latach 2008-2012 był Prorektorem PG ds. współpracy i programów międzynarodowych.

 

Jest szefem Zespołu Biomateriałów i Dyrektor Centrum Zaawansowanych Materiałów w Węźle Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej.

 

Kieruje domeną „Nowe materiały i technologie” w Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze” oraz Centrum Degradacji Wodorowej, przekształcanym w Polską Platformę Technologiczną Materiałów do Pracy w Ekstremalnych Środowiskach i Warunkach MATEX.

 

Członek Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, w Radzie Naukowej KGHM „Miedź” oraz Radzie Naukowej Centrum Techniki Okrętowej.

 

Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski – Członek Rady

Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczony i ceniony wykładowca i praktyk, Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego d/s protetyki stomatologicznej. Mentor i Wykładowca w Instytucie VIVADENTAL. Autor ponad 100 prac naukowych. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych. Wykształcił wielu specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej. Największy autorytet w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

 

Dr n. ekon. Zbigniew Jerzy Canowiecki – Członek Rady

Przedsiębiorca, menedżer, absolwent Wydziału Elektroniki PG, doktor nauk ekonomicznych UG. Jako szef gdańskiego potentata na rynku wyrobów stalowych – Spółki Akcyjnej Centrostal, doprowadził ją do prywatyzacji i wprowadził jako spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Twórca grupy kapitałowej Centrostal, którą kierował do roku 2007. Obecnie dyrektor w Biurze Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego, członek kilku rad nadzorczych. Zaangażowany w tworzenie nowych struktur samorządu gospodarczego. Pełnił m.in. funkcję prezesa Gdańskiej Izby Gospodarczej, przyczynił się do powstania Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jako jej prezydent był w roku 1998 inicjatorem powołania Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Pomysłodawca przyznawanej od 2000 Nagrody Gospodarczej Województwa Pomorskiego „Pomorski Gryf Gospodarczy”. Należy do założycieli Gdańskiego Klubu Biznesu.

 

Od roku 2010 prezes Zarządu Pracodawców Pomorza i wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Rady Fundacji Rozwoju UG, Rady Programowej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, w roku 1996 powołany w skład Rady Regionalnej PG. W latach 1996–1997 rektor Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, obecnie wykładowca w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Członek Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego w Warszawie. W roku 2011 powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w skład Krajowego Forum Terytorialnego. Działacz społeczny w służbie zdrowia i kulturze. W roku 2004 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2009 Medalem Księcia Mściwoja II.

 

Doc. dr Henryk Lewandowski – Członek Rady

Magister prawa i administracji, doktor nauk biznesu i administracji, wykładowca pomorskich uczelni, prodziekan ds. studenckich i karier absolwentów w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Kanclerz Stowarzyszenia Absolwentów UG. Znany jest z bogatej twórczości publicystycznej. Od 2006 roku ukazują się felietony jego autorstwa w „Tygodniku Pomorskim” oraz w Przeglądzie Samorządowym „Pomorze”.

 

Od kilku lat prowadzi wykłady o tematyce „Turystyka w prawie i obyczajach” na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pełni funkcję v-ce prezesa Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Wraz z żoną Marią Lewandowską są właścicielami Restauracji Gdańskiej, w której organizują spotkania mające na celu integrację środowiska intelektualnego regionu. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele samorządów, nauki, kultury i pomorskiego biznesu.

 

Adam Marek Korol – Członek Rady

Nasz najbardziej utytułowany wioślarz, czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Pięciokrotny olimpijczyk (Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012). Czterokrotny mistrz świata w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn (2005, 2006, 2007, 2009), mistrz Europy (2010). Wcześniej był brązowym medalistą MŚ w dwójce podwójnej oraz wicemistrzem świata (2002) i brązowym medalistą MŚ (2003) w czwórce podwójnej. Obecnie z powodzeniem staruje w maratonach, poświęca się pracy naukowej i wychowywaniu swoich następców.

 

Adwokat Tomasz Dyś – Członek Rady

Prowadzi Kancelarię DYST LEGAL ADWOKACI w Gdyni, która obsługuje wiele podmiotów. Zajmuje się szeroko rozumianą pomocą prawną dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej. W przeszłości pracownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, spółek i nieuczciwej konkurencji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym oraz w prawie pracy oraz ochronie własności intelektualnej.