Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL to moja kolejna, a zarazem najważniejsza inicjatywa zorientowana na cele społeczne, która stanowi egzemplifikację misji wykonywanego przeze mnie zawodu lekarza, koncentrująca się na pomaganiu najbardziej potrzebującym w zakresie jasno i dokładnie zdefiniowanych potrzeb.

 

Wybierając zawód lekarza, moja świadomość została całkowicie podporządkowana człowiekowi, zawodowemu posłannictwu ratowania jego zdrowia i życia, bezgranicznemu poświęceniu Pacjentowi.

 

Ideę tę całkowicie egzemplifikuje założona przeze mnie w roku 1991 spółka VIVADENTAL, która od początku prowadzi medyczną działalność usługową w dziedzinie stomatologii. Nieustannie rozwijam jej formy, wprowadzam innowacyjne metody leczenia, rozwijam strukturę organizacyjną, wyposażenie i technologie, tworzę nowe jednostki organizacyjne, ośrodki kliniczne, poszerzam rodzaje wykonywanej działalności.

 

Medycyna to moje powołanie, zaś stomatologia jest pasją, która zdominowała życie moje, mojej rodziny oraz naszych współpracowników. Pielęgnujemy ją i rozwijamy, zgłębiamy i doświadczamy, a poświęcamy naszym Pacjentom. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje, aby w każdym momencie być gotowym do leczenia Pacjentów w najnowocześniejszy i najlepszy dostępny sposób.

 

Zgromadziłam niezwykły potencjał intelektualny i technologiczny, głęboko osadzony w kulturze mojej organizacji i współtworzących ją osób oraz jej sympatyków. Ponad 25 letnie doświadczenie w stomatologii, implantologii i edukacji kadr medycznych, wiedza i umiejętności oraz unikalne w skali światowej wyposażenie oparte o innowacyjne technologie, pozwala mi kreować standardy postępowania i obszary funkcjonowania wykraczające daleko w przyszłosć, dedykowane w szczególności najmłodszym i przyszłym pokoleniom Polaków.

 

Wspólnie z Zespołem kierowanym przez Pana Profesora Andrzeja Zielińskiego z Politechniki Gdańskiej realizujemy projekt badawczy mający na celu opracowanie innowacyjnych implantów stomatologicznych i polskiego implantu, bardziej trwałego niż obecnie stosowane rozwiązania, ale jednocześnie także i tańszego, aby leczenie implantologiczne było dostępne dla każdej polskiej rodziny. W praktyce przyniesie to wymierne korzyści społeczne, wśród których wymienić należy zwiększenie dostępności do leczenia implantologicznego oraz jego upowszechnienie, szczególnie wśród osób w wieku okołoemerytalnym w największym stopniu zainteresowanych komfortowym i estetycznym zaopatrzeniem protetycznym, które już niedługo będą mogły korzystać z nowoczesnej i tańszej metody leczenia utraconych zębów bez występujących obecnie ograniczeń.

 

Nasza współpraca już obecnie stała się synonimem wspólnoty celów społecznych i potwierdzeniem możliwości jakie daje synergia nauki i biznesu oraz medycyny i techniki. Nie chcemy jednak spoczywać na laurach. Chcemy zmieniać na lepsze polskie społeczeństwo, sprawiać, aby ludzie mogli korzystać z pięknego i zdrowego uśmiechu w każdym wieku.

 

Świadomość realiów i problemów zwiazanych z uzębieniem, które dotyczą praktycznie wszystkich obywateli naszego kraju i wynikające z nich rzeczywiste potrzeby oraz nieograniczone możliwości wykorzystania własnych zasobów organizacyjnych, otwierają przed nami kolejny, zupełnie nowy obszar aktywności zorientowany na rozwiązanie wszechobecnego problemu próchnicy w społeczeństwie polskim.

 

Jednocześnie nie pozostajemy bierni na pogłębiające się z roku na rok wszelkiego rodzaju dysproporcje, wyraźnie różnicujące nasze społeczeństwo w dostępie do dóbr i zasobów, wynikające z pochodzenia, wykształcenia, stanu posiadania, czy jakichkolwiek innych odmienności. Brak tolerancji, odrzucenie, ubóstwo, głód, bezrobocie, izolacja i wyalienowaine ludzi poszkodowanych przez los, to nasza polska rzeczywistość. Chcemy zmieniać nasz kraj na lepsze w dziedzinie, w której to my wykorzystaliśmy szanse i możliwości dane nam przez kraj w którym żyjemy.

 

Mamy ku temu wielkie chęci, zapał i niemałe już doświadczenie. Nasze zaangażowanie zorientowane na osiągnięcie korzyści społecznych łączy w sobie instytucja fundacji, która jako organizacja non profit już w samej istocie swojego istnienia zakłada całkowicie prospołeczny charakter, oparcie o wolontariat, dobroczynność i bezinteresowność, ale także i pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

 

Dr n. med. Violetta Szycik
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych
Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL