Projekty realizowane przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL stanowią kwintesencję idei, misji, wizji i celów. Jako działania operacyjne obejmują planowanie, organizowanie, nadzorowanie oraz uzyskanie określonych rezultatów i utrzymanie ich w czasie. Projektowanie nowych przedsięwzięć stanowi stały element funkcjonowania i aktywności Fundacji.

 

Oto projekty realizowane w roku 2017

 

1.  „Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu” – program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci.

Celem projektu jest przekazanie wiedzy dzieciom i rodzicom na temat  właściwego dbania o higienę jamy ustnej, przeprowadzenie przeglądów stomatologicznych u dzieci do 6 roku życia, nauczenie dzieci prawidłowych zasad codziennego dbania o zęby. W ramach wolontariatu wspierającego projekt, planujemy współpracę ze studentami stomatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gdańskim Stowarzyszeniem Studentów Stomatologii. Planowane są spotkania edukacyjno-diagnostyczne poświęcone profilaktyce stomatologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych realizowane w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie Gdańska.

 

Szacunkowa liczba odbiorców: 450 osób rocznie; założenie spotkań cyklicznych.

 

2. „Zdrowy uśmiech w każdym wieku” – program profilaktyki stomatologicznej dla seniorów.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia, którego celem jest podniesienie wiedzy seniorów w zakresie:

 

prawidłowej higieny jamy ustnej oraz aktualnych metod leczenia stomatologicznego, w tym protetyki i implantologii negatywnego wpływu nieleczonych zębów i chorób w obrębie jamy ustnej na organizm i zdrowie człowieka znaczenia wczesnego rozpoczęcia dbania o higienę jamy ustnej u dzieci – wnucząt beneficjentów Projektu.

 

Szacunkowa liczba odbiorców: 250 osób rocznie; założenie spotkań cyklicznych.

 

3. „Uśmiechnięte soboty”

cykliczne spotkania w siedzibie Fundacji z podopiecznymi pomorskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych już objętych pomocą oraz dołączenie nowych podmiotów. Podczas spotkań, które odbywać się będą w soboty, grupy dzieci i młodzieży będą miały wykonane przeglądy stomatologiczne, leczenie najpilniejszych przypadków, ukierunkowanie do dalszego leczenia oraz, co bardzo ważne, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych poświęconych zasadom właściwej higieny jamy ustnej. Klinika będzie w tych dniach wyłączona lub ograniczona w działalności komercyjnej. Zaszczepienie świadomości, że zdrowy, piękny uśmiech ma znaczenia dla nas samych, dla naszego wizerunku i wynikających z tego relacji społecznych, jest bardzo ważne dla poczucia własnej wartości dzieci, szczególnie z niepełnym poczuciem bezpieczeństwa.

 

 

4. Indywidualny leczenie osób chorujących na oligodnocję

leczenie obejmuje całkowitą rekonstrukcję uzębienia osób wchodzących w dorosłe życie, które urodziły się bez zawiązków zębowych, co oznacza, że zęby im nigdy nie wyrosną.  Proces leczenia oparty jest o najnowocześniejsze technologie wykorzystujące komórki macierzyste i implanty.  Szacunkowy jednostkowy koszt leczenia oscyluje w granicach 100 tys.  zł.

 

Akcje charytatywne – cel: pozyskanie środków na leczenie podopiecznych Fundacji

 

1. Koncert charytatywny „Uśmiech dla dzieci”

03 czerwca, Filharmonia Bałtycka, zagrają: w pierwszej części zespół Boogie Boys, w drugiej, głównej – Grzegorz Turnau w programie przekrojowym.  Wydarzenia towarzyszące na foyer Filharmonii: aukcja, zabawa fantowa, stanowiska charytatywne. Bilety będą dostępne w sprzedaży w kasach Filharmonii, w salonach Empik, elektronicznie na portalach Ticketpro, kup. bilecik,pl, bilety24.pl. Poszukujemy sponsorów, firm chcących zakupić pakiety biletów dla partnerów biznesowych, pracowników.

 

 

2.  Drugi Bal Charytatywny „Z Uśmiechem w Życie”

18 listopada, Europejskie Centrum Solidarności.  Przewidywana liczba gości 300 osób. Zaproszenia będą dostępne w Fundacji. Wydarzenia towarzyszące: aukcje ciche i głośne, zabawa fantowa.

 

Poszukujemy sponsorów, firm mogących przekazać przedmioty na aukcje, gadżety firmowe na zabawę fantową.

 

 

3. Wolontariat – integracja

Rejs edukacyjno- integracyjny na żaglowcu Gen. Zaruski – zorganizowany we współpracy Gdańskim Ośrodkiem Sportu dla 28 osób, podopiecznych oraz wolontariuszy Fundacji z planowanym gościnnym udziałem Mateusza Kusznierewicza.  Rejs, zaplanowany na 9 czerwca, ma na celu, poprzez atrakcyjną formę morskiej przygody, pokazać uczestnikom urodę żeglarstwa, w przystępny sposób zaangażować do czynnego udziału w obsłudze jednostki podczas wyprawy. Pozwoli podopiecznym z domów dziecka na przeżycie wyjątkowej przygody, a wolontariuszom Fundacji na nawiązanie relacji z dziećmi i młodzieżą w niecodziennych warunkach wymagających współdziałania i zaufania. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w Rejsie.

 

Każdy z wyżej wymienionych projektów wymaga wsparcia partnerskiego – organizacyjnego czy finansowego.  Fundacja umacnia zdobyte zaufanie społeczne wśród instytucji, firm, osób prywatnych. Zapraszamy Państwa do życzliwego spojrzenia na potrzeby podopiecznych Fundacji i na opisane możliwości programowe działalności Fundacji. Który z powyższych projektów jest dla Państwa najciekawszy i zechcecie się do niego włączyć? Pomóżmy naszym podopiecznym pokonać granicę, którą tworzy osierocenie i osamotnienie. Niech poczują, że mają w nas wsparcie

 

 

A oto pierwsze projekty stworzone przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL:

 

  1. Zdrowe zęby na całe życie – projekt realizowany przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL. Jego celem jest promocja zdrowego i pięknego uzębienia wśród dzieci i ich rodziców, aby poprzez wzmożoną i prawidłową higienę jamy ustnej i dedykowaną dietę, wejść w dorosłe życie ze wszystkimi własnymi zębami i utrzymać taki stan przez całe życie.

 

  1. Każdy ząb jest najważniejszy – projekt realizowany przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL. Jego celem jest ratowanie zębów utraconych przez dzieci w wyniku urazów w szkole, na boisku, czy na podwórku.

 

  1. Piękny Uśmiech dla każdego Dziecka – projekt realizowany przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL. Jego celem jest objęcie opieką stomatologiczną jak największej liczby dzieci wykluczonych i niepełnosprawnych, przez dentystów i higienistki stomatologiczne – wolontariuszy Fundacji.

 

  1. Implanty dla każdego seniora – projekt realizowany przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL przy współudziale Instytutu VIVADENTAL. Jego celem jest podjęcie działań mających na celu włączenie leczenia implantologicznego do grupy zabiegów finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzasadnieniem tej koncepcji jest fakt, iż brak uzębienia, czyli narządu żucia, to stan inwalidztwa, na takiej samej zasadzie, jak inne grupy niepełnosprawności powstałe w wyniku uszkodzenia lub utraty narządu ruchu, wzroku, czy słuchu. Rola Instytutu VIVADENTAL koncentruje się na popularyzacji leczenia implantologicznego, jako najlepszej metody odbudowy utraconych zębów, zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy stomatologów, oferując im atrakcyjne możliwości szkolenia i wprowadzenia do oferty własnych praktyk najnowocześniejszych i ekonomicznych rozwiązań.

 

Wkrótce więcej…