Blog / Fundacja

13.02.16

|

|

Vivadental

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu za pomoc dla rodaków z Ukrainy

Fundacja dla Dzieci Vivadental otrzymała podziękowanie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zaangażowanie w pomoc dla Polaków, wojennych repatriantów z Ukrainy. Uroczystość odbyła się podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza 12 lutego 2016 roku, zorganizowanej jak co roku w Amber Expo w Gdańsku. Symboliczny dyplom z rąk Wiceministra odebrała dr n.med. Violetta Szycik, Prezes Zarządu Fundacji. W Gali wzięło udział blisko 600 osób, w tym reprezentujących Rząd, Władze Samorządowe, organizacje pozarządowe, Uczelnie Wyższe Trójmiasta oraz środowisko biznesowe Regionu Pomorza.

 

 

Fundacja dla Dzieci Vivadental jako jedna z pierwszych odpowiedziała na apel Prezesa Pracodawców Pomorza Pana Zbigniewa Canowieckiego, który przy współudziale innych członków organizacji, zorganizował komplementarną pomoc dla przesiedleńców z Ukrainy, w tym kompletnie umeblowane mieszkania, ulokowanie dzieci w przedszkolach i szkołach, pracę oraz opiekę medyczną i stomatologiczną. Lekarzem Fundacji dla Dzieci Vivadental, szczególnie zaangażowanym w leczenie naszych pobratymców z Ukrainy, jest dr Aleksandra Czerwińska, która pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik odbywa staż specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej.

 

Fundacja dla Dzieci Vivadental należy do Grupy Vivadental, której działalność obejmuje także leczenie pacjentów, szkolenie lekarzy oraz badania naukowe i prace badawczo rozwojowe. Fundacja prowadzi szeroką działalność non profit, którą tworzą wolontariusze, lekarze i kadra Kliniki Vivadental oraz spore grono przyjaciół i partnerów biznesowych Vivadental. Przede wszystkim jest to działalność charytatywna skierowana do dzieci niepełnosprawnych, dotkniętych kalectwem, wykluczonych, sierot, dzieci przebywających w hospicjach oraz wszystkich potrzebujących pomocy. Fundacja dla Dzieci Vivadental prowadzi stałą opiekę stomatologiczną dla ponad 150 dzieci, które wcześniej dokładnie zdiagnozowała i wyleczyła. Sprawuje stały nadzór nad dziećmi z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, z Domu małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku Oliwie oraz z Hospicjum Ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Fundacja prowadzi również projekty pro zdrowotne i profilaktyczne zorientowane na krzewienie higieny i kultury jamy ustnej oraz kultywowanie zdrowego i pięknego uzębienia w społeczeństwie polskim. Angażuje się w wiele projektów i pomoc dla Dzieci, w tym dla Dzieci z pochłoniętej wojną Ukrainy.