Blog / Fundacja

26.07.16

|

|

oktaviusz11

Honorowi Ambasadorzy – Nowe horyzonty Fundacji dla Dzieci Vivadental

Pani Henryka Krzywonos-Strycharska – Posłanka na Sejm RP

Pani Marta Pałucka – Miss World Poland 2015

 

W poniedziałek, 25 lipca 2016 roku, rozpoczął się nowy etap w prowadzonej przez nas przez całe życie działalności charytatywnej. Przed nami i potrzebującymi otwierają się zupełnie nowe horyzonty, ponieważ dołączają do nas ludzie wybitni, znani i szanowani. Honorowi Ambasadorzy Fundacji będą wspierać nasze działania oraz naszych podopiecznych. Zgodnie z misją, wizją i celami będziemy wspólnymi siłami aktywizować społeczeństwo do zaangażowania na rzecz podejmowanych przez nas inicjatyw, zarówno tych zorientowanych na bezpośrednie niesienie pomocy potrzebującym, jak i programy o charakterze ogólnospołecznym, które są obecnie przez nas przygotowywane. Wspólnymi siłami będziemy poprawiać efektywność naszych działań i świadczonej przez nas pomocy oraz wzmacniać rangę dobroczynności w życiu publicznym.

 

Miło nam poinformować, iż funkcję Honorowego Ambasadora Fundacji dla Dzieci Vivadental przyjęła Pani Henryka Krzywonos-Strycharska – Posłanka na Sejm RP oraz Pani Marta Pałucka – Miss World Poland 2015. Jesteśmy zaszczyceni i zobowiązani za okazane zaufanie.

 

Pani Henryka Krzywonos-Strycharska jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, głównie za sprawą swoich dokonań dla naszego kraju i dla nas wszystkich, a lubianą za swoją prostolinijność, otwartość i „prosty kręgosłup”. To dzięki niemu słowa, które onegdaj wypowiedziała, „ten tramwaj dalej nie pojedzie”, przeszły do historii nie tylko jako początek strajku gdańskiej komunikacji w roku 1980, ale także jako przykład determinacji w walce o wolność i roli w niej Kobiet. Dziś jest jednym z najważniejszych symboli Solidarności i naszej drogi do Wolności. Wtedy jako sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, dziś jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jest wzorem oddania dla naszego kraju i dla społeczeństwa. Jako historia, która jako żywo doświadczyła na własnym „kręgosłupie”, swoją postawą uczy nas wytrwałości, miłości i solidarności. Za wybitne zasługi dla demokracji została w roku 2006 odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2009 Kongres Kobiet uhonorował ją tytułem Polki 20 – Lecia. Powszechnie znana jest historia prowadzonego przez Panią Henrykę wraz z mężem, rodzinnego domu dziecka, w którym wychowali dwanaścioro dzieci. Podobnie jak założenia fundacji pomagającej rodzinom znajdującym się w potrzebie, a także bezgranicznego zaangażowania w bezinteresowną pomoc wszystkim ludziom potrzebującym pomocy, w tym przede wszystkim dzieciom.

 

Pani Marta Pałucka pomimo młodego wieku, to osoba niezwykle skromna, ciepła i charyzmatyczna, udzielająca się na niwie dobroczynności nie tylko z racji powinności wynikających z Tytułu, ale przede wszystkim z filantropijnej postawy wobec życia. Jak sama mówi, uważa się za osobę szczęśliwą, ale właśnie w związku z tym, chce się tym szczęściem dzielić z innymi. Rozpoznawalny wizerunek Miss World Poland 2015 może w tym znacznie pomóc, ale i tak najwięcej czerpie z pokładów własnej głębokiej i dojrzałej osobowości. Chociaż jest wziętą modelką, wybrała niepoślednie zainteresowania. Jej pasją jest żeglarstwo i jeździectwo, którego jest instruktorką. Swoje zamiłowania dzieli z najmłodszymi, dla których aranżuje jazdy konne i naukę żeglowania. To sprawia jej wielką przyjemność. Ilekroć odbywa się impreza dobroczynna, możemy być pewni, że Pani Marta Pałucka będzie brała w niej aktywny udział. Poznaliśmy się na wernisażu fotografii „Forgoten by World… Zapomniani przez Świat”, poświęconej dzieciom z objętej wojną Ukrainy. Pani Marta w tym roku kończy studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wchodzi w dorosłe życie zawodowe, ma wielkie ambicje i wielkie nadzieje; pełna natchnienia, pasji i szczęścia, które chce dzielić z innymi.

 

Fundacja dla Dzieci Vivadental w jednej chwili stała się arką pokoleń, na której pokładzie skrzyżowały się drogi Matki Polki i Młodej Polki, dla których w życiu najważniejsze są wartości głęboko osadzone w świadomości ludzi zacnych i dzięki nim nigdy nie przemijające – solidarności z potrzebującymi i życia dla innych ludzi. Niechaj pomyślne wiatry zaniosą nas do nich, aby dawać Radość, Szczęście i Uśmiech. To jest nasza Polska…

 

Dr n.med. Violetta Szycik
Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci Vivadental