Informacja o zgodzie na badanie

  • Przed przystąpieniem do leczenia, Pacjent każdorazowo jest informowany przez lekarza lub inny personel medyczny Vivadental o szczegółach danego zabiegu oraz o jego cenie.
  • Warunkiem przystąpienia do leczenia, jest wyrażenie przez Pacjenta pisemnej zgody na jego przeprowadzenie. W przypadku leczenia osób niepełnoletnich zgodę udzielają prawni opiekunowie, w przypadku Pacjentów powyżej 16 roku życia zgodę na leczenie udzielają prawni opiekunowie oraz sam Pacjent.
  • Konieczność uzyskania zgody Pacjenta na leczenie wynika z następujących aktów prawnych: Konstytucja RP – Art. 41, ust.1, Kodeks Etyki Lekarskiej, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii I Medycyny, Ustawa o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty, Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.