Misją Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL jest szerzenie idei solidaryzmu społecznego, humanitaryzmu, filantropii, wolontariatu oraz tolerancji i szacunku dla człowieka, jako podstawowych wartości budowania kultury społeczeństwa przyszłości wyrażającego sens swojego istnienia w wyrównywaniu szans, dzieleniu się z innymi, braterstwie i wspomaganiu najbardziej potrzebujących.

 

 

Wizja Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL

 

Wizja Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL obejmuje taki stan społeczeństwa polskiego, w którym wszyscy obywatele, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, środowisko, możliwości finansowe czy jakiekolwiek odmienności, będą mogli bez żadnych ograniczeń realizować swoje potrzeby w zakresie uzębienia, a potrzebujący pomocy będą mogli ją otrzymywać w momencie jej zaistnienia na poziomie ogólnie przyjętych standardów.

 

Misja wyrażająca społeczne posłannictwo i wizja będąca apoteozą kreowanego wizerunku społeczeństwa przyszłości, jako ogólna postać kategorii celu działania, stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie idei i sensu istnienia Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL.

 

Motto Fundacji Vivadental

 

Motto działalności Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL egzemplifikuje cytat z utworu “Romantyczność” Adama Mickiewicza:

“…Miej serce i patrzaj w serce.”