Ortodonta – w cieniu wad, w świetle uśmiechu…

Lekarz ortodonta zajmuje się przede wszystkim leczeniem wad zgryzu i poszczególnych zębów. Ze względów estetycznych i profilaktycznych, jego rola jest wręcz kluczowa i coraz bardziej doceniana przez Pacjentów. Zaburzenia w budowie i czynnościach układu zgryzu oddziaływają bowiem na cały organizm. Mogą utrudniać jedzenie, mówienie i oddychanie oraz objawiać się zmianą rysów twarzy. Nie są więc dla nas obojętne, także w sferze psychicznej związanej z estetyką własnego uśmiechu.

Estetyka uśmiechu

Najczęściej mamy do czynienia z wadami widocznymi zębów, takimi jak stłoczenia i szparowatość oraz brakami zawiązków zębów stałych, które ujawniają się po utracie mleczaków – najczęściej dotyczy to górnych „2”, dolnych „5” oraz „8”. Wielu z nas boryka się też z zębami zatrzymanymi, które pozostają niewyrznięte w kości. Wszystkie te wady można powierzyć lekarzowi ortodoncie.

Zatrzymana ósemka

Kolejny poziom ortodoncji dotyczy leczenia wad szczękowo twarzowych, geometrii układu zgryzu, czyli zaburzonego położenia dolnego i górnego łuku zębowego w płaszczyźnie poziomej, pionowej i poprzecznej. Mogą się one objawiać zgryzem otwartym, zgryzem krzyżowym, tyłozgryzem lub przodozgryzem. Także przy tych wadach interwencja ortodonty podjęta w odpowiednim wieku, może przynieść doskonałe rezultaty i co ważne, ustrzec się konieczności leczenia chirurgicznego.

Dlaczego zęby są krzywe?

Najczęściej wady zgryzu są przez nas dziedziczone i mają podstawy genetyczne. Wady nabyte mogą zaś być wynikiem błędów popełnianych przez naszych rodziców już na etapie niemowlęcym.

wady na etapie niemowlęcym  

W szczególności należy podkreślić nie wykształcanie prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci związanych z pielęgnacją całej jamy ustnej, czyli uzębienia, dziąseł i podniebienia; nadmierne używanie smoczka, zaburzenia w fizjologii wypadania zębów mlecznych i wykształcania zębów stałych – i wynikające z tego skutki: próchnica i ubytki oraz utrata zębów już w wieku młodzieńczym. A tymczasem już w dzieciństwie zęby mogą wyglądać znakomicie.

zęby w dzieciństwie

Następnie pogłębianie się wad wynikających z brakujących zębów i ubytek kolejnych. W konsekwencji w wieku dojrzałym zamiast cieszyć się życiem

Piękny uśmiech i cieszysz się życiem

możemy mieć poważne problemy.

problemy z zębami w wieku dojrzałym

Wkrótce kolejny artykuł – Dlaczego musimy uzupełniać brakujące uzębienie?

Tradycyjne leczenie ortodontyczne 

Korekta wady zgryzu, to jeden z najdłuższych procesów leczenia i to w całej medycynie. Nie dość, że może trwać dwa, a nawet trzy lata, to aby utrzymać osiągnięty efekt, niezbędne jest stosowanie retencji, najczęściej w formie szyny wykonanej z drutu montowanej od strony podniebiennej. Może być to konieczne nawet przez wiele lat. Leczenie jest wymagające zarówno dla Pacjenta, który musi wykazać się cierpliwością, jak i dla lekarza, którego zadaniem jest wykonanie optymalnego planu i jego skrupulatna realizacja. Korygując poszczególne zęby do właściwego położenia, nie może użyć siły zbyt małej, bo leczenie będzie nieefektywne. Z kolei zbyt duża siła może spowodować resorpcję korzeni zębów, a w wyniku tego nawet ich utratę. Lekarz nie może więc ulec presji Pacjenta, żeby było szybciej, bo na efekt czeka całe życie. Warto więc udać się do ortodonty wcześniej, aby z pięknym uśmiechem zdążyć na czas w najważniejszych momentach naszego życia.

uśmiech w każdym momencie

Dla kogo ortodonta?

Dziś w zasadzie nie obowiązuje cezura wiekowa. Korzystają dzieci i dorośli nawet w wieku bardzo dojrzałym.

Vivadental - zadowoleni Pacjenci

W przypadku dzieci ważna jest korekta zębów mlecznych, podobnie jak bagatelizowane przez wielu ich leczenie, „bo i tak wypadną”. Wzrasta świadomość zdrowotna społeczeństwa, zmienia się kultura zdominowana przez modę na piękny i młody wizerunek, zmieniają się nawyki. We wszystkich grupach wiekowych powstają nowe potrzeby związane z estetyką własnego wyglądu. Piękne białe uzębienie oparte na pełnych i przylegających do siebie łukach zębowych, to dla coraz więcej z nas, najlepsza wizytówka. Najczęściej Pacjent sam podejmuje decyzję o leczeniu. Bywa też, ze zostaje skierowany przez innego stomatologa, logopedę, czy pediatrę. W przypadku dzieci, decyzja należy do rodziców.

Na czym polega leczenie ortodontyczne?

Kluczowym elementem leczenia ortodontycznego jest założenie aparatu ortodontycznego na cały okres leczenia – co odbywa się na podstawie planu leczenia. Plan ten jest przygotowywany po przeprowadzeniu wszechstronnej diagnostyki i rozpoznaniu przyczyn wady zgryzu, pobraniu wycisków i analizie modeli diagnostycznych szczęki i żuchwy wykonanych przez laboratorium oraz po wykonaniu zdjęcia rtg cefalometrycznego i pantomogramu. Plan obejmuje uzgodniony z Pacjentem rodzaj aparatu uzależniony najczęściej od możliwości finansowych i występującej wady. Może to być tradycyjny aparat metalowy.

tradycyjny aparat ortodontyczny

W tym przypadku założenie aparatu na podstawie planu leczenia polegające na naklejeniu na zęby specjalnych zamków i połączenie ich drutem nadaje tok i kierunek całego leczenia. Ma to fundamentalne znaczenie dla przebiegu leczenia i jego zaplanowanych rezultatów. Może to też być aparat porcelanowy, albo lingwalny (zakładany od strony wewnętrznej). Coraz częściej wybory są kierowane na aparaty ruchome oraz nakładkowe, czyli „niewidoczne gołym okiem”.

aparaty niewidoczne gołym okiem

W przypadku każdego rodzaju aparatu niezbędne są wizyty kontrolne w celu korekty naciągu drutu, albo wymiany nakładki na kolejną w celu uzyskania postępującego efektu korygującego wadę. Po okresie kilkunastu miesięcy aparat zostaje usunięty. Jednakże leczenie może nigdy się nie kończyć, albowiem zęby najczęściej mają tendencję do powrotu do stanu wyjściowego, co może zniweczyć długotrwały proces ich korygowania. Dlatego w ostatnim etapie Pacjent otrzymuje na czas ściśle nieokreślony retainer zakładany na stałe od strony wewnętrznej, albo płytkę retencyjną. W przypadku zaś aparatów ruchomych albo niewidocznych, Pacjent korzysta z aparatu jedynie podczas snu.  Ale nie wolno zapominać o higienie jamy ustnej.

higiena jamy ustnej

Kto przeprowadza leczenie?

W Klinice Vivadental leczeniem ortodontycznym zajmuje się dr Marcin Stasiak, specjalista ortodonta, posiadający doświadczenie w leczeniu najbardziej złożonych przypadków. Jest autorem wielu publikacji w zakresie ortodoncji, a już wkrótce odbędzie się obrona jego pracy doktorskiej. Naszym Pacjentom oferuje wszelkie dostępne rozwiązania terapeutyczne, od tradycyjnych aparatów z zamkami metalowymi lub estetycznymi, poprzez aparaty bezligaturowe, aż po aparaty lingwalne mocowane od strony językowej, albo przezroczyste nakładki, które trudno dostrzec gołym okiem. W szczególności zajmuje się leczeniem ortodontycznym dzieci i dorosłych, w tym skomplikowanych wad rozwojowych twarzoczaszki wymagających współpracy z chirurgiem szczękowo-twarzowym.

Czy musi to trwać tak długo?

Proces leczenia ortodontycznego wymaga czasu i cierpliwości, co jest trudne do zaakceptowania przez wielu Pacjentów. Jednakże dzięki innowacjom współczesna medycyna oferuje dedykowane rozwiązania i leczenie interdyscyplinarne, w którym praca ortodonty wspomagana jest przez chirurga. Jak można szybciej i kto w Klinice Vivadental wspomaga ortodontę, aby nasi Pacjenci cieszyli się zdrowym i pięknym uśmiechem, w kolejnym artykule.

ciesz się pięknym uśmiechem