Olimpiada Przyjaźni – Giemlice 2018

Już po raz ósmy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Giemlicach kierowany przez Janinę Gruchocką, zorganizował Olimpiadę Przyjaźni, piękną imprezę dla dzieci, których los nie obdarował tak hojnie zdolnościami i szaleństwami podwórkowej codzienności, lecz dla których sportowa rywalizacja i zabawa jest taką samą frajdą, jaką była kiedyś dla wielu z nas. Zgromadziła ona uczestników i gości z całego niemal województwa. W zawodach sportowych rywalizowały Dzieci z ośrodków Jezierniku, Lasowicach, Trąbkach Wielkich, Giemlice oraz innych ośrodków zajmujących się rehabilitacją i nauką dzieci niepełnosprawnych. W Olimpiadzie wzięli udział także rodzice, terapeuci, mieszkańcy oraz wolontariusze, w tym my z Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL wraz z Centrum Nurkowym Tryton i Katarzyną Fuczyńską, z którą tworzymy stały tandem wszędzie tam, gdzie są dzieci, którym można pomagać.

Po uroczystym otwarciu i wspólnym zdjęciu na szkolnym boisku, tuż po godzinie 10 Dzieci przystąpiły do rywalizacji w wielu najbardziej wymyślnych konkurencjach. Były kręgle i przeciąganie liny, rzucanie do celu balonami z wodą, jak też piłkami różnych rozmiarów, wyławianie zabawek z wody i z ryżu, budowanie najwyższej budowli z klocków i zabawa w trzy karty, strzelanie piłeczką do bramki unihokejowej i wtaczanie wielkiej piłki do bramki piłkarskiej po zawiłym slalomie. Wielkim powodzeniem cieszyło się klejenie biało-czerwonych kotylionów oraz malowanie biało-czerwonych liter, wszak obchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Impreza dostarczyła wszystkim wielu wrażeń i wzruszeń, a nagrody i medale stały się radością dla zarówno dla uczestników rywalizacji, jak i licznie zgromadzonej publiczności. Wręczaliśmy je wszyscy budząc na ustach dzieci uśmiech radości i spełnienia. Olimpiady odbywają się co 4 lata, ale dla naszych Dzieci olimpiada odbywa się każdego dnia…

Zobaczcie jak wspaniała była to impreza!

Fundacja dla Dzieci Vivadental – Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia

Fundacja dla Dzieci Vivadental została laureatem Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Piękną statuetkę i pamiątkowy dyplom odebrała dr n.med. Violetta Szycik, Prezes Fundacji, na uroczystej gali, która odbyła 11 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Laudację na cześć Vivadental wygłosił Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Dr Andrzej Sokołowski, który powiedział mi.in. „… Polskie tradycje dobroczynności mają już prawie 1000 lat i sięgają XII wieku, kiedy to Król Władysław Herman ufundował pierwszą w Polsce fundację szpitalną. Tę piękną ideę kontynuuje Fundacja dla Dzieci Vivadental. Jest to fundacja korporacyjna Grupy Vivadental i przez nią finansowana. Powstała w grudniu 2014 roku, a jej fundatorami jest dr n.med. Violetta Szycik wraz z synami Borysem i Filipem. W ciągu trzech lat działalności kierowana przez dr Violettę Szycik Fundacja objęła opieką stomatologiczną ponad 200 dzieci osieroconych, wykluczonych, dotkniętych kalectwem, z ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych województwa pomorskiego, z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka, Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku, Hospicjum Ks. Dutkiewicza, osoby ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz wojennych repatriantów ze Wschodniej Ukrainy. Fundacja zakończyła sukcesem leczenie czterech młodych osób cierpiących na schorzenie zwane oligodoncją, polegające na wrodzonym braku zawiązków zębowych. Koszty leczenia jednego pacjenta wynoszą ok. 80 – 100 tys. złotych i nie są refundowane. W leczeniu podopiecznych fundacji, zespół lekarzy pod kierownictwem dr Violetty Szycik wykonał pionierskie zabiegi przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego, dzięki temu dokonując rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy a w późniejszym etapie odbudowy uzębienia na bazie implantów tytanowych.

Fundacja Vivadental ma szerokie poparcie społeczne, w tym wielu znanych przedstawicieli nauki, kultury, sztuki i sportu. Leczenie podopiecznych przeprowadza w ramach wolontariatu cały zespół lekarzy i asystentek Kliniki Vivadental. Fundacja prowadzi też projekty edukacyjne dla przedszkolaków pod nazwą Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu oraz dla seniorów – Piękny Uśmiech w każdym wieku. Organizuje imprezy masowe popularyzujące zdrowy styl życia, współpracuje z innymi fundacjami, włącza się w pomoc potrzebującym jak np. z Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa w Gdańsku Fundacja Vivadental przeprowadziła akcję zbiórki krwi. Struktura Vivadental została ostatnio powiększona o nowe przedsięwzięcie – Telewizję Medyczną, której celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Vivadental jako organizacja nieustannie się rozwija, ale jednocześnie uczyniła działalność charytatywną kluczowym elementem swojego istnienia i misji pełnionej w społeczeństwie, co dla dr Violetty Szycik jest najlepszą egzemplifikacją Przysięgi Hipokratesa i etosu zawodu lekarza.

Na zakończenie podkreślił, że: „Dr Violetta Szycik to pierwszy stomatolog, który stanął w tym miejscu, a stomatologia to dział medycyny nie dostrzegany przez władze, a także nas wszystkich”.

Otrzymując zaszczytny tytuł – Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia w kategorii działalność charytatywna, prezes Fundacji dla Dzieci Vivadental powiedziała: „Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całego zespołu Fundacji Vivadental za to zaszczytne wyróżnienie, za to, że działalność naszej fundacji została dostrzeżona i tak wysoko oceniona przez szanowną Kapitułę. Nasza Fundacja ukierunkowana jest na pomoc dzieciom, dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, czy to ze względów zdrowotnych, materialnych, czy społecznych, ale nie tylko. Poszerzamy działalność na seniorów, na repatriantów z Ukrainy. Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich ludzi. Staramy się, aby nasi podopieczni w tym małym fragmencie swojego życia związanym z uzębieniem, czuli się komfortowo, pewnie, bezpiecznie, aby uzyskiwali piękny i zdrowy uśmiech, i żeby z tym uśmiechem na twarzach wracali do nas. To jest dla nas największym wyróżnieniem. Nasza firma nieustanie się rozwija i wprowadza najnowocześniejsze technologie i metody leczenia. W związku z tym mogą z nich korzystać i korzystają nasi podopieczni. Bez żadnych kompromisów. Tak było z pacjentami dotkniętymi oligodoncją, czyli mnogim wrodzonym brakiem zawiązków zębów stałych, którym na progu dorosłego życia przeprowadziliśmy kompletną rekonstrukcję uzębienia z regeneracją struktur kostnych, z wykorzystaniem autogennego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego. Dzięki temu, jako pierwsi w Polsce zwróciliśmy uwagę na ten niezwykle dotkliwy problem, z którym od urodzenia boryka się ok. 0, 1 % naszej populacji, ale któremu można skutecznie zaradzić stosując unikalne na dzisiejsze czasy i bardzo drogie i wymagające specjalistycznego przygotowania procedury zabiegowe. Chcemy, aby te młode osoby wchodzące w dorosłe życie, zapomniały o kłopotach jakie miały dotąd oraz aby mogły się cieszyć tak jak my wszyscy zdrowym i pięknym uśmiechem, aby mogły normalnie gryźć, cieszyć się i spełniać inne swoje marzenia bez brzemienia braku uzębienia. Efekty leczenia to dla nas ogromna radość, a wszystko to czynimy z wielką przyjemnością. Pomaganie jest piękne. Naprawdę warto pomagać”.

Vivadental to nie tylko fundacja, ale także międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo-badawczy. To także wydawnictwo popularno-naukowe oraz Telewizja Medyczna Vivadental. Organizacja jest członkiem BCC, Gdańskiego Klubu Biznesu i Pracodawców Pomorza oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Celem konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny organizowanego przez wydawnictwo Termedia jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się na polu polskiej medycyny. Wyboru laureatów dokonała Kapituła, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia, wybitni naukowcy oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego.

Wśród laureatów tegorocznego XVII już Konkursu znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak, Krajowy konsultant w dziedzinie hematologii; Martyna Wojciechowska dyrektor programowa Travel Channel; prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii; Ewa Drzyzga, redaktor prowadząca Program 36,6, telewizja TVN; Elżbieta Rucińska–Kulesz, dyrektor NFZ Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Gdańsku; Beata Drzazga, prezes BetaMed S.A. w Katowicach, Irena Kierzkowska, dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

„Uśmiechnięta sobota” z dziećmi z Giemlic

Sobota 21.10.2017 przywitała nas mglistym, deszczowym porankiem. Jesień, jaka jest, każdy wie, co nie znaczy, że nie ma powodów do uśmiechu. Dla dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego z Giemlic oraz wolontariuszy z Fundacji dla Dzieci Vivadental była to „Uśmiechnięta sobota”.

Współpraca Fundacji z Ośrodkiem z Giemlic trwa już kilka lat. Dla tych dzieci, które z powodu różnych chorób, niepełnosprawności intelaktualnej wymagają więcej uważności i cierpliwości, to w większości jedyny kontakt z opieką stomatologiczną. Jedyna okazja do wykonania przeglądu, a następnie leczenia zębów. Tym razem klinikę Vivadental, w ktorej odbyły się przeglądy, odwiedziło 14 dzieci z opiekunami. Czas oczekiwania na wejście do gabinetów wykorzystała pani Beata Kurka, dyplomowana higienistka, która opowiadała jak prawidłowo dbać o zęby; były zajęcia plastyczne, na zakończenie spotkania poczęstunek oraz niespodzianki- plecaki szkolne z kompletnym wyposażeniem (nawet w szczoteczki do zębów !). Bardzo się cieszymy, że dzieci mają do nas zaufanie, a zespół medyczny chęć i wyrozumiałość dla nieco bardziej wymagającego pacjenta. Łączy nas uśmiech!

Serdeczne podziekowania dla ekipy wolontariuszy: lekarek Małgosi Ryniec-Walczyńskiej, Kasi Cupryś, higienistki Beaty Kurki i asystentek Moniki Kuleszy-Sokołowskiej, Jessiki Żółkiewicz i Anety Ciborskiej oraz czujnego fotografa Jacka Tomaszewskiego.

Szczegółne podziękowania dla firmy Rossmann za przekazanie super wyposażonych placaków i restauracji Bazylia za przygotowanie poczęstunku.

Dalsza część soboty była już słoneczna.

W czasie deszczu dzieci się… nie nudzą, bo idą do Teatru Miniatura!

Fundacja dla Dzieci Vivadental zaprosiła dzisiaj, 18.09. gdańskie przedszkolaki na improwizowaną bajkę dla dzieci – pełną humoru, spontaniczną zabawę, rozwijającą fantazję i kreatywność oraz edukującą. Tematem tego wyjątkowego spotkania był „Zdrowy uśmiech dziecka” – czyli nauka poprzez zabawę, jak najmłodsi powinni dbać o zęby aby były zdrowe i piękne.

W czasie deszczu dzieci się nie nudzą, bo idą do Teatru Miniatura!

W ImproLali nie ma napisanego scenariusza. Przedstawienie było w całości wymyślone na oczach widzów, z ich udziałem, co świetnie wpłynęło na zapamiętanie poruszanego tematu. Przedstawienie jest ściśle związane z realizowanym przez Klinikę Vivadental programem o profilaktyce stomatologicznej „Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu”, w którym bierze udział 450 przedszkolaków z 9 gdańskich przedszkoli.

Mimo silnego deszczu, maluchy ubrane w kalosze, kurtki przeciwdeszczowe i uśmiechy, stawiły się w Teatrze. Okazji do śmiechu było wiele-na początku dzieci wymyślają postaci, następnie aktorzy-improwizatorzy przejmują inicjatywę i improwizują ich przygody z wykorzystaniem lalek teatralnych. Później, w trakcie spektaklu, aktorzy jeszcze wielokrotnie proszą małych widzów o pomoc – o poradę, zagranie kogoś, itd. W naszej ImproLali tylko jedno jest pewne– wszystko dobrze się kończy.

Przedstawieniem, przygotowanych specjalnie na tę okazję, opiekuje się Wojciech Tremiszewski, doświadczony improwizator z Teatru Improwizacji Peleton, lider nieistniejącej już, ale jakże słynnej grupy W Gorącej Wodzie Kompani, publiczności w całej Polsce znany również z niezapomnianej roli Warrena Johnsona w serialu improwizowanym Spadkobiercy emitowanym w Polsacie.

Aktorzy: Wojciech Tremiszewski, Małgorzata Tremiszewska, Edyta Janusz-Ehrlich i Jakub Zalewski

Akompaniator: Jowita Cieślikiewicz

Dziękujemy Partnerom Spektaklu: Fundacji Energa, Teatrowi Miniatura za możliwość zrealizowania tego świetnego przedstawienia.

Więcej o projekcie na www.przedszkola.vivadental.pl

Fundacja Vivadental pod żaglami…

Rejs integracyjny na żaglowcu STS Generał Zaruski, to kolejny, po koncercie charytatywnym, debiut Fundacji dla Dzieci Vivadental. Dla naszych podopiecznych, poza leczeniem uzębienia, podejmujemy różne aktywności, mające przynieść im radość i zadowolenie, a także być inspirację w dalszym życiu.

Dziękujemy Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu oraz Załodze jednostki za umożliwienie tej świetnej żeglarskiej przygody podopiecznym naszej Fundacji.  W piątkowy poranek na pokładzie jedengo z naszych najstarszych żaglowców, stanęło 27 majtków – młodzieży z Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, słupskich domów dziecka oraz podopiecznych Fundacji Obudź Nadzieję. Pogoda sprzyjała, firma Promostars zadbała o  ciepłe kurtki i polary, a Neptun o łagodną falę, tak więc ponad 5 godzinny rejs po Zatoce Gdańskiej przebiegł bez przeszkód. Na nudę nie było szans, ponieważ każdy kandydat na wilka morskiego uczestniczył w pracach pokładowych. Cieszymy się, że mogliśmy zapoczątkować nadchodzące wakacje w tak oryginalny sposób. I jak zawsze uśmiech na twarzach jest dla Fundacji największą nagrodą. Do zobaczenia za rok? A może już wkrótce…

STS Generał Zaruski to jacht zbudowany w 1938 roku z inicjatywy Generała MAriusza Zaruskiego w szwedzkiej stoczni B. Lunda na podstawie planów szwedzkiej jednostki szkoleniowej Kaparen. W służbę Polsce przeszedł dopiero po zakończeniu II Wojny Światowej, aby w myśl autora pomysłu Generała Mariusza Zaruskiego, mógł służyć edukacji morskiej polskiej młodzieży.  I rzeczywiście głośno było o szkole pod żaglami Bractwa żelaznej Szekli, rejs do Narwiku i na Spitsbergen, do do polskiej stacji badawczej w Hornsundzie?. W 2008 roku żaglowioec zakupiło Miasto Gdańsk, a po przeprowadzeniu kapitalnego remontu, w dniu 30 października 2012 roku ponownie podniesiono na nim polską banderę w obecności Prezydenta RP.  Żaglowcem administruje Miasto Gdańsk, dzięki któremu młodzież może kultywować polskie tradycje wychowania na morzu. Dziękujemy.

Pierwszy Koncert Charytatywny Fundacji dla Dzieci Vivadental „Uśmiech dla Dzieci”

W ciepły sobotni wieczór 3 czerwca 2017 r., w Filharmonii Bałtyckiej, na Gdańskiej Ołowiance, odbył się Pierwszy Koncert Charytatywny Fundacji dla Dzieci Vivadental ”Uśmiech dla Dzieci”. Jeszcze przed godziną 19, Sala Koncertowa wypełniła się prawie w całości. Koncert poprzedziła prezentacja działalności Fundacji , którą poprowadziły Prezes Violetta Szycik i Dyrektor Jolanta Leśniewska. Zaprezentowano też film o Fundacji.

W pierwszej części Koncertu wystąpił Zespół Boogie Boys, który na prawdę zagrzał zgromadzoną publiczność. Niezwykle energetyczny występ młodej sympatycznej grupy z Poznania grającej muzykę boogie woogie z domieszką czarnego bluesa i na pograniczu rock and rolla, znalazły uznanie publiczności i wielki aplauz. I nic dziwnego. Akrobacje przy klawiszach w stylu Jerry Lee Lewisa solisty Bartka Szopińskiego i drugiego klawiszowca Michała Cholewińskiego , były po prostu zachwycające. Popisy dawali także kontrabasista Janusz Brzeziński i perkusista Szymon Szopiński. Jak to się mówi „nóżka chodziła”. Wspaniała muzyka i niezapomniane wrażenia.

W przerwie odbyły się licytacje, zabawy fantowe, stanowiska charytatywne, z których dochód przeznaczony jest na leczenie dzieci- podopiecznych Fundacji.

Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Turnau, który wprowadził wszystkich w melancholijny nastrój swoimi największymi przebojami i aktualnymi szlagierami.

Koncert prowadziła w mistrzowskim stylu Beata Szewczyk, dziennikarka Radia Gdańsk.

Wsparcia udzielili nam nie tylko sponsorzy – Firma Mario z Gdańska i Zarząd Morskiego Portu Handlowego Gdynia S.A., ale także grupa naszych stałych już wolontariuszy z Oddziału Gdańskiego Polskiego Stowarzyszenia Studentów Stomatologii, studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z którymi współpraca ciągle się rozwija otwierając kolejne obszary pomagania i zaangażowania w sprawy ludzi potrzebujących pomocy. Serdecznie dziękujemy!!!

Program edukacji senioralnej „Zdrowy uśmiech w każdym wieku”

Czy wiemy już wszystko na temat skutecznego dbania o uzębienie i higieny jamy ustnej? Jakie ma to znaczenie dla jakości zdrowia całego organizmu? A może warto poznać nowe rozwiązania w dziedzinie protetyki lub implantologii?

Właśnie te tematy są poruszane na spotkaniach senioralnych pod hasłem „Zdrowy uśmiech w każdym wieku”, które Fundacja dla Dzieci Vivadental rozpoczęła we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia.

Podczas spotkań prelegentki: dr Aleksandra Czerwińska, dyplomowana higienistka stomatologiczna Beata Kurka oraz Jolanta Leśniewska, dyrektor Fundacji dla Dzieci Vivadental, przedstawiają słuchaczom wiele interesujących informacji z dziedziny stomatologii, medycyny oraz przybliżą działalność Fundacji. Prezentowane są zarówno najnowsze osiągniecia technologiczne i medyczne, podstawowe zasady dbania o piękny uśmiech, bardzo przydatne wskazówki w jaki sposób i przy użyciu jakich przyborów prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej. Mówimy też o tym jak Dziadkowie mogą zadbać o swoje Dziatki – czyli kiedy powinna się odbyć pierwsza wizyta dziecka u stomatologa oraz jak i dlaczego należy dbać o mleczne zęby.

Pierwsze spotkanie sprawiło nam dużą radość – świetna grupa słuchaczy, doskonała organizacja, sporo żartów i śmiechu. Kolejne spotkania były równie satysfakcjonujące, potwierdzają założenia programu, że informacje dotyczące właściwego dbania o higienę jamy ustnej oraz różnorodne rozwiązania stomatologiczne są interesujące dla osób dojrzałych. Wybrane przez panią Małgorzatę Kazmierczak z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia miejsca spotkań zapewniają uczestnikom przyjazną atmosferę, a doborowe grono jest otwarte na pytania i wymianę doświadczeń. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

PLAN SPOTKAŃ w pierwszy półroczu 2017

09.03 godz. 18.00 – 19.30 Fundacja Alegoria Kultury; Gdańsk, ul. Dmowskiego 10B/3 – ZOBACZ FOTOREPORTAŻ

28.03 godz. 13.00- 14.30. Klubie Mieszkańca Cafe Albert, Gdańsk, ul. Waryńskiego 21 – ZOBACZ FOTOREPORTAŻ

06.04 godz. 11.00 – 12.30 Klub Seniora Motława, Gdańsk, ul. Ogarna 30 – ZOBACZ FOTOREPORTAŻ

08.04 godz. 09.45 -11.30 Akademii Dojrzałości Osowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. S. Banacha, ul. Wodnika 57 w Gdańsku – Osowej – ZOBACZ FOTOREPORTAŻ

09.05 godz. 11.30 -13.00 Akademia III Wieku przy Klubie Osiedlowym Feluka, Gdańsk ul. Gospody

Spotkanie są bezpłatne.

Zdrowy Uśmiech na święta dla dzieci z domów dziecka

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta, które większości z nas kojarzą się z rodziną, ciepłem, prezentami. Z Miłością. Nie wszyscy jednak mają rodzinę. I nie wszyscy doznali Miłości. Nigdy o nich nie zapominamy, bo „Samotność to taka straszna trwoga”…

W tym roku do grona podopiecznych Fundacji Vivadental dołączyły Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka ze Słupska. Poznaliśmy się całkiem niedawno, bo jesienią, z inicjatywy naszej posłanki Henryki Krzywonos-Strycharskiej, która jest Ambasadorką Fundacji Vivadental. W sobotę gościliśmy ich po raz pierwszy w naszej Klinice. Choć przez kilka godzin byliśmy razem, by podzielić się tym, czym możemy, najlepiej. Przyjaźnią i Uśmiechem. Po prostu, podzielić się…

Dzieci przywitała maskotka boiskowa piłkarskiej drużyny Gdańskiej Lechii oraz Prezes Fundacji dr n.med. Violetta Szycik wraz z Dyrektor Jolantą Leśniewską, która zorganizowała Dzieciom wspaniałą gościnę. Najpierw odbyło się mycie zębów, a zaraz potem konkurs na najpiękniejszy uśmiech. Najchętniej do fotografii pozowały maluchy. Następnie dzieci z przyjemnością wchodziły do gabinetów, gdzie czekały na nich misie, z którymi z przyjemnością oddawały się w ręce wolontariuszy Fundacji – lekarzy i asystentek Kliniki Vivadental. Po porzeglądach i leczeniu dzieci podzieliły się na kilka grup. Higienistki przeprowadziły lekcję higieny i pokazały, jak należy dbać o zęby i jak je najlepiej pielęgnować. Dla najmłodszych czekał konkurs rysunkowy. Nasza Ambasadorka Marta Pałucka – Miss World Poland 2015, szybko zaskarbiła sobie zaufanie żeńskiej części naszych gości, których zainteresowała rozmową o zanczeniu w życiu koiety zarówno piękna, jak i wykształcenia. Sportowe wartości w życiu codziennym i Rolę aktywności fizycznej, przedstawił Dariusz Tiger Michalczewski, którego przybycie było wydarzeniem zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt. O funkcji zdrowego i pięknego uśmiechu w życiu dorosłym opowiadała dr Violetta Szycik. Czas leciał nieubłaganie. I przyszedł czas na ciepły posiłek, który zapewniła dzieciom współpracująca z Kliniką Vivadental Sabrina Szkudlarek, właścicielka Restauracji Bazylia w Gdańsku.

Pobyt dzieci w Klnice Vivadental zakończyła wizyta Mikołaja, który nie szczędził prezentów, szczególnie tych do pielęgnacji zębów, które Fundacji Vivadental przekazała Firma Ziaja. Trudno było się pożegnać, ale zamierzamy widywać sie częściej, w Klinice Vivadental i przy innych różnych okazjach. A tymczasem naszym wspaniałym Gościom, Darczyńcom, Ambasadorkom Fundacji – Henryce Krzywonos-Strycharskiej i Marcie Pałuckiej oraz zawsze wpsierającego nasze akcje Dariuszowi Michalczewskiemu życzymy Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia. Najwspanialsze Życzenia Bożonarodzeniowe kierujemy do naszych wolontariuszy, którzy zawsze gotowi są poswięcać się dla potrzebujacych, a dziś byli z nami: Violetta Szycik, Katarzyna Cupryś, Oktawia Zacharek, Sebastian Popis, Konstancja Dmowska, Beata Kurka, Renata Łuczak, Monika Kulesza-Sokołowska, Katarzyna Królikowska, Marta Kędzierska, Agnieszka Grzegórska, Marta Siwek, Jerzy Ejmont, Mirosław Kasprzyk, Borys Szycik, Jarosław Szycik. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że ten wspaniały dzień pomagania spawił wszystkim wiele radości.

Wigilia u Dzieci w Starym Polu

Jak co roku, gościliśmy na Wigilii u naszych podopiecznych z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego “Żuławski Słonecznik” w Giemlicach. Odbyła się ona w szkole w Starym Polu, bo Dzieci mają tylu sympatyków, że nie sposób już pomieścić się w macierzystym ośrodku. W uroczystości oprócz nas udział wzięło wielu naszych przyjaciół, w tym Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, któremu Ośrodek podlega i który nieustannie udziela mu wsparcia, przedstawiciele Kościoła oraz Katarzyna Fuczyńska z Centrum Nurkowego “Tryton”, inicjatorka wielu akcji charytatywnych. Dzieci, jak co roku przygotowały wspaniałą Szopkę, która wzruszyła nas wszystkich. Przygotowania do niej zajęły kilka miesięcy. Był oczywiście Mikołaj, który szczodrze obdarowywał prezentami.

Ośrodek kierowany przez Janinę Gruchocką to doskonały przykład autentycznego zaangażowania w rozwój dzieci, także po zakończeniu edukacji. Czas upływa, dzieci rosną, jedne odchodzą w dorosłe życie, przychodzą nowe młodsze, ale pozostają silne więzi. Ci którym udało się usamodzielnić, wracają. Dlaczego wracają? Bo czują się tutaj dobrze, mają poczucie bezpieczeństwa i szacunku. Bo wspaniali Wychowawcy bez reszty oddani Dzieciom, dają im to, co wciąż trudno odnaleźć w życiu codziennym, poczucie uznania i akceptacji. Dostrzegamy to za każdym razem i jesteśmy szczęścliwi, że możemy dawać coś od siebie. Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2017 życzymy wszystkim Zdrowia i Wszelkiej Pomyślności.

 

Ambasador Fundacji dla Dzieci Vivadental Henryka Krzywonos – Strycharska w akcji…

W ostatni czwartek wraz z Ambasadorem Fundacji dla Dzieci Vivadental Henryką Krzywonos – Strycharską i jej mężem Krzysztofem wybraliśmy się do Słupska. Pojechaliśmy tam, aby dzieciom z rodzinnych domów dziecka przekazać sprzęt komputerowy. Trzy rodziny – trzy komputery. W czasie drogi wiele rozmawialiśmy o pomaganiu oraz o tym, jak wiele dzieci w naszym kraju żyje w trudnych warunkach, zarówno materialnych, jak i rodzinnych. Często w biedzie i ubóstwie. Najczęściej to trudne dzieciństwo. Bo bez rodziców, bez miłości. Tak jak mnoży się bieda, tak mogą mnożyć się dobre uczynki. Jeśli można podarować trzy komputery, można też sześć. Serce się otwiera… Po drodze dokupiliśmy jeszcze trzy laptopy. Chcieliśmy od razu podjechać do tych domów i zainstalować sprzęt dzieciakom. Okazało się jednak, że dzieci wraz z wychowawcami i Prezydentem Miasta Słupska Robertem Biedroniem czekają na nas w Ratuszu, były też miejscowe media oraz TVN. Byliśmy bardzo zaskoczeni i wzruszeni, bo nie spodziewaliśmy się tak ciepłego oraz oficjalnego przyjęcia. Dobrze wiemy jakie to uczucie, kiedy jako dzieci dostawaliśmy od naszych rodziców najmniejszy chociaż prezent. Radość, euforia i wdzięczność… Dzieci nie mogły uwierzyć, że to co im daliśmy, należy już do nich. Czy to jest naprawdę nasze? – pytały. Zaraz potem przedstawiały swoje rodzeństwo, od razu chciały się dzielić. Życie uczy od małego. W ich oczach i naszych zakręciło się trochę od łez. Niby nic wielkiego, a tyle emocji. Każdy przyzwoity człowiek dobrze wie, że w gości nigdy nie jedzie się z pustą ręką, bo radość drugiego człowieka, tym bardziej dziecka, sprawia wielką frajdę. Już wkrótce 33 dzieci powitamy w Klinice Vivadental, gdzie zostaną włączone do programu stałej, nieodpłatnej opieki stomatologicznej sprawowanej przez naszych specjalistów, wolontariuszy Fundacji dla Dzieci Vivadental. Damy dzieciom piękny i zdrowy uśmiech i napełnimy ich serca naszą przyjaźnią. Już nie możemy się doczekać…

Prezydent Słupska Robert Biedroń promotorem społecznej solidarności…

Mieliśmy wielką przyjemność poznania Pana Roberta Biedronia, prezydenta Miasta Słupska, które wykorzystuje nową szansę na rozwój, zarówno gospodarczy, jak i kulturalny, w tolerancji a zarazem wrażliwości na ludzkie potrzeby; człowieka zacnego i szlachetnego, oddanego idei wolności, dla którego demokracja, jako forma sprawowania władzy, oznacza służbę dla całego społeczeństwa w solidarności z potrzebującymi.

Polityka może być piękna…

Dziękujemy, że dzięki Panu i Pani Henryce Krzywonos-Strycharskiej możemy być pomocni dla dzieci ze słupskich domów dziecka. Jak widać polityka może być piękna… I życie!

Honorowi Ambasadorzy – Nowe horyzonty Fundacji dla Dzieci Vivadental

Pani Henryka Krzywonos-Strycharska – Posłanka na Sejm RP

Pani Marta Pałucka – Miss World Poland 2015

W poniedziałek, 25 lipca 2016 roku, rozpoczął się nowy etap w prowadzonej przez nas przez całe życie działalności charytatywnej. Przed nami i potrzebującymi otwierają się zupełnie nowe horyzonty, ponieważ dołączają do nas ludzie wybitni, znani i szanowani. Honorowi Ambasadorzy Fundacji będą wspierać nasze działania oraz naszych podopiecznych. Zgodnie z misją, wizją i celami będziemy wspólnymi siłami aktywizować społeczeństwo do zaangażowania na rzecz podejmowanych przez nas inicjatyw, zarówno tych zorientowanych na bezpośrednie niesienie pomocy potrzebującym, jak i programy o charakterze ogólnospołecznym, które są obecnie przez nas przygotowywane. Wspólnymi siłami będziemy poprawiać efektywność naszych działań i świadczonej przez nas pomocy oraz wzmacniać rangę dobroczynności w życiu publicznym.

Miło nam poinformować, iż funkcję Honorowego Ambasadora Fundacji dla Dzieci Vivadental przyjęła Pani Henryka Krzywonos-Strycharska – Posłanka na Sejm RP oraz Pani Marta Pałucka – Miss World Poland 2015. Jesteśmy zaszczyceni i zobowiązani za okazane zaufanie.

Pani Henryka Krzywonos-Strycharska jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, głównie za sprawą swoich dokonań dla naszego kraju i dla nas wszystkich, a lubianą za swoją prostolinijność, otwartość i „prosty kręgosłup”. To dzięki niemu słowa, które onegdaj wypowiedziała, „ten tramwaj dalej nie pojedzie”, przeszły do historii nie tylko jako początek strajku gdańskiej komunikacji w roku 1980, ale także jako przykład determinacji w walce o wolność i roli w niej Kobiet. Dziś jest jednym z najważniejszych symboli Solidarności i naszej drogi do Wolności. Wtedy jako sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, dziś jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jest wzorem oddania dla naszego kraju i dla społeczeństwa. Jako historia, która jako żywo doświadczyła na własnym „kręgosłupie”, swoją postawą uczy nas wytrwałości, miłości i solidarności. Za wybitne zasługi dla demokracji została w roku 2006 odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2009 Kongres Kobiet uhonorował ją tytułem Polki 20 – Lecia. Powszechnie znana jest historia prowadzonego przez Panią Henrykę wraz z mężem, rodzinnego domu dziecka, w którym wychowali dwanaścioro dzieci. Podobnie jak założenia fundacji pomagającej rodzinom znajdującym się w potrzebie, a także bezgranicznego zaangażowania w bezinteresowną pomoc wszystkim ludziom potrzebującym pomocy, w tym przede wszystkim dzieciom.

Pani Marta Pałucka pomimo młodego wieku, to osoba niezwykle skromna, ciepła i charyzmatyczna, udzielająca się na niwie dobroczynności nie tylko z racji powinności wynikających z Tytułu, ale przede wszystkim z filantropijnej postawy wobec życia. Jak sama mówi, uważa się za osobę szczęśliwą, ale właśnie w związku z tym, chce się tym szczęściem dzielić z innymi. Rozpoznawalny wizerunek Miss World Poland 2015 może w tym znacznie pomóc, ale i tak najwięcej czerpie z pokładów własnej głębokiej i dojrzałej osobowości. Chociaż jest wziętą modelką, wybrała niepoślednie zainteresowania. Jej pasją jest żeglarstwo i jeździectwo, którego jest instruktorką. Swoje zamiłowania dzieli z najmłodszymi, dla których aranżuje jazdy konne i naukę żeglowania. To sprawia jej wielką przyjemność. Ilekroć odbywa się impreza dobroczynna, możemy być pewni, że Pani Marta Pałucka będzie brała w niej aktywny udział. Poznaliśmy się na wernisażu fotografii „Forgoten by World… Zapomniani przez Świat”, poświęconej dzieciom z objętej wojną Ukrainy. Pani Marta w tym roku kończy studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wchodzi w dorosłe życie zawodowe, ma wielkie ambicje i wielkie nadzieje; pełna natchnienia, pasji i szczęścia, które chce dzielić z innymi.

Fundacja dla Dzieci Vivadental w jednej chwili stała się arką pokoleń, na której pokładzie skrzyżowały się drogi Matki Polki i Młodej Polki, dla których w życiu najważniejsze są wartości głęboko osadzone w świadomości ludzi zacnych i dzięki nim nigdy nie przemijające – solidarności z potrzebującymi i życia dla innych ludzi. Niechaj pomyślne wiatry zaniosą nas do nich, aby dawać Radość, Szczęście i Uśmiech. To jest nasza Polska…

Dr n.med. Violetta Szycik
Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci Vivadental

II Bal Charytatywny dla Dzieci

Hotel Haffner w Sopocie, niedzielne popołudnie 20 marca 2016 roku. Zbliża się godzina 16. Już za chwilę rozpoczyna się bal dla dzieci, bal charytatywny dedykowany dzieciom z domów dziecka w Sopocie i Gdańsku. Dla nich zbierać będziemy datki wraz Fundacją Święty Pankracy, która jest inicjatorem akcji. W trakcie balu trwa aukcja ozdób świątecznych i obrazów. Dzieci wita klaun, to on okaże się duchem imprezy i prawdziwym wodzirejem. Dzieci wspaniale się bawią, rywalizują w konkursach, zachwycają się sztuczkami klauna, podziwiają coraz większe mydlane bańki mydlane, które klaun wyczarowuje niczym największy sztukmistrz. Panuje wspaniała atmosfera. Między zabawą z klaunem i przejażdżkami mini Porsche dzieci odwiedzają specjalnie zainscenizowany gabinet stomatologiczny Fundacji dla Dzieci Vivadental, gdzie dyplomowane higienistki Kliniki Vivadental zachęcają dzieci i ich rodziców do prawidłowej i regularnej higieny jamy ustnej od najmłodszych lat. Filmujemy wywiady z maluchami, którzy zdradzają swoje tajemnice na temat mycia zębów. Tuz obok przy wielkim stole powstają przepiękne wianki wielkanocne. Święta Wielkanocne tuż, tuż… Zabawę kończy wielka walka na miecze rodem z Gwiezdnych Wojen lecz wykonane z balonów. Bal to prawdziwy sukces organizacyjny Fundacji Święty Pankracy i jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy tam być i dać coś od siebie.

Dzień Rodziny w Giemlicach

Vivadental wśród Dzieci

W toku pracy i ogromu obowiązków wynikających z realizacji wielu projektów, 15 czerwca 2016 roku zawitaliśmy do naszych wspaniałych Dzieci z ORW w Giemlicach, gdzie odbywał się Dzień Rodziny. To niezwykle cenna inicjatywa, aby w naszym społeczeństwie pielęgnować etos rodziny i bycia razem. Tu w Giemlicach przywiązuje się do tego najwyższą uwagę, co dostrzec można na każdym niemal kroku. Za każdym razem czujemy się jak u siebie w domu, może to tylko zwykła polska gościnność, a może jednak cos więcej… Kadra Ośrodka to wspaniali ludzie i wychowawcy, oddani bez reszty swoim podopiecznym. W dniu Święta Rodziny odegrali role w najpopularniejszych u nas bajkach – „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”. Tę odświętną galę na cześć Rodziny uwieczniło uroczyste wręczenie nagród w szkolnym konkursie plastycznym „Z dedykacją dla mamy…”, bo nie tak dawno był Dzień Matki, które jeszcze bardziej poczuły miłość swoich dzieci. Dzieci w Giemlicach są wspaniałe, wychowywane są w duchu szacunku i miłości do drugiego człowieka. Mają na to wpływ nie tylko sami rodzice, ale też Kadra Ośrodka od lat kierowana przez Panią Janinę Gruchocką, która bezapelacyjnie wygrała konkurs na kierowanie Ośrodkiem przez kolejne pięć lat. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju i prowadzenia Dzieci ku Szczęściu. Wiemy, że Dzieci w Giemlicach lubią śpiewać i chętnie się udzielają na niwie muzyki. Chcemy rozwijać małe talenty, więc z największą przyjemnością przekazaliśmy im w tym celu zestaw do Karaoke. Imprezę zakończyły zawody toczone między rodzicami i dziećmi, którym towarzyszyła degustacja pysznych, jak zwykle, ciast przygotowanych przez mamy. Z ubolewaniem, nie wszyscy, prócz naszego managera Jerzego Ejmonta, mogliśmy wziąć udział w Dniu Rodziny, ale byliśmy z Wami w tych chwilach i serdecznie Was pozdrawiamy. Wolontariusze Fundacji dla Dzieci Vivadental.

Bal Dobroczynny Fundacji Święty Pankracy 2016

Dzień jak co dzień – społeczna odpowiedzialność biznesu

Sobota 23 kwietnia 2016 roku to dzień niezwykle uroczysty i to pod wieloma względa-mi, akcentujący nie tylko piękno i zdrowie, ale także społeczną odpowiedzialność biznesu. Wystar-towaliśmy o 10.00 coroczną imprezą tylko dla Kobiet – III Vivadental Beauty Forum. Wprowadza-na przez nas do programu Forum problematyka osób wykluczonych i sprawa solidarności wobec najuboższych, okazały się dla naszych Pań równie istotne co własne zdrowie, moda i dobry styl. Małgorzata Rybicka – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym przedstawi-ła problem autyzmu i wykluczenia społecznego osób dotkniętych tą chorobą, a także będący na ukończeniu projekt – budowę domu dla osób autystycznych. Z kolei Fundacja dla Dzieci Viavaden-tal wraz z Fundacją Święty Pankracy przestawia Projekt Skrzydła, zorientowany na wspieranie i pomoc dzieciom obdarzonym talentami, a nie mającymi szans na ich rozwinięcie ze względu na sytuacją rodzinną, materialną, wykluczenie społeczne oraz inne przeszkody. Już wieczorem ten właśnie projekt dostał solidny napęd… Ale o tym piszemy niżej.

Tematyka dobroczynności spotkała się ze zrozumieniem, zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem, zarówno przez Panie, jak i Partnerów Vivadental. Kontynuacja tej pięknej i pożytecznej drogi, to rzecz oczywista. Jak każda akademia zdrowia i urody, miała jeszcze swój epilog. Po zakończeniu części oficjalnej kuluarowe rozmowy przy kawie trwały jeszcze czas jakiś, aby o 17 skończyć się happy endem, czyli wyznaczeniem kursu na kolejne Vivadental Beauty … no właśnie, może jednak jeszcze lepiej, więcej i nieprzeciętnie. Oczywiście także z myślą o potrzebujących. Nasza impreza to jednak nie jedyna gala tego dnia.

Bal Dobroczynny z Fundacją Święty Pankracy

A już o 19.30 wzięliśmy udział w Balu Dobroczynnym zorganizowanym przez Fundację Święty Pankracy w Hotelu Hilton w Gdańsku. Bal zgromadził wielu znanych i zacnych ludzi, rozentuzja-zmowanych wolą pomagania, a poprowadził go nasz świetny aktor Cezary Pazura. Wieczór spędzi-liśmy w towarzystwie naszej skrzypaczki i kreatorki mody Marty Nanowskiej oraz dyrektorek trzech trójmiejskich domów dziecka.

Wspaniały cel – pomagamy dzieciom

Zabawa w doborowym gronie trwała do białego rana, a najpiękniejszym jej owocem była aukcja na rzecz dzieci potrzebujących pomocy znajdujących się pod opieką Fundacji Święty Pankracy, która wspólnie z Fundacją dla Dzieci Viavadental zapoczątkowała Projekt Skrzydła. Zebrano kilkadzie-siąt tysięcy złotych. Klinika Vivadental miała w tym swój skromny udział przekazując na licytację nagrody w formie atrakcyjnych usług.

Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą zabawę dla szczytnego celu.

II Bal Dobroczynny dla Dzieci pod hasłem „WIOSNA TO ZDROWIE”

Niedziela 20 Marca 2016 roku, godz. 15:00-18:00 – Hotel Haffner w Sopocie

Fundacja dla Dzieci Vivadental wraz z Fundacją Święty Pankracy, Partnerami oraz gospodarzem – Hotelem Haffner w Sopocie zaprasza na II Bal Charytatywny dla Dzieci, który odbędzie się w niedzielę, 20 marca 2016 roku. Zapowiada się bardzo atrakcyjne popołudnie z pokazami clowna i doskonałymi pysznościami prosto od Szefa Kuchni Hotelu Haffner.  Będziemy dmuchać gigantyczne bańki mydlane, zdobić ciasteczka, malować świąteczne jajka i wyplatać wianki wielkanocne.  Atrakcje będą się mnożyć.  Partner Balu – Porsche Centrum Sopot zapewni dzieciom nie lada frajdę – przejażdżki prawdziwymi samochodzikami marki Porsche.

Fundacja dla Dzieci Vivadental zorganizuje dla dzieci Warsztaty Pięknego Uśmiechu, a każde dziecko otrzyma praktyczny upominek oraz karnet na gratisowy przegląd jamy ustnej w Klinice VIVADENTAL przy Alei Zwycięstwa 48 w Gdańsku.  W ramach karnetu rodzice lub opiekunowie będą mogli skorzystać ze specjalnej  50% zniżki na kliniczny zabieg higienizacji.

Całkowity dochód ze sprzedaży biletów – cegiełek w kwocie 30 zł od osoby zostanie przeznaczony na sfinansowanie specjalistycznych terapii dzieci z domów dziecka (Sopocki Dom Dziecka na Wzgórzu, Gdańskie Domy dla Dzieci), dzieciom z gdańskich domów integracyjno rodzinnych oraz gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Borhardta.

I Bal Dobroczynny dla Dzieci okazał się wielkim sukcesem, czasem wielkiej zabawy i radości dzieci, które dały innym dzieciom cząstkę samych siebie, a zebrane środki pozwoliły na przeprowadzenie remontu pokoi dziecięcych w sopockim Domu Dziecka na Wzgórzu. Bądźcie z nami i przyjdźcie z tymi, których najbardziej lubicie, zabierzcie rodzinę i sąsiadów. Bawmy się z dziećmi dla dzieci. Bądźmy razem.

Zapraszamy!

Wszelkie pytania dotyczące balu prosimy kierować do głównego organizatora na adres biuro@fundacjapankracy.org

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu za pomoc dla rodaków z Ukrainy

Fundacja dla Dzieci Vivadental otrzymała podziękowanie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zaangażowanie w pomoc dla Polaków, wojennych repatriantów z Ukrainy.  Uroczystość odbyła się podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza 12 lutego 2016 roku, zorganizowanej jak co roku w Amber Expo w Gdańsku. Symboliczny dyplom z rąk Wiceministra odebrała dr n.med. Violetta Szycik, Prezes Zarządu Fundacji. W Gali wzięło udział blisko 600 osób, w tym reprezentujących Rząd, Władze Samorządowe, organizacje pozarządowe, Uczelnie Wyższe Trójmiasta oraz środowisko biznesowe Regionu Pomorza.

Fundacja dla Dzieci Vivadental jako jedna z pierwszych odpowiedziała na apel Prezesa Pracodawców Pomorza Pana Zbigniewa Canowieckiego, który przy współudziale innych członków organizacji, zorganizował komplementarną pomoc dla przesiedleńców z Ukrainy, w tym kompletnie umeblowane mieszkania, ulokowanie dzieci w przedszkolach i szkołach, pracę oraz opiekę medyczną i stomatologiczną. Lekarzem Fundacji dla Dzieci Vivadental, szczególnie zaangażowanym w leczenie naszych pobratymców z Ukrainy, jest dr Aleksandra Czerwińska, która pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik odbywa staż specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej.

Fundacja dla Dzieci Vivadental należy do Grupy Vivadental, której działalność obejmuje także leczenie pacjentów, szkolenie lekarzy oraz badania naukowe i prace badawczo rozwojowe. Fundacja prowadzi szeroką działalność non profit, którą tworzą wolontariusze, lekarze i kadra Kliniki Vivadental oraz spore grono przyjaciół i partnerów biznesowych Vivadental. Przede wszystkim jest to działalność charytatywna skierowana do dzieci niepełnosprawnych, dotkniętych kalectwem, wykluczonych, sierot, dzieci przebywających w hospicjach oraz wszystkich potrzebujących pomocy. Fundacja dla Dzieci Vivadental prowadzi stałą opiekę stomatologiczną dla ponad 150 dzieci, które wcześniej dokładnie zdiagnozowała i wyleczyła. Sprawuje stały nadzór nad dziećmi z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, z Domu małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku Oliwie oraz z Hospicjum Ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Fundacja prowadzi również projekty pro zdrowotne i profilaktyczne zorientowane na krzewienie higieny i kultury jamy ustnej oraz kultywowanie zdrowego i pięknego uzębienia w społeczeństwie polskim. Angażuje się w wiele projektów i pomoc dla Dzieci, w tym dla Dzieci z pochłoniętej wojną Ukrainy.

Vivadental dla dzieci Ukrainy

W poniedziałkowy wieczór 8 lutego 2016 roku, w Europejskim Centrum Solidarności, wzięliśmy udział w niezwykle przejmującej wystawie ukazującej losy dzieci, które znalazły się w sercu wojny toczącej się na Wschodzie Ukrainy. Zobaczyliśmy poruszające zdjęcia, wielką biedę i cierpienie dzieci, często pozbawionych rodziców, głodnych i wyczerpanych, na tle których widać czołgi, żołnierzy, zburzone domy. Nie ma tam wody do picia, nie ma jedzenia. Wszystko trzeba zdobywać. Nie ma też jakiejkolwiek opieki medycznej. Panuje anarchia i bezprawie. W tym świecie dorosłej polityki, nie ma miejsca dla dzieci, są one wyzute ze świata dorosłych, niepotrzebne i zapomniane. Najczęściej to sieroty. Liczy się tylko wojna, a dzieci muszą sobie radzić same. My Polacy, jak nikt inny wiemy, co to jest wojna, więc nigdy nie będziemy bierni, tym bardziej wobec krzywdy dzieci. Wernisaż zintegrował ludzi, którzy podobnie jak my, mają potrzebę, aby pomagać. Pomagać Dzieciom szczególnie w tej tak tragicznej sytuacji.

Po krótkim wstępie i przedstawianiu autorów zdjęć rozpoczęła się aukcja. Mieliśmy wielką przyjemność otworzyć ją poprzez wylicytowanie zdjęcia Miss World Poland Marty Pałuckiej. Potem długo licytowano jeszcze wiele innych wartościowych rzeczy. Następnie przystąpiono do losowania atrakcyjnych nagród za zakupione wcześniej losy. Fundacja dla Dzieci Vivadental przeznaczyła na ten cel atrakcyjnie nagrody. Środki zebrane z aukcji i losowania skierowane będą dla Dzieci na Ukrainie.

Organizatorem Wystawy była Fundacja Lambre Foundation, Expatria oraz Lions Club Gdańsk 1, na czele z Profesorem Januszem Jaśkiewiczem oraz Profesorem Jackiem Jassemem, którym gratulujemy sprawnej organizacji i serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w tak szczytnym wydarzeniu.

FORGOTEN BY WORLD … ZAPOMNIENI PRZEZ ŚWIAT
Niezwykły wernisaż wojennych losów dzieci

Twoja Krew dla Dzieci – Piękny Uśmiech dla Ciebie

W sobotę 13 czerwca 2015 r. Fundacja dla Dzieci Vivadental zainaugurowała kolejną formę działalności na rzecz naszego społeczeństwa, jakim jest organizowanie akcji oddawania krwi i propagowanie działalności banku szpiku kostnego. Za nami Pierwsza Wielka Akcja zbierania krwi pod hasłem: Twoja Krew dla Dzieci – Piękny Uśmiech dla Ciebie. Trwała zaledwie 8 godzin, ale dzięki niej poznaliśmy wspaniałych ludzi. Zebraliśmy krew, która komuś uratuje życie, a tego daru nikt i nic nie zastąpi, bo krwi nie można wyprodukować.

Poznaliśmy przede wszystkim tych, którzy przyszli oddać krew, niektórzy pierwszy raz w życiu. Ale także tych, którzy tę krew pobierają – specjalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, którzy wykonują tę odpowiedzialna pracę w specjalistycznych mobilnych laboratoriach – krwiobusach, które podczas naszej Akcji zaparkowane były pod siedzibą Fundacji.

Dawcy z chęcią korzystali z bezpłatnego przeglądu uzębienia, który wykonywali lekarze Kliniki VIVADENTAL – wolontariusze Fundacji, którzy wraz z innymi pracownikami także zgłosili się do oddania krwi. Patronat Honorowy Akcji pełniła największa organizacja skupiająca przedsiębiorców Pracodawcy Pomorza, która od lat wspiera inicjatywy kreujące społeczną odpowiedzialność biznesu.

Akcję zbierania krwi będziemy powtarzać licząc na coraz większy udział ludzi dobrej woli, którzy tak jak my pragną pomagać, dlatego że lubią.

Twoja krew dla dzieci – Pierwsza wielka akcja

Fundacja dla Dzieci Vivadental inauguruje kolejną formę działalności na rzecz naszego społeczeństwa, jakim jest organizowanie akcji oddawania krwi i propagowanie działalności banku szpiku kostnego. Przed nami Pierwsza Wielka Akcja zbierania krwi pod hasłem: Twoja Krew dla Dzieci – Piękny Uśmiech dla Ciebie. Dawcy będą mogli skorzystać z bezpłatnego przeglądu uzębienia, bo piękny uśmiech to najbardziej widoczna oznaka zdrowia.

Zapraszamy nie tylko honorowych dawców krwi, dla których każda okazja, aby oddać krew, jest dobra. W szczególności zapraszamy także tych, którzy jeszcze nigdy krwi nie oddali, aby doznali tego jedynego, niezwykłego uczucia euforii i radości. Przekonajcie się jak wielka jest przyjemność z tego najpiękniejszego gestu wobec potrzebujących. Dając im cząstkę siebie, dajecie im możliwość przetrwania, bo Wasza krew jest niezastąpiona. Krwi bowiem nie można wyprodukować, powstaje wyłącznie w naszych organizmach. Każdy kto pierwszy raz oddał krew, robi to przeważnie całe życie, ponieważ sprawia to olbrzymia frajdę. A przy tym jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia.

W naszej Akcji krew będą pobierać specjaliści z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, które działa od roku 1948. Oddawanie krwi odbywać się będzie w siedzibie Fundacji oraz w specjalistycznych mobilnych laboratoriach – krwiobusach, które pod siedzibę Fundacji podstawi nasz Partner. Na dawców czekać będą lekarze stomatolodzy wolontariusze Fundacji – na co dzień tworzący zespół Kliniki Vivadental, którzy przeprowadzać będą nieodpłatne badanie uzębienia.

Patronat Honorowy Akcji pełni największa organizacja skupiająca przedsiębiorców – Pracodawcy Pomorza, która od lat wspiera inicjatywy kreujące społeczną odpowiedzialność biznesu.

Krew wykorzystywana jest nie tylko podczas operacji, do których potrzeba niekiedy i kilka litrów krwi, zaś jeden dawca może oddać jedynie 450 ml. Krew jest też lekiem. Z krwi pełnej dawcy można wyprodukować koncentrat krwinek płytkowych, osocze świeżo mrożone oraz koncentrat krwinek czerwonych, które są stosowane w medycynie inwazyjnej i rehabilitacyjnej.

Każdy z nas może potrzebować krwi, wyjdźmy sobie naprzeciw. Dziś potrzebują jej dzieci. Nie wahajcie się, przyjdźcie, jesteście naprawdę potrzebni. Wspólnie możemy więcej, zmieniać nasz kraj na lepsze.

Serdecznie zapraszamy w sobotę 13 czerwca w godzinach od 8 do 16 do Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL – Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48.

Zdrowy uśmiech dla dzieci z Giemlic

W sobotę 28 lutego 2015 roku Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL gościła Dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach oraz Dzieci z Domu im. Janusza Korczaka w Gdańsku. Dzieci przyjmowane były przez lekarzy i asystentki Kliniki VIVADENTAL – wolontariuszy Fundacji VIVADENTAL, którzy stawili się aby służyć Dzieciom swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami. Pociechy korzystały z pełnej infrastruktury Kliniki, która na ten dzień została zarezerwowana wyłącznie dla nich i wyłączona z działalności komercyjnej.

Pierwsza wizyta Małych Pacjentów miała charakter zapoznawczy. Wszystkim wykonano badania i specjalistyczne konsultacje oraz rozpoczęto leczenie. Zebrane wyniki staną się podstawą do przygotowania planu leczenia i wyznaczenia indywidualnych wizyt w mniejszych grupach. Dzieci z obu ośrodków zostały bowiem włączone do programu stałej opieki stomatologicznej sprawowanej przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL.

Małym Gościom pokazano, jak bardzo ważne są zdrowe zęby i jak o nie dbać. Pobyt Dzieci w Klinice uświetnił konkurs na najpiękniejszy uśmiech, który wzbudził wielkie emocje. Wszyscy doskonale się bawili nagradzając oklaskami wykonane wcześniej zdjęcia, które wyświetlane były na ekranie telewizora. Wszystkie uśmiechy były wspaniałe, że nie sposób było wyłonić zwycięzcę. Happeningowa atmosfera towarzyszyła Dzieciom na każdym kroku. Serdeczność z jaką wolontariusze zajęli się problemami dzieci sprawiła, że nie odczuwały one jakiegokolwiek strachu, zaś poczucie bezpieczeństwa pozwoliło z pełnym zaufaniem oddać się w ręce lekarzy. Nawiązana przyjaźń i wzajemna sympatia to podstawa powodzenia długofalowej opieki, która została zainicjowana w tak miłych okolicznościach.

Dzieci otrzymały specjalne odznaki oraz środki do pielęgnacji jamy ustnej, szczoteczki i pasty do zębów oraz pluszaki, które zostały ufundowane przez Philips Sonicare i Akademię Aquafresh. Dzieci odwzajemniły okazane serce i zaangażowanie wręczając wolontariuszom przygotowane przez siebie upominki, słoneczniki malowane na specjalnie wypalanej porcelanie. Upominki były niezwykle piękne i ujęły wszystkich głębią uczuć i wrażliwością, taką jaką Dzieci przejawiały w gestach, zachowaniu i emocjach.

Wizyta była wspólną inicjatywą Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, Fundacji Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”, Centrum Nurkowego „Tryton” i Pani Katarzyny Fuczyńskiej oraz Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego, który zapewnił Dzieciom transport. Wsparcia akcji udzieliła Firma Philips i Akademia Aquafresh. Patronat medialny pełnił „Magazyn Pomorski” oraz „Magazyn Together – Rodzinna Strona Trójmiasta”. Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL serdecznie dziękuje wolontariuszom oraz wszystkim osobom i sympatykom zaangażowanym w pobyt Dzieci w Klinice VIVADENTAL.

Uroczysta inauguracja działalności Fundacji

Uroczysta inauguracja działalności Fundacji
odbyła się dnia 11 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 24.

Uroczystość otworzyła dr n. med. Violetta Szycik, która powitała zebranych, przedstawiła zaproszonych Gości i przybliżyła genezę i motywy powołania Fundacji. Opisała sytuację związaną ze stanem uzębienia społeczeństwa polskiego z perspektywy ponad 25 letniego doświadczenia w zawodzie, pracy dydaktycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jako wykładowca i adiunkt oraz 23 lat działalności Spółki VIVADENTAL, z której usług skorzystało ponad 70 tysięcy Pacjentów.

Dr Szycik podkreśliła, że

„nie możemy pozostawać bierni na pogłębiające się z roku na rok wszelkiego rodzaju dysproporcje, wyraźnie różnicujące nasze społeczeństwo w dostępie do dóbr i zasobów, wynikające z pochodzenia, wykształcenia, stanu posiadania, czy jakichkolwiek innych odmienności. Brak tolerancji, odrzucenie, ubóstwo, głód, bezrobocie, izolacja i wyalienowanie ludzi poszkodowanych przez los, to nasza polska rzeczywistość. Chcemy zmieniać nasz kraj na lepsze w dziedzinie, w której to my wykorzystaliśmy szanse i możliwości dane nam przez kraj w którym żyjemy”.

Następnie dr Szycik przedstawiła misję, wizję, motto działalności, cele oraz pierwsze już realizowane projekty. Na zakończenie pierwszej części głos zabrała Pani Hanna Zych – Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, która podziękowała za tak cenną inicjatywę zorientowaną na cele społeczne, podkreślając, że w dzisiejszych czasach to rzadkość, a w związku z tym taką postawę należy promować, tym bardziej, iż problem uzębienia dotyczy każdej polskiej rodziny. Stwierdziła, iż nie ma drugiej takiej Fundacji.

Gościem Honorowym Uroczystości był Pan Dariusz „Tiger” Michalczewski, wspaniały sportowiec, nasz przyjaciel, założyciel Fundacji „Równe Szanse”, której celem jest poprawa warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej. Stwierdził on, że

„Może najłatwiej jest dać kasę, ale i tak nikt jej nie daje, najtrudniej zaś poświęcić swój czas, a z tym jest jeszcze gorzej”. On sam daje jedno i drugie i w ten sposób realizuje się w działalności swojej Fundacji. Doceniając szlachetną, płynącą z serca inicjatywę, złożył naszej Fundacji życzenia pomyślności i realizacji celów i powiedział: „Jestem dumny z tego, że są tacy ludzie, którzy chcą pomagać. Inwestują w dzieci nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim poświęcają im czas. Ja często odwiedzam domy dziecka, świetlice społeczne czy poprawczaki i widzę jak ważna dla tych młodych ludzi jest uwaga innych.”

W drugiej części Uroczystości dr Szycik przedstawiła Radę Fundacji, która składa się z osób ze świata nauki, kultury, sztuki, biznesu i sportu, powszechnie znanych i poważanych, cieszących się autorytetem i szacunkiem społeczeństwa. Dr Szycik wręczając im Akty Nominacji stwierdziła, że

„Dla realizacji naszych szczytnych idei uzyskaliśmy poparcie wielu zacnych osób. Jest dla nas wielkim zaszczytem, iż powierzając nam kredyt zaufania stworzyli reprezentatywne grono Rady Fundacji, dzięki czemu nasze działania będą mogły nabrać swoistej mocy oraz stanowić będą motywację do realizacji najbardziej ambitnych zamierzeń, które przed sobą postawiliśmy”.

W imieniu Rady Fundacji i własnym głos zabrał Pan Profesor Andrzej Zieliński, który spuentował życie człowieka i jego działalność, słowami –

„Takimi jesteśmy, jak o nas mówią inni”.

Cześć oficjalną podsumowała Pani Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podsumowując podkreśliła, że w czasach, w których żyjemy, w czasach wielkiego pośpiechu za wszystkim, warto dostrzegać człowieka i jego potrzeby, szczególnie, kiedy dotyczą one ludzi najbardziej potrzebujących, którzy sami nie mogą sobie poradzić z ich realizacją. Stąd każda inicjatywa zmierzająca do zmiany losu tych ludzi zasługuje na uznanie i doping.

Miła atmosfera towarzysząca Inauguracji przeniosła się w kuluary rozmów przy poczęstunku, w których wypowiedzieli się także pozostali Fundatorzy:

Fundator Filip Szycik stwierdił –

„Szansą na zmianę na lepszy stan uzębienia Polaków jest systemowa zmiana w kulturze narodu, przełamanie złych nawyków i wprowadzenie nowej kultury i jakości higieny jamy ustnej, stworzenie mody na piękny i zdrowy uśmiech. Nasze działania będą się koncentrować na najmłodszych grupach wiekowych, w których prawidłowo wykształcone wzorce przeniesione zostaną na kolejne pokolenie, które nie będzie już skazane na brak zainteresowania rodziców, ale na pełne determinacji, staranne i pragmatyczne działanie zorientowane na właściwą kulturę jamy ustnej. Mamy nadzieję, iż nasze dobrze przemyślane projekty każdego dnia zbliżać nas będą do celu”.

Fundator Borys Szycik podkreślił, że

„Chcemy dać dzieciom coś o wiele cenniejszego niż zabawki. Zarówno dla nas, jak również przyszłych wolontariuszy i ofiarodawców działalność fundacji będzie możliwością pomagania najbardziej potrzebującym, których wokół nas jest coraz więcej. Chcemy dać od siebie coś wartościowego, wpisać się z naszą działalnością w społeczne zapotrzebowanie”.

Poczęstunek zakończył Uroczystość.


W imieniu Rady Fundacji i Fundatorów Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, pragnę Państwu wyrazić gorące podziękowanie za udział w Uroczystej Inauguracji naszej działalności. Swoją obecnością dali Państwo wyraz poparcia egzemplifikowanej przez naszą Fundację idei filantropii i wolontariatu, która jednocześnie odzwierciedla oczekiwania współczesnego świata związane z prowadzeniem każdego biznesu w sposób odpowiedzialny, bo uwzględniający interes publiczny.

Przyczyniając się do tworzenia wartości społecznej, poprzez oddziaływanie w kierunku zrównoważonego rozwoju i wiązania go z postawą filantropijną i działalnością charytatywną koncentrującą się wokół idei pro publico bono, każdego dnia wypełniać będziemy swoją społeczną misję w imię okazanego nam zaufania i sympatii, które w nadziei na lepszą przyszłość naszego kraju są w pełni przez nas podzielane.

Dr n. med. Violetta Szycik
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych
Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL