fbpx All-on-4 - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

All-on-4

Od 2003 roku stosujemy jedną z najbardziej spektakularnych koncepcji leczenia implantologicznego – All-on-4. Jest to najmniej inwazyjna metoda wszczepienia implantów zębowych. Jej twórcą jest dr Paulo Malo – światowej sławy portugalski implantolog, z którym dr Violetta Szycik na początku XXI wieku wykonywała pierwsze tego typu zabiegi w Polsce. Dzisiaj dysponuje olbrzymim doświadczeniem w wykonywaniu tej trudnej procedury, zarezerwowanej dla najbardziej doświadczonych lekarzy.

Koncepcja all-on-4 pozwala na odbudowę pełnego łuku zębowego szczęki i/lub żuchwy tylko na 4 implantach.

Opiera się ona na małej inwazyjności, a jej poszerzeniem jest all-on-6 i all-on-8, gdzie uzyskuje się pełną stabilizację odbudowy protetycznej na 6 lub 8 implantach, ograniczając konieczność stosowania procedury rekonstrukcji tkanki kostnej.

Koncepcja All-on-4 może być stosowana z powodzeniem nawet w bardzo trudnych warunkach anatomicznych, czyli w przypadkach, kiedy w bocznych odcinkach na skutek braku zębów doszło do dużych zaników kości ograniczających implantację. Zamiast wykonywać czasochłonne i kosztowne zabiegi odbudowy kości, wykorzystuje się przednie odcinki szczeki i żuchwy i tam wprowadza implanty, na których osadza się stały-niewyjmowany most odbudowujący cały łuk zębowy.

Zastosowanie procedury All-on-4 z natychmiastową odbudową protetyczną wymaga od lekarza implantologa ogromnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz posiadania nowoczesnego zaplecza diagnostycznego i zabiegowego.