Blog / Fundacja

12.12.14

|

|

Vivadental

Uroczysta inauguracja działalności Fundacji

Uroczysta inauguracja działalności Fundacji odbyła się dnia 11 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 24.

 

Uroczystość otworzyła dr n. med. Violetta Szycik, która powitała zebranych, przedstawiła zaproszonych Gości i przybliżyła genezę i motywy powołania Fundacji. Opisała sytuację związaną ze stanem uzębienia społeczeństwa polskiego z perspektywy ponad 25 letniego doświadczenia w zawodzie, pracy dydaktycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jako wykładowca i adiunkt oraz 23 lat działalności Spółki VIVADENTAL, z której usług skorzystało ponad 70 tysięcy Pacjentów.

 

 

Dr Szycik podkreśliła, że

 

„nie możemy pozostawać bierni na pogłębiające się z roku na rok wszelkiego rodzaju dysproporcje, wyraźnie różnicujące nasze społeczeństwo w dostępie do dóbr i zasobów, wynikające z pochodzenia, wykształcenia, stanu posiadania, czy jakichkolwiek innych odmienności. Brak tolerancji, odrzucenie, ubóstwo, głód, bezrobocie, izolacja i wyalienowanie ludzi poszkodowanych przez los, to nasza polska rzeczywistość. Chcemy zmieniać nasz kraj na lepsze w dziedzinie, w której to my wykorzystaliśmy szanse i możliwości dane nam przez kraj w którym żyjemy”.

 

Następnie dr Szycik przedstawiła misję, wizję, motto działalności, cele oraz pierwsze już realizowane projekty. Na zakończenie pierwszej części głos zabrała Pani Hanna Zych – Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, która podziękowała za tak cenną inicjatywę zorientowaną na cele społeczne, podkreślając, że w dzisiejszych czasach to rzadkość, a w związku z tym taką postawę należy promować, tym bardziej, iż problem uzębienia dotyczy każdej polskiej rodziny. Stwierdziła, iż nie ma drugiej takiej Fundacji.

 

 

Gościem Honorowym Uroczystości był Pan Dariusz „Tiger” Michalczewski, wspaniały sportowiec, nasz przyjaciel, założyciel Fundacji „Równe Szanse”, której celem jest poprawa warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej. Stwierdził on, że

 

„Może najłatwiej jest dać kasę, ale i tak nikt jej nie daje, najtrudniej zaś poświęcić swój czas, a z tym jest jeszcze gorzej”. On sam daje jedno i drugie i w ten sposób realizuje się w działalności swojej Fundacji. Doceniając szlachetną, płynącą z serca inicjatywę, złożył naszej Fundacji życzenia pomyślności i realizacji celów i powiedział: „Jestem dumny z tego, że są tacy ludzie, którzy chcą pomagać. Inwestują w dzieci nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim poświęcają im czas. Ja często odwiedzam domy dziecka, świetlice społeczne czy poprawczaki i widzę jak ważna dla tych młodych ludzi jest uwaga innych.”

 

 

W drugiej części Uroczystości dr Szycik przedstawiła Radę Fundacji, która składa się z osób ze świata nauki, kultury, sztuki, biznesu i sportu, powszechnie znanych i poważanych, cieszących się autorytetem i szacunkiem społeczeństwa. Dr Szycik wręczając im Akty Nominacji stwierdziła, że

 

„Dla realizacji naszych szczytnych idei uzyskaliśmy poparcie wielu zacnych osób. Jest dla nas wielkim zaszczytem, iż powierzając nam kredyt zaufania stworzyli reprezentatywne grono Rady Fundacji, dzięki czemu nasze działania będą mogły nabrać swoistej mocy oraz stanowić będą motywację do realizacji najbardziej ambitnych zamierzeń, które przed sobą postawiliśmy”.

 

 

W imieniu Rady Fundacji i własnym głos zabrał Pan Profesor Andrzej Zieliński, który spuentował życie człowieka i jego działalność, słowami –

 

„Takimi jesteśmy, jak o nas mówią inni”.

 

 

Cześć oficjalną podsumowała Pani Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podsumowując podkreśliła, że w czasach, w których żyjemy, w czasach wielkiego pośpiechu za wszystkim, warto dostrzegać człowieka i jego potrzeby, szczególnie, kiedy dotyczą one ludzi najbardziej potrzebujących, którzy sami nie mogą sobie poradzić z ich realizacją. Stąd każda inicjatywa zmierzająca do zmiany losu tych ludzi zasługuje na uznanie i doping.

 

 

Miła atmosfera towarzysząca Inauguracji przeniosła się w kuluary rozmów przy poczęstunku, w których wypowiedzieli się także pozostali Fundatorzy:

 

Fundator Filip Szycik stwierdził –

 

„Szansą na zmianę na lepszy stan uzębienia Polaków jest systemowa zmiana w kulturze narodu, przełamanie złych nawyków i wprowadzenie nowej kultury i jakości higieny jamy ustnej, stworzenie mody na piękny i zdrowy uśmiech. Nasze działania będą się koncentrować na najmłodszych grupach wiekowych, w których prawidłowo wykształcone wzorce przeniesione zostaną na kolejne pokolenie, które nie będzie już skazane na brak zainteresowania rodziców, ale na pełne determinacji, staranne i pragmatyczne działanie zorientowane na właściwą kulturę jamy ustnej. Mamy nadzieję, iż nasze dobrze przemyślane projekty każdego dnia zbliżać nas będą do celu”.

 

 

 

Fundator Borys Szycik podkreślił, że

 

„Chcemy dać dzieciom coś o wiele cenniejszego niż zabawki. Zarówno dla nas, jak również przyszłych wolontariuszy i ofiarodawców działalność fundacji będzie możliwością pomagania najbardziej potrzebującym, których wokół nas jest coraz więcej. Chcemy dać od siebie coś wartościowego, wpisać się z naszą działalnością w społeczne zapotrzebowanie”.

 

 

Poczęstunek zakończył Uroczystość.

 

 

W imieniu Rady Fundacji i Fundatorów Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, pragnę Państwu wyrazić gorące podziękowanie za udział w Uroczystej Inauguracji naszej działalności. Swoją obecnością dali Państwo wyraz poparcia egzemplifikowanej przez naszą Fundację idei filantropii i wolontariatu, która jednocześnie odzwierciedla oczekiwania współczesnego świata związane z prowadzeniem każdego biznesu w sposób odpowiedzialny, bo uwzględniający interes publiczny.

 

Przyczyniając się do tworzenia wartości społecznej, poprzez oddziaływanie w kierunku zrównoważonego rozwoju i wiązania go z postawą filantropijną i działalnością charytatywną koncentrującą się wokół idei pro publico bono, każdego dnia wypełniać będziemy swoją społeczną misję w imię okazanego nam zaufania i sympatii, które w nadziei na lepszą przyszłość naszego kraju są w pełni przez nas podzielane.

 

Dr n. med. Violetta Szycik
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych
Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL