fbpx Innowacje - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Innowacje

Stosujemy najbardziej zaawansowaną metodę leczenia implantologicznego wykorzystującą istniejącą tkankę kostną Pacjenta, nawet w przypadku znacznego deficytu kości. W wielu przypadkach optymalizacja warunków kostnych i zastosowanie elastycznego systemu implantologicznego Axiom, pozwala uniknąć rekonstrukcji tkanki kostnej i tym samym obniżyć koszty leczenia oraz przyspieszyć cały proces. Dzięki planowaniu zabiegu w środowisku wirtualnym, mamy szereg możliwości zastosowania mniejszej ilości implantów o określonej długości i średnicy oraz kącie wprowadzenia, zapewniając stabilne zakotwiczenie implantów w kości własnej Pacjenta.

Już na 4 implantach  możemy odbudować pełny łuk zębowy w żuchwie lub w szczęce.

Nasza koncepcja pozwala na odbudowę pełnego łuku zębowego żuchwy i szczęki na już 4  implantach.

Nasza koncepcja może być stosowana z powodzeniem nawet w bardzo trudnych warunkach anatomicznych, czyli w przypadkach, kiedy w bocznych odcinkach na skutek braku zębów doszło do dużych zaników kości ograniczających implantację. Zamiast wykonywać czasochłonne i kosztowne zabiegi odbudowy kości, wykorzystujemy przednie odcinki szczeki i żuchwy i tam wprowadzamy implanty, na których osadzamy stały-niewyjmowany most odbudowujący cały łuk zębowy.

Zaawansowana procedura wszczepienia implantów z natychmiastową odbudową protetyczną jest naszą specjalizacją, która towarzyszy nam każdego dnia już od ponad 25 lat. Posiadamy olbrzymią wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz nowoczesne zaplecze diagnostyczne i zabiegowe, dzięki czemu nasi Pacjenci otrzymują najnowocześniejsze rekonstrukcje protetyczne w ciągu jednego zabiegu.


Wypełnij formularz, a nasza asystentka uzgodni z Tobą dogodny termin konsultacji.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym rejestracją na zabiegi przez VIVADENTAL spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, KRS 0000218239, NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416; zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. zostałam(em) poinformowana(y), że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w każdym czasie.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez VIVADENTAL Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, KRS 0000218239, NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416; i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.
    Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od VIVADENTAL Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, KRS 0000218239, NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416; zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.