Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

 

KRS: 0000529148
REGON: 360097325
NIP: 9571075898

 

Konto bankowe: 16 1090 2590 0000 0001 2961 3049

 

Siedziba: Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

 

58 346-15-66

fundacja@vivadental.org.pl

 

Uroczysta inauguracja działalności odbyła się dnia 11 grudnia 2014 roku w siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 24.