Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL

Fundacja to odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, a zarazem kontynuacja drogi życiowej, w której wartością nadrzędną jest człowiek. Dla naszych wolontariuszy i ofiarodawców oraz dla nas samych, to adekwatna do usposobienia, energii i potencjału, kolejna forma aktywności realizowana dla potrzeb naszego społeczeństwa, która przynosi nam wszystkim satysfakcję o głębokim ładunku emocjonalnym, bo wynikającym z naszego człowieczeństwa, wrażliwości, woli pomagania i dzielenia się z najbardziej potrzebującymi. Beneficjentem Fundacji są przede wszystkim dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej czynnikami społecznymi, zdrowotnymi czy ekonomicznymi. To podopieczni domów dziecka, dzieci przebywające w domowych hospicjach, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz osoby chorujące oligodoncję – niezwykle uciązliwą chorabę o podłożu genetycznym. Zapewniamy podopiecznym Fundacji nieodpłatną pomoc w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia stomatologicznego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wpisując się w mało jeszcze popularne i niezrozumiałe w naszym kraju hasło odwołujące się do społecznej odpowiedzialności biznesu, pragniemy przede wszystkim służyć swoją wiedzą i potencjałem naszemu społeczeństwu i najbardziej potrzebującym. Mamy również nadzieję kultywować chlubne tradycje polskiej dobroczynności i filantropii, której korzenie sięgają aż do dynastii Piastów, gdzie już w XII wieku Król Władysław Herman utworzył pierwszą w Polsce Fundację szpitalną. Pragniemy jednocześnie promować ideę solidaryzmu społecznego i dawać przykład innym przedsiębiorcom, jak można realizować swoje istnienie w przestrzeni publicznej. Pro publico bono to idea, której wszyscy potrzebujemy i która powinna nas jednoczyć. Dobroczynność zaś stanowi przeciwstawienie się egoizmowi w życiu publicznym i marginalizacji potrzeb ludzi potrzebujących pomocy, jest przejawem solidarności społecznej wobec najuboższych.

Dane Fundacji

Rada Fundacji VIVADENTAL

Idea fundacji VIVADENTAL

Misja i wizja fundacji

Ambasadorzy

Cele fundacji

Darczyńcy

Wolontariusze

Projekty Fundacji VIVADENTAL

Motto

“…Miej serce i patrzaj w serce”

Aktualności

Sorry, no posts matched your criteria.