fbpx Implantologia 3D - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Implantologia 3D

Vivadental to lider innowacyjnych rozwiązań implantologicznych i ponad 22 lata doświadczenia w implantologii

Dr n. med. Violetta Szycik należy do grona prekursorów polskiej implantologii, w której posiada już ponad 22 letnie doświadczenie. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych  i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. W roku 2016 dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zalążków zębów stałych. Posiada niezwykle rzadki w naszym kraju certyfikat Lidera Umiejętności Implantologicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej /OSIS-EDI/. Od ponad 13 lat szkoli lekarzy w implantologii stomatologicznej, chirurgii, implantoprotetyce, sterowanej regeneracji taknki kostnej. W tym czasie wydała juz ponad 900 certyfikatów. Jej autorski program kształcenia Practiculum implantologii – najbardziej innowacyjne i zaawansowane szkolenie dla adeptów implantologii, został uhonorowany najbardziej prestiżową nagrodą polskiego biznesu – Godłem Teraz Polska.

Każdego dnia wykonuje najbardziej skomplikowane zabiegi, dzięki którym Pacjenci odzyskują uśmiech, którego nikt nie potrafił im przywrócić. A Pacjenci przyjeżdżają do nas z całego świata, niemalże ze wszystkich kontynentów.

Jesteśmy profesjonalistami i współtworzymy dorobek implantologii światowej.

Sami prowadzimy badania naukowe nad implantami, ponieważ dzięki wieloletniemu doświadczeniu dokładnie wiemy co należy udoskonalić, a dzięki współpracy z Politechniką Gdańską wiemy jak to wykonać. Zaprojektowany wspólnie innowacyjny system implantologiczny ma szanse stać się przełomowym rozwiązaniem w 50 letniej historii implantologii. Szkolimy też lekarzy oferując najbardziej zaawansowany program edukacyjny dla adeptów implantologii.

Stosujemy najlepsze obecnie na świecie systemy implantologiczne, Nobel Biocare i Alpha Bio.

Systemy implantologiczne, Nobel Biocare i Alpha Bio, elastycznie dostosowujemy do istniejących warunków anatomicznych Pacjenta. W wyniku połączenia się tych  dwóch ogromnych  firm powstał innowacyjny implant Nobel Activ – implant, który nie ma sobie równych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia wysoką stabilizację pierwotną – nawet w trudnych warunkach kostnych oraz zapewnia doskonale estetyczną odbudowę protetyczną.

Sukces kliniczny implantów Nobel Biocare jest udokumentowany od 1965 roku a jego twórcą jest prof. Ingvar Branemark – ojciec implantologii światowej, odkrywca zjawiska osteointegracji, czyli bezpośredniego zrostu tytanowego implantu z kością.

Jedną z najbardziej spektakularnych koncepcji leczenia implantologicznego stworzoną w systemie implantów Nobel Biocare, jest koncepcja All-On-4, czyli odbudowa stała pełnego łuku zębowego na zaledwie 4 implantach,. Jest to najmniej inwazyjna metoda wszepienia implantów zębowych.Jej twórcą jest dr Paulo Malo – światowej sławy portugalski implantolog, z którym dr Violetta Szycik wykonywała pierwsze tego typu zabiegi w Polsce. Jej ponad 10 – letnie obserwacje Pacjentów leczonych metodą All-on-4 są wysoce zadawalające.

Wiele firm implantologicznych próbowało wiernie odtworzyć tę przełomową koncepcję, ale tylko Nobel Biocare ma naukowo udowodnione sukcesy, przede wszystkim dzięki dedykowanym protokołom  wiercenia kości, nowoczesnym implantom i doskonale dopasowanym odbudowom protetycznym.

Koncepcja All-on-4 pozwala na odbudowę pełnego łuku zębowego szczęki i/lub żuchwy tylko na 4 implantach.

Koncepcja All-on-4 może być stosowana z powodzeniam nawet w bardzo trudnych warunkach anatomicznych, czyli w przypadkach, kiedy w bocznych odcinkach na skutek braku zębów doszło do dużych zaników kości uniemożliwiających implantacje. Zamiast wykonywać czasochłonne i kosztowne zabiegi odbudowy kości, wykorzystuje się przednie odcinki szczeki i żuchwy i tam wprowadza implanty, na których osadza się stały-niewyjmowany most odbudowujący cały łuk zębowy.

Zastosowanie procedury All-on-4 z natychmiastową odbudową protetyczną wymaga od implantologa ogromnego doświadczenia i wykształcenia oraz posiadania nowoczesnego zaplecza diagnostycznego i zabiegowego.

W swej pracy wykorzystujemy najbardziej efektywne narzędzia do oceny ilości kości –  tomograf komputerowy New Tom 5G oraz obrazu z jamy – skaner wewnątrzustny Trios 3Shape, a także oprogramowanie NobelGuide do wirtualnego projektowania umiejscowienia wszczepów oraz przyszłej odbudowy protetycznej. Dodatkowo za pomocą specjalnego programu NobelClinician – program służący do komunikacji z pacjentem jesteśmy w stanie pokazać cały proces projektowania I tworzenia nowego uzębienia, po to, aby pacjent  świadomie wyraził zgodę na  leczenie.

Dzięki tak zaawansowanym technologiom, oferujemy naszym Pacjentom najmniej inwazyjne zabiegi i natychmiastowe odbudowy protetyczne, czyli tzw. zęby w 1 godzinę lub w 1 dzień.  Bezpośrednio po zabiegu implantologicznym lub w następnej dobie, możemy oddać Pacjentowi pracę protetyczną.

Jednak w wielu przypadkach zaniki kości są tak duże, że implantacja nie jest możliwa. Odbudowujemy wtedy struktury kostne tworząc dla implantów solidne podłoże, dzięki czemu mogą trwać przez wiele lat i stać się długowiecznymi. Wykorzystujemy przy tym najnowocześniejsze technologie i urządzenia jak piezosurgery – urządzenie do piezoelektycznego cięcia kości i pobierania kości własnej pacjenta, wirówki do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego, przyspieszajacego proces odbudowy kości oraz wyłącznie najlepsze na swiecie materiały kościozastępcze i błony zaporowe.

Na wprowadzone przez nas implanty udzielamy dożywotniej gwarancji.

Ale to nie wszystko…

Vivadental wraz z zespołem naukowców z Politechniki Gdańskiej prowadzi badania nad polskim inteligentnym systemem odbudowy kości z zastosowaniem czynników wzrostu i komórek macierzystych.

Leczenie implantologiczne planujemy w najdrobniejszych detalach.

Uwzględniamy wszelkie uwarunkowania przy wykorzystaniu innowacyjnego oprogramowania. Z projektu generujemy szablon chirurgiczny, który po wydrukowaniu w drukarce 3D instalujemy i stabilizujemy w ustach pacjenta, a następnie dedykowanymi wiertłami wykonujemy otwory o określonej średnicy, długości oraz kącie wprowadzenia. W otwory te wkręcamy odpowiednie implanty. Jednocześnie w drukarce 3D drukujemy tymczasową odbudowę protetyczną, którą od razu osadzamy w ustach pacjenta zapewniając komfort posiadania pełnego uzębienia tego samego dnia. Równolegle w naszym laboratorium wykonujemy ostateczną odbudowę protetyczną, którą wymienimy z odbudową tymczasową po zespoleniu się implantów z tkanką kostną. Uzyskujemy wierne i idealne zespolenie pracy protetycznej z warunkami anatomicznymi, albowiem szablon chirurgiczny jest z nią całkowicie kompatybilny.

Wszyscy nasi Pacjenci polecają nas swoim najlepszym znajomym oraz rodzinie. Ty także możesz korzystać, a odbudowując swoje uzębienie stworzyć uśmiech z marzeń, uśmiech sukcesu.

Implantologia w Klinice Vivadental to inteligentny proces, który wyróżnia precyzja, jakość, komfort i szybkość przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa Pacjenta.

Na czym polega leczenie implantologiczne?

Leczenie implantologiczne polega na wykonaniu wzorowej i trwale zintegrowanej odbudowy protetycznej spowodowanej brakiem jednego lub wielu zębów, której podstawą jest implant lub grupa implantów. Implanty zastępują korzenie nieistniejących zębów. W przypadku braku pojedynczego zęba, metoda ta pozawala uniknąć szlifowania sąsiadujących zębów, które jest konieczne do przeprowadzenia w tradycyjnym uzupełnieniu protetycznym wykonanym w formie mostu. Podczas specjalistycznego zabiegu chirurgicznego implant jest wprowadzany w głąb kości. Po upływie od 3 do 6 miesięcy implant integruje się z kością. Do implantu dokręca się specjalny łącznik i na nim odbudowuje się koronę zęba.

W przypadku całkowitego braku uzębienia, na kilku implantach można odbudować cały łuk zębowy w postaci stałego uzupełnienia (most) lub protezy (tzw. proteza nakładkowa). Istnieje metoda All-on-four /wszystko na 4/ umożliwiająca przeprowadzenie odbudowy w formie jednolitego mostu, całkowicie bezzębnej szczęki lub żuchwy w oparciu tylko o 4 implanty.

VIVADENTAL daje zupełnie nowe możliwości ingerencji w metamorfozę uzębienia oraz wykreowanie swojego Uśmiechu bez jakichkolwiek ograniczeń, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych procedur leczenia estetycznego opartych o chirurgię stomatologiczną, ortodoncję, protetykę i implantologię oraz sterowaną regenerację kości.

Implanty – Pełny komfort i satysfakcja klienta

Implantologia stomatologiczna wraz z technikami sterowanej regeneracji kości tworzy nowe, spektakularne możliwości terapeutyczne i rehabilitacyjne narządu żucia, zapewniając Pacjentowi niespotykany dotąd komfort. Jednoczesny rozwój technik sterowanej regeneracji kości, umożliwia leczenie trudnych do uzupełnienia braków zębowych przy współistniejących zanikach kości wyrostka zębodołowego w szczęce i w żuchwie.

Implanty – dla kogo?

Leczenie implantologiczne stanowi odpowiedź na potrzeby Pacjentów oczekujących najlepszych i najwygodniejszych sposobów zastąpienia utraconych zębów. Nie łudźmy się, utrata zębów to nie tylko efekt upływu lat. Niektórzy bowiem tracą zęby w wypadkach, uprawiając sport, inni dotknięci są parodontozą, albo są obciążeni dziedzicząc brak zdolności wytwarzania zawiązków zębów. Inna grupa pacjentów zmuszona jest do zastąpienia tradycyjnych wyjmowanych protez ze względu albo na wysoki dyskomfort użytkowania, albo nie do zniesienia uciążliwość spowodowaną bólem wynikającym z resorpcji kości, na którą proteza naciska i dzięki której utrzymuje się na dziąsłach. Wiele osób nie potrafi zaakceptować protezy ze względów czysto estetycznych i psychologicznych. Implanty to zupełnie nowa jakość i wygoda, której mamy możliwość doświadczać od 1965 r. kiedy to szwedzki profesor Per-Ingvar Branemark wszczepił po raz pierwszy pacjentowi implanty wykonane czystego tytanu uzyskując całkowite zespolenie z żywą tkanką kostną Pacjenta. Dało to początek nowej metodzie leczenia braków zębowych. Implant dentystyczny składa się z dwóch części:

  • tytanowej śruby umieszczanej chirurgicznie w kości;
  • stanowi to podstawę konstrukcji nowego zęba, tytanowego łącznika, który jest bazą dla odtworzenia korony zęba.

Proces leczenia implantologicznego

I faza

Obejmuje kompleksowe rozpoznanie kliniczne. Szczegółowy wywiad medyczny, badanie radiologiczne oraz badanie jamy ustnej umożliwia postawienie wszechstronnej i systemowej diagnozy oraz kompletną identyfikację stanu zdrowia jamy ustnej uwzględniającą wszelkie uwarunkowania anatomiczne Pacjenta, w tym ewentualne ograniczenia spowodowane np. zanikiem kości, zbyt słabą strukturą kości, dużymi rozmiarami zatoki szczękowej, albo też zbyt młodym wiekiem i nie rozwiniętym ostatecznie układem kostnym twarzoczaszki. Lekarz kwalifikuje Pacjenta do leczenia implantologicznego i tworzy optymalny plan leczenia, biorąc pod uwagę zniesienie wszelkich ograniczeń. Jednym z podstawowych warunków prawidłowej implantacji jest wyleczenie wszystkich zębów.

II faza

Część zabiegowa poprzedzona szczegółowymi badaniami krwi i układu krążenia. Pacjent zostaje odpowiednio przygotowany do wprowadzenia implantów, zostaje znieczulony zależnie od ustaleń i możliwości albo miejscowo, albo ogólnie. Implant, czyli śruba wykonana a czystego tytanu, zostaje wprowadzony w głąb kości w ściśle zaplanowany sposób, zachowując z góry ustalony kierunek, głębokość oraz siłę dokręcenia, jak również odpowiedni rodzaj i średnicę implantu. Zespolenie się implantu z tkanką kostna trwa do 4 miesięcy w żuchwie i do 6 miesięcy w szczęce. Pacjent w tym okresie powinien być wyczulony na większą niż zazwyczaj intensywność utrzymania higieny jamy ustnej, codzienną kontrolę dziąseł, wystrzegania się wszelkich urazów. Całkowicie zagojony wszczep stanowi podstawę do osadzenia na nim łącznika i korony zębowej.

III faza

Wykonanie odbudowy protetycznej – korona, most lub proteza – osadzonej na perfekcyjnie przygotowanym podłożu implantologicznym.

IV faza

Kontrola pozabiegowa, tomografia komputerowa, sprawdzenie poprawności osadzenia implantów  i wykonania zabiegu zgodnie z projektem.

V faza

Systematyczna kontrola pozabiegowa.

Leczenie implantologiczne od strony lekarza

Leczenie implantoprotetyczne stosuje się z powodzeniem od kilkudziesięciu lat w rehabilitacji pacjentów z częściowymi i całkowitymi brakami uzębienia. W miarę upływu lat określono kliniczne warunki konieczne dla uzyskania ossointegracji:

  • atrumatyczna preparacja łoża kostnego,
  • uzyskanie stabilizacji pierwotnej implantu,
  • unikania obciążenia funkcjonalnego w okresie wgajania wynoszącym od 3 do 6 miesięcy.

Pod warunkiem przestrzegania tych przesłanek zaobserwowano udaną osseointegrację co zostało udokumentowane publikacjami naukowymi i przełożyło się na wieloletni sukces kliniczny. Jednak podczas fascynacji samym procesem ossointegracji często zaniedbywano końcowy efekt estetyczny leczenia. Zwrócono nań uwagę w ostatnim dziesięcioleciu na skutek oczekiwań i wymagań pacjentów. Wobec tego faktu chirurdzy obecnie starają się optymalizować wszczepienie implantu zwracając uwagę na ich pozycję i nachylenie tak, aby uzyskać najlepszy możliwy efekt estetyczny. Rozwój technik sterowanej regeneracji kości nie tylko rozszerzył wskazania do zastosowania implantów ale w większości przypadków pozwala na optymalne z punktu widzenia protetycznego wszczepienie implantu.

Co więcej poszerza się nasza wiedza na temat budowy, składu i reakcji śluzówki otaczającej implant, co umożliwia optymalizację końcowej architektury tkanki miękkiej okołoimplantacyjnej. Obecnie można różnymi metodami odtworzyć anatomiczną, miękką brodawkę otaczającą implant. Stąd wyzwaniem dla zespołu implantologicznego jest nie tylko przywrócenie anatomii utraconych zębów, lecz także odtworzenie oryginalnego zarysu tkanek miękkich.

Zęby i implanty to dwa różne przykłady struktur penetrujących, przechodzących przez powłoki ciała. Podczas gdy właściwe zakotwiczenie implantu w kości/osseointegracja/ jest podstawą stabilności implantu, to wieloletnie powodzenie zależy od właściwego przyczepu tkanki łącznej i nabłonka do tytanowej pow. wszczepu/tzn. od całkowitego uszczelnienia i oddzielenia implantu od środowiska jamy ustnej poprzez tkanki miękkie/.

Sugerowano, że brodawka dziąsłowa i śluzówka dookoła implantu mają wiele cech wspólnych zarówno klinicznych jak i histologicznych. Różnice dotyczą ułożenia włókien kolagenowych, większej zawartości kolagenu i mniejszej liczbie fibroblastów w tkance wokół implantu.

Udany zabieg implantacji, zintegrowanie wszczepu oraz zamocowanie estetycznej suprastruktury protetycznej oznacza osiągnięcie nadrzędnego celu leczenia-czyli funkcjonalnej rehabilitacji Pacjenta.