Blog / Fundacja

25.04.16

|

|

Vivadental

Bal Dobroczynny Fundacji Święty Pankracy 2016

Dzień jak co dzień – społeczna odpowiedzialność biznesu

Sobota 23 kwietnia 2016 roku to dzień niezwykle uroczysty i to pod wieloma względa-mi, akcentujący nie tylko piękno i zdrowie, ale także społeczną odpowiedzialność biznesu. Wystar-towaliśmy o 10.00 coroczną imprezą tylko dla Kobiet – III Vivadental Beauty Forum. Wprowadza-na przez nas do programu Forum problematyka osób wykluczonych i sprawa solidarności wobec najuboższych, okazały się dla naszych Pań równie istotne co własne zdrowie, moda i dobry styl. Małgorzata Rybicka – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym przedstawi-ła problem autyzmu i wykluczenia społecznego osób dotkniętych tą chorobą, a także będący na ukończeniu projekt – budowę domu dla osób autystycznych. Z kolei Fundacja dla Dzieci Viavaden-tal wraz z Fundacją Święty Pankracy przestawia Projekt Skrzydła, zorientowany na wspieranie i pomoc dzieciom obdarzonym talentami, a nie mającymi szans na ich rozwinięcie ze względu na sytuacją rodzinną, materialną, wykluczenie społeczne oraz inne przeszkody. Już wieczorem ten właśnie projekt dostał solidny napęd… Ale o tym piszemy niżej.

 

Tematyka dobroczynności spotkała się ze zrozumieniem, zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem, zarówno przez Panie, jak i Partnerów Vivadental. Kontynuacja tej pięknej i pożytecznej drogi, to rzecz oczywista. Jak każda akademia zdrowia i urody, miała jeszcze swój epilog. Po zakończeniu części oficjalnej kuluarowe rozmowy przy kawie trwały jeszcze czas jakiś, aby o 17 skończyć się happy endem, czyli wyznaczeniem kursu na kolejne Vivadental Beauty … no właśnie, może jednak jeszcze lepiej, więcej i nieprzeciętnie. Oczywiście także z myślą o potrzebujących. Nasza impreza to jednak nie jedyna gala tego dnia.

 

Bal Dobroczynny z Fundacją Święty Pankracy

A już o 19.30 wzięliśmy udział w Balu Dobroczynnym zorganizowanym przez Fundację Święty Pankracy w Hotelu Hilton w Gdańsku. Bal zgromadził wielu znanych i zacnych ludzi, rozentuzja-zmowanych wolą pomagania, a poprowadził go nasz świetny aktor Cezary Pazura. Wieczór spędzi-liśmy w towarzystwie naszej skrzypaczki i kreatorki mody Marty Nanowskiej oraz dyrektorek trzech trójmiejskich domów dziecka.

 

Wspaniały cel – pomagamy dzieciom

Zabawa w doborowym gronie trwała do białego rana, a najpiękniejszym jej owocem była aukcja na rzecz dzieci potrzebujących pomocy znajdujących się pod opieką Fundacji Święty Pankracy, która wspólnie z Fundacją dla Dzieci Viavadental zapoczątkowała Projekt Skrzydła. Zebrano kilkadzie-siąt tysięcy złotych. Klinika Vivadental miała w tym swój skromny udział przekazując na licytację nagrody w formie atrakcyjnych usług.

 

Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą zabawę dla szczytnego celu.